Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dokumenty - sieć matematyków

  logo projekty unia2   

 

Protokół ze spotkania uczestników

sieci współpracy i samokształcenia

„Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”

w dniu 25 czerwca 2014 r.

 

          W dniu 25 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie odbyło się ostatnie spotkanie nauczycieli – uczestników, działającej w ramach projektu „Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim”, sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”.

           W spotkaniu uczestniczyło 23 nauczycieli ze szkół z terenu powiatu wyszkowskiego, które uczestniczą w projekcie.

Program IV spotkania uczestników sieci „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”:

 1. 1. Przywitanie uczestników sieci.
 2. 2.Prezentacja multimedialna wyników ankiety dotyczącej potrzeb uczestników sieci. Analiza i ocena realizacji celów.
 3. 3.Przeprowadzenie ankiety dotyczącej udziału w sieci „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”. 4.Omówienie wyników ankiety – dyskusja na temat możliwości jakie dał udział w sieci.
 4. 5.Podsumowanie pracy z ekspertem. Prezentacja wyników oceny szkolenia „Trudności w uczeniu się matematyki”.
 5. 6.Podsumowanie pracy uczestników sieci na platformie.
 6. 7.Przeprowadzenie testu umiejętności.

          Spotkanie uczestników sieci rozpoczęło się o godzinie 1500 przebiegało zgodnie z programem spotkania.

           Koordynator sieci przywitała uczestników sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”.

           Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia celów i założeń sieci oraz prezentacji multimedialnej wyników ankiety dotyczącej potrzeb uczestników sieci.  Uczestnicy stwierdzili, że cele sieci zostały zrealizowane a oczekiwania związanych z udziałem w sieci zostały spełnione. Następnie nauczyciele wypełnili ankietę dotyczącą opinii na temat udziału w sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”. Uczestnicy pozytywnie wypowiadali się na temat udziału w sieci. Wymieniali metody pracy, które zaczęli stosować dzięki udziałowi w sieci – mapa myśli, metaplan, ćwiczenia „przerywniki”. Dzielili się swoimi doświadczeniami i korzyściami jakie dał im udział w sieci. Uczestnicy sieci zwrócili uwagę na, że udział w sieci nauczycieli różnych szczebli pozwala na wymianę poglądów nie tylko między nauczycielami tego samego etapu edukacyjnego ale również umożliwia spojrzenie na realizowanie podstawy programowej, którą można potraktować jako całość. Sieć umożliwia analizować powiązania między podstawą programową. Nauczyciele wymieniali opinie jak przygotowanego ucznia oczekują i z jakim zasobem wiedzy powinien zakończyć dany etap edukacyjny. Uznano, że temat ten warto byłoby kontynuować w ramach dalszej pracy sieci. 

            Koordynator sieci wspólnie z uczestnikami podsumowała spotkania z ekspertem oraz pracę na platformie www.doskonaleniewsieci.pl. Koordynator sieci zachęcała uczestników do dalszego wykorzystywania zasobów platformy.

           Koordynator rozdała uczestnikom zaświadczenia udziału w spotkaniach z ekspertem zewnętrznym. Uczestnicy sieci wypełnili test umiejętności. Koordynator podziękowała  uczestnikom za liczny i aktywny udział w spotkaniach.

           Spotkanie zakończyło się o godzinie 2000. Było to ostatnie spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”.

            

Sporządziła: Agnieszka Kalinowska-Szymańska

 

Mat 11

 

Mat 12

 • ******
 • Protokół ze spotkania uczestników

  sieci współpracy i samokształcenia

  „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”

  w dniu 18 marca 2014 r. 

 

          W dniu 18 marca 2014 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli – uczestników, działającej w ramach projektu „Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim”, sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”.

           W spotkaniu uczestniczyło 23 nauczycieli ze szkół z terenu powiatu wyszkowskiego, którzy uczestniczą w projekcie.

Program III spotkania uczestników sieci „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”:

 1. 1. Przywitanie uczestników sieci.
 2. 2. Przedstawienie eksperta zewnętrznego.
 3. 3. Wykład eksperta.
 4. 4. Omówienie aktywności uczestników sieci na platformie.
 5. 5.Prezentacja wyników oceny szkolenia
 6. 6.Ustalenie terminu następnego spotkania.
 7. 7. Przeprowadzenie ankiety oceny szkolenia.     

