Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dokumenty - sieć TIK

 • logo projekty unia2
  • Protokół z czwartego spotkania uczestników sieci z dnia 29.05.2014 r. 

            Program czwartego spotkania  Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet w ramach projektu pn. „Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 obejmował wcześniej zaplanowaną problematykę, ujętą w planie spotkania:

  • Termin czwartego spotkania: 29.05.2014 r.

  • Miejsce i adres spotkania: Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, sala konferencyjna oraz sala 103, ul I Armii Wojska Polskiego 89

  • Cele spotkania: Wykorzystanie potencjału grupy. Ocena aspektów funkcjonowania sieci. Rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych. 

  • W zajęciach wzięło udział 19 osób – wszyscy zgłoszeni do sieci TIK

   Szczegółowy plan spotkania

   0,5 godziny

   Otwarcie spotkania, powitanie uczestników sieci TIK

   Przypomnienie obszarów współpracy. Analiza realizacji zadań przez uczestników. Wypracowanie kierunków dalszych działań w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

   15 minut

   Przerwa

   1,5 godziny

   Analiza stopnia realizacji założonych celów i planu pracy sieci TIK.

   Analiza złożonych sprawozdań z poszczególnych spotkań.

   Przedstawienie propozycji zmian zmierzających do powszechnego wykorzystywania nowoczesnych technologii TIK w edukacji.  Indywidualna refleksja rozwojowa

   15 minut

   Przerwa obiadowa

   1,5 godziny

   Ocena aspektów funkcjonowania sieci.

   Rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

   15 minut

   Przerwa

   1 godzina

   Wypracowanie założeń do rocznego sprawozdania. Wnioski i rekomendacje.

   Sposoby promocji.

   Wypracowanie innych elementów koncepcji spójności  edukacyjnej szkół w Powiecie Wyszkowskim

   15 minut

   Przerwa

   0,5 godziny

   Zebranie informacji o organizacji i przebiegu zajęć. Podsumowanie zajęć prowadzonych przez koordynatora Sieci TIK. Zebranie informacji określającej  przyrost wiedzy i umiejętności

   Spotkanie zaczęło się bardzo punktualnie. Uczestnicy sieci TIK sprawnie wykonali czynności wstępne, sami zadbali o podpisywanie list obecności, wydawanie materiałów szkoleniowych.

  • FOTO 1
  • Koordynator zadbał o dobre wyposażenie sali edukacyjnej i sali z zorganizowanym cateringiem. Wykorzystał elementy dekoracji przygotowanej przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie na Święto Szkoły.

  • FOTO 2
  • Podziękował uczestnikom sieci za aktywność po trzecim spotkaniu. Wskazał na nowe materiały i opracowania wykonane przez uczestników i zamieszczone na Platformie.

   Jako element dodatkowy spotkania, koordynator zaproponował uczestnikom naukę języka migowego. Tą część zajęć poprowadziła Aleksandra Lange, uczestniczka sieci TIK.

  • FOTO 3
  • Uczestnicy spotkania z ogromnym zainteresowaniem poznawali alfabet, uczyli się pokazywania swoich imion, prostych wyrazów i zwrotów. 

  • FOTO 4
  • Niespodziewanie, ta część zajęć była doskonała rozgrzewką przed dalszymi zajęciami, a także stanowiła doskonałą okazje do dalszej integracji zespołu i uczestników sieci. 

  • FOTO 5
  • Udało się wyrobić przekonanie, że należy ćwiczyć, doskonalić umiejętności, że profesjonalizm myślenia i działania  jest wynikiem wiedzy, umiejętności i postaw nauczycieli. Na zakończenie tej części zajęć uczestnicy zajęć wspólnie obejrzeli film promujących naszą sieć współpracy i samokształcenia TIK oraz Powiat Wyszkowski.

  • FOTO 6
  •            W trakcie przerwy, przy posiłku i kawie zorganizowanej przez firmę cateringową, nadal toczyła się wymiana doświadczeń w miłej atmosferze. Nauczyciele opowiadali o mijającym roku szkolnym, nawale obowiązków. Pochwalili nawet koordynatora za bardzo dobrze dobrany termin czwartego spotkania. Opowiadali o własnych materiałach opracowanych na potrzeby sieci i zajęć edukacyjnych.