           Koordynator sieci przywitała uczestników sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”. Następnie przypomniała zebranym temat spotkania – „Trudności w uczeniu się matematyki”. Koordynator sieci poinformowała uczestników, że spotkanie ponownie odbędzie się z udziałem Pani Henryki Bęczkowskiej,  eksperta zewnętrznego – przedstawiciela Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Koordynator sieci przekazała głos ekspertowi.

           Pani ekspert zapoznała uczestników sieci ze szczegółowym planem spotkania. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu na temat ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki oraz ucznia zdolnego. Omówiła formy, metody i sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych, podstawowe zasady pracy z uczniem mającym kłopoty z matematyką oraz sposoby pracy z uczniem zdolnym. Przedstawiła szkolny system wspierania uzdolnień uczniów. Uczestnicy szkolenia wymieniali się własnymi doświadczeniami w pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w nauce matematyki. Następnie Pani ekspert wprowadziła uczestników sieci w tematykę map mentalnych. Przedstawiła kilka schematów mapy mentalnej, podała reguły konstrukcji map. Następnie nauczyciele zostali podzieleni na cztery grupy robocze. Każda grupa tworzyła własną mapę myśli dotyczącą wybranego przez siebie zagadnienia. Przedstawiciele grup prezentowali opracowane mapy mentalne, dzieląc się przy tym propozycjami wykorzystania danej mapy do pracy z uczniami.

           Po przerwie obiadowej Pani ekspert krótko omówiła ewaluację w pracy nauczyciela i przeszła do tematyki oceniania kształtującego. Przedstawiła elementy i założenia oceniania kształtującego. Pani Henryka zapoznała uczestników szkolenia z określeniem „NaCoBeZU” oraz przedstawiła korzyści wynikające z jego stosowania.  

           Uczestnicy sieci otrzymali materiały szkoleniowe. Ustalono, że materiały zostaną umieszczone również na platformie doskonaleniewsieci.pl.

       Koordynator sieci zachęcała uczestników do aktywności na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, do wymiany doświadczeń oraz do zapoznania się z zamieszczonymi tam materiałami. Przedstawiła również wyniki oceny szkolenia „Motywowanie ucznia do nauki. Aktywizujące metody nauczania i formy pracy z uczniem na lekcjach matematyki”.

           Ustalono, że ostatnie spotkanie uczestników sieci, spotkanie podsumowujące odbędzie się  25 czerwca 2014 r. o godzinie 15.00 w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie. Następnie uczestnicy sieci wypełnili ankietę oceny szkolenia.

         Na tym spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki” zakończono.

 

Sporządziła: Agnieszka Kalinowska-Szymańska

 

 

Mat 1

 

 

Mat 2

 

 

Mat 3

 

 

Mat 4

 • ******
 • Protokół ze spotkania uczestników
 • sieci współpracy i samokształcenia
 • „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”
 • w dniu 29 stycznia 2014 r.

 

      W dniu 29 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie odbyło się drugie spotkanie nauczycieli – uczestników, działającej w ramach projektu „Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim”, sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”. W spotkaniu uczestniczyło 23 nauczycieli. 

         Program II spotkania uczestników sieci „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”:

1. Przywitanie uczestników sieci.

2. Przedstawienie eksperta zewnętrznego.

3. Wykład eksperta.

4. Omówienie aktywności uczestników sieci na platformie.

5. Termin i temat następnego spotkania.

6.  Przeprowadzenie ankiety oceny szkolenia.

Spotkanie uczestników sieci przebiegało zgodnie z programem spotkania.           

    Koordynator sieci przywitała uczestników sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”. Następnie przypomniała zebranym temat spotkania – „Motywowanie ucznia do nauki. Aktywizujące metody nauczania i formy pracy z uczniem na lekcjach matematyki”. Koordynator sieci poinformowała uczestników, że spotkanie odbędzie się z udziałem eksperta zewnętrznego – przedstawiciela Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Przedstawiła zebranym eksperta – Panią Henrykę Bęczkowską. Koordynator sieci przekazała głos ekspertowi. 

    Pani ekspert zapoznała uczestników sieci ze szczegółowym planem spotkania. Wspólnie wybrano zagadnienia, którym poświęcić więcej, a którym mniej uwagi. Pani Henryka Bęczkowska, dzieląc się własnym doświadczeniem nauczyciela matematyki, omówiła  jak motywować ucznia do nauki, jak zachęcić ucznia do odrabiania pracy domowej, jak wspomagać w nauczaniu matematyki. Przedstawiła również kilka sposobów na zwiększenie zainteresowania ucznia lekcją matematyki. Uczestnicy sieci dzielili się wypracowanymi przez siebie sposobami motywowania uczniów do pracy na lekcji. 

      Po przerwie obiadowej Pani ekspert przedstawiła uczestnikom sieci aktywizujące metody nauczania i formy pracy z uczniem na lekcjach matematyki. Omawiała ciekawe i skuteczne metody nauczania matematyki. Wszyscy wymieniali się praktycznymi pomysłami na prowadzenie ciekawej lekcji. Uczestnicy sieci otrzymali materiały szkoleniowe. Ponadto ustalono, że materiały zostaną umieszczone również na platformie doskonaleniewsieci.pl.

     Ponieważ kolejne spotkanie sieci na temat: „Trudności w uczeniu się matematyki” odbędzie się również z udziałem Pani Henryki Bęczkowskiej, doprecyzowano szczegóły tego spotkania.  Ustalono, że będzie to wykład oraz warsztat – praca w podgrupach. 

      Koordynator sieci zachęcała uczestników do aktywności na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, do wymiany doświadczeń oraz do zapoznania się z zamieszczonymi tam materiałami.

      Koordynator sieci przypomniała, że kolejne spotkanie odbędzie się 18 marca 2014 r. o godzinie 12.00 w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie. Następnie uczestnicy sieci wypełnili ankietę oceny szkolenia.

    Na tym spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki” zakończono.

 

Sporządziła: Agnieszka Kalinowska-Szymańska

 

 

 Mat 5

 

Mat 6

 

Mat 7

 

 

   ******

 • Protokół ze spotkania uczestników
 • sieci współpracy i samokształcenia
 • „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”
 • w dniu 28 listopada 2013 r.

 

     W dniu 28 listopada 2013 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli – uczestników, działającej w ramach projektu „Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim”, sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”. 

      W spotkaniu brało udział 23 nauczycieli ze szkół z terenu powiatu wyszkowskiego, które uczestniczą w projekcie. 

Program I spotkania uczestników sieci „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”: 

1. Przywitanie, zapoznanie uczestników sieci – ćwiczenie integrujące grupę: jestem…, lubię…, nie lubię…. Sporządzenie kontraktu. 

2. Multimedialna prezentacja idei sieci.

3. Przedstawienie ogólnego harmonogramu pracy sieci.

4. Omówienie potrzeb uczestników sieci.

5. Wybranie tematów spotkań sieci. 

6. Zapoznanie uczestników sieci z pracą na platformie. 

7. Prezentacja ankiety wstępnej diagnozującej potrzeby uczestników sieci.

8. Ustalenie terminu i tematu następnego spotkania. 

9. Podsumowanie. 

Spotkanie uczestników sieci przebiegało zgodnie z programem spotkania.

     Na wstępie uczestnicy sieci przedstawili się i poinformowali z jakiej są szkoły. Ponadto, w celu bliższego poznania się, podzielili się informacjami „co lubię”, „czego nie lubię”. Następnie ustalono zasady współpracy – opracowano kontrakt. Głównie zwrócono uwagę na punktualność, aktywność, szczerość wypowiedzi.

     Koordynator sieci, w oparciu o prezentację multimedialną, zapoznała uczestników sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki” z ideą sieci.  Po zapoznaniu z wstępnym harmonogramem pracy sieci rozpoczęła się wymiana opinii co do tematyki kolejnych spotkań. Uczestnicy przedstawiali oczekiwania związane z udziałem w sieci. Wybierali zagadnienia związane z obszarem tematycznym sieci, którym chcieliby poświęcić kolejne spotkania. Po omówieniu potrzeb, uczestnicy sieci wybrali temat drugiego spotkania: „Jak motywować dziecko do nauki”. Termin spotkania ustalono na drugą połowę stycznia 2014 r. W spotkaniu tym będzie uczestniczył ekspert zewnętrzny. 