  • FOTO 7
  •            W kolejnej części zajęć nauczyciele pracowali w zespołach. Chodziło o wykonanie dwóch zadań, stanowiących próbę podsumowania całorocznej pracy, przygotowanych przez koordynatora sieci TIK. 

  • FOTO 8
  •            Aktywność uczestników sieci była wyjątkowa. Poszczególne zespoły skrupulatnie odnotowały wszystkie rezultaty osiągnięte podczas zajęć i na platformie. 

  • FOTO 9
  •  

   Zebrano następujące rezultaty osiągnięte podczas rocznej pracy sieci TIK:

   REZULTATY MIĘKIE

   A także:

   REZULTATY TWARDE

   oraz…

   PRODUKTY

   FOTO 10 

             W dalszej części zajęć doskonalono umiejętności pracy na Platformie, szczególnie w zakresie uczestniczenia w Forum dyskusyjnym, dodawania postów i wątków, umieszczania materiałów i opracowań jako załączników itd. Uczestnicy sieci udoskonalili umiejętności w tym zakresie.

  • FOTO 11
  •            W trzeciej części zajęć uczestnicy zajęć otrzymali zadanie do realizacji w zespołach. Chodziło o sprecyzowanie działań upowszechniających rezultatów pracy podczas spotkań i na platformie. Chodziło także o motywowanie do pokonywania napotykanych trudności, do osiągania sukcesów.

  • FOTO 12
  •           W trzeciej części uczestnicy zapoznani zostali z zagadnieniem dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony danych w komputerach i sieciach komputerowych. Zagadnienie to przygotował i przedstawił koordynator sieci TIK. Jest ono szczególnie ważne w dobie cyfryzacji wszelkich zasobów naszego życia: dane osobowe, środki pieniężne, zdjęcia, utwory itp.

  • FOTO 13
  •  FOTO 14 

  • FOTO 15

  • FOTO 16
  •  FOTO 17  

  • FOTO 18

  • FOTO 19
 •                        
 •                       FOTO 20
 •                       FOTO 21
  • Na zakończenie podjęto próbę rozwinięcia wypowiedzi Einsteina, że każdy jest geniuszem i zadaniem nauczyciela jest umiejętne odkrycie tego w sobie i w uczniach.

  • Uczestnicy sieci otrzymali także zadania do realizacji na platformie:

  • - Dyskusja na temat sieci nauczycielskich i zasad ich pracy

  • - Konsultowanie bieżących działań,

  • - Koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami,

  • -   Publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze itp.),

  • -  Dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji , zdjęć itp.),

  • - Udział w szkoleniach e-learningowych.

  • - Analiza regulacji prawnych związanych z prawem autorskim, ustawą o ochronie danych osobowych i legalnością oprogramowania. 

  • - Wstępne rozpoznanie problemu multimedialnych patologii. Dyskusja na temat cyberprzemocy i innych patologii internetowych.

  • - Praca nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak walczyć z cyberprzemocą

   Wyniki ankiety dotyczące organizacji i przebiegu zajęć:

  • FOTO 22
  •  

   Opracował

                                                                                                                Marian Popławski

                                                                                                               Koordynator sieci TIK

  •  ******
  • Protokół

   z trzeciego spotkania uczestników sieci realizujących program:

   Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet w dniu 20.03.2014 r.

    

  •  

  • Program trzeciego spotkania  Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet obejmował wcześniej zaplanowaną problematykę, ujętą w planie spotkania:

  •  

   Zdjcia numer 1

  • Trzecie spotkanie odbyło się w  Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, sala konferencyjna oraz sala 208, ul I Armii Wojska Polskiego 89

   Cele spotkania: Wykorzystanie potencjału grupy. Umiejętność zastosowania tablicy multimedialnej w dydaktyce – zajęcia z ekspertem: Dariusz Kwiecień

   Szczegółowy plan spotkania

   Plan spotkania III

   DZIAŁANIA (co robisz?)