     Koordynator sieci poinformowała uczestników, że poza spotkaniami bezpośrednimi, współpraca uczestników sieci współpracy i samokształcenia będzie odbywała się za pośrednictwem platformy internetowej. W związku z tym koordynator zapoznała uczestników sieci z założeniami pracy na platformie www.doskonaleniewsieci.pl.                

     Uczestnicy otrzymali materiały, które będą pomocne w pracy na platformie. Następnie zalogowali się na platformie i wysłali post powitalny. Ustalono, że uczestnicy sieci, nie będą wypełniali ankiety wstępnej, diagnozującej potrzeby w wersji papierowej tylko w celu zapoznania z pracą platformy ankieta zostanie zamieszczona przez koordynatorkę sieci na platformie i każdy uczestnik sieci wypełni ankietę do 10 grudnia 2013 r. Na podstawie analizy wyników ankiety zostaną również określone szczegółowe cele spotkania z ekspertem zewnętrznym. 

     Ponadto uzgodniono, że tematyka oraz szczegóły dotyczące drugiego spotkania będą ustalane za pośrednictwem platformy internetowej.

     Uczestnicy sieci otrzymali materiały szkoleniowe. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Koordynatorka zachęcała uczestników sieci do aktywności na platformie internetowej.

Na tym protokół zakończono. Lista obecności w załączeniu.

 

Sporządziła: Agnieszka Kalinowska-Szymańska

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

1

 

******

      HARMONOGRAM PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA        

"JAK WSPIERAĆ DZIECKO W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI?"

 

 

Lp

Tematy spotkań

Cele szczegółowe

Formy i metody pracy

Termin i czas

 

1

Spotkanie organizacyjne. Integracja grupy.

Zapoznanie z ideą sieci

Prezentacja multimedialna dotycząca sieci.

28 listopada 2013 r.

 

Integracja grupy

Dyskusja – kontrakt.

 

Uzgodnienie z uczestnikami sieci kontraktu.

Ankieta

   

Diagnoza potrzeb uczestników sieci.

Zarejestrowanie użytkownika na platformie.

5 godz.

 

Prezentacja platformy internetowej.

     

2

Motywowanie ucznia do nauki.

Jak zachęcić ucznia do odrabiania pracy domowej.  Wspomaganie w nauczaniu matematyki. Jak zwiększyć  zainteresowanie ucznia lekcją.

Wykład i warsztaty z ekspertem.

29 stycznia  2014 r.

 
 

5 godz.

 

Aktywizujące metody  nauczania i formy pracy z uczniem na lekcjach matematyki.

Techniki i formy pracy na lekcji matematyki. Metoda Kreatora. Ciekawe i skuteczne metody nauczania matematyki. Praktyczne pomysły na prowadzenie ciekawej lekcji – przykładowa lekcja.

 

3

Trudności w uczeniu się matematyki.

Rozpoznawanie i diagnozowanie trudności w uczeniu się matematyki.

Wykład i warsztaty z ekspertem.

18 marca 2014 r.

 

 - jak rozpoznawać uzdolnienia matematyczne uczniów,

Praca w podgrupach:

5 godz.

 

 - jak rozpoznawać trudności w uczeniu się matematyki,

 - jak rozpoznawać uzdolnienia matematyczne uczniów,

   

 - jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 - jak rozpoznawać trudności w uczeniu się matematyki,

   
 

 - jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

   

4

Spotkanie podsumowujące.

Podsumowanie i omówienie pracy sieci.

Dyskusja na temat: Jak uczyć matematyki, żeby nauczyć?

Czerwiec 2014 r.

 

Stworzenie poradnika z materiałów wypracowanych podczas pracy sieci.

Prezentacja wyników ankiety dotyczącej zwiększenia kompetencji uczestnika sieci.

5 godz.

 

SZUKAJ

Copyright © 2008-2013 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by olwebdesign.com