   CEL (po co robisz?)

   CZAS (w minutach)

    

   Rejestracja uczestników sieci współpracy i samokształcenia.

   5

   Przywitanie uczestników sieci i zapoznanie z planem trzeciego spotkania

   Wytworzenie wśród uczestników atmosfery aktywności i współpracy. Zachęcenie uczestników do publicznych wystąpień, także przed kamerą nagrywającą film promujący pracę naszej sieci TIK

   5

   Doskonalenie  umiejętności w zakresie pracy i współpracy sieci TIK. Dalsza integracja grupy z wykorzystaniem ćwiczeń.

   Przypomnienie „Co to jest sieć współpracy??

   Określenie roli nauczyciela w edukacji.

   Przypomnienie obszarów współpracy i wypracowanie kierunków dalszych działań w ramach sieci współpracy i samokształcenia – tą część spotkania poprowadził koordynator sieci TIK – Marian Popławski

   SIEĆ to statek, na którym  nie ma pasażerów, wszyscy JESTEŚMY załogą

   Sieć to typ struktury organizacyjnej charakteryzujący się następującymi cechami:

   • brakiem hierarchii,

   • brakiem kierownictwa,

   • brakiem podporządkowania,

   • dominacją więzi informacyjnych i więzi współpracy,

   • tymczasowością ustaleń odnośnie obowiązków,

   • specjalizacją wynikającą z zainteresowań i fachowości

   • minimalnym stopniem sformalizowania procedur działania

   To forma pracy, która pozwala dzielićsięwiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce.

   To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

   Nauczyciel powinien zauważać różnice pomiędzy skuteczną a nieskuteczna technologią w nauczaniu. "Technologie można bowiem wykorzystywać nieproduktywnie - do marnowania czasu i zasobów. Zastosowane twórczo mogą mieć doniosłe znaczenie dla edukacji"- Ibidem

   25

   Umiejętność zastosowania tablicy multimedialnej w dydaktyce – zajęcia z ekspertem: Dariusz Kwiecień

   Praca z nowoczesnymi technologiami

   1. Tablica interaktywna - kilka uwag wstępnych (wymagania, budowa, instalacja, kalibracja) 2. Oprogramowanie do tablicy - podstawowe narzędzia 3. Umieszczanie wyniku pracy z tablicą w chmurze i udostępnianie ich uczniom 4. Praca nad jednym dokumentem w chmurze z wykorzystaniem tablicy 5. Wykorzystanie tradycyjnych prezentacji na tablicy interaktywnej 6. Wykorzystanie dedykowanego tablicy oprogramowania edukacyjnego 7. Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną

   240

   Praca na platformie „Doskonalenie w sieci”

   Podsumowanie trzeciego spotkania i współpracy w ramach sieci.

   Podjęcie próby określenia roli nauczyciela w nauczaniu

   Zebranie informacji o organizacji i przebiegu zajęć. Podsumowanie zajęć prowadzonych przez eksperta. Analiza deklaracji uczestników sieci pod względem wyboru zagadnień do grupowego lub samodzielnego opracowania. Analiza oczekiwań uczestników sieci,  zainteresowań członków grupy w zakresie TIK

   Nauczyciel: - może to centrum wiedzy i umiejętności, wszechwiedzący? - może to moderator pracy uczniów? - może wsparcie w odkrywaniu wiedzy, zdobywaniu umiejętności? - może jest przewodnikiem, partnerem wysiłków uczniów?

   30

   Spotkanie zaczęło się bardzo punktualnie i sprawnie. Wszystkie czynności przygotowawcze wykonywali uczestnicy sieci TIK. Zadbano o potwierdzenie obecności na listach, wydano zaświadczenia potwierdzające udział w II spotkaniu w Sieci TIK.

  • Zdjcia numer 2.png
  •  Koordynator zadbał o dobre wyposażenie sali edukacyjnej. Podczas zajęć wykorzystywał trafnie dobrane środki przekazu.

  • Zdjcia numer 3.png
  •  Przypomnienie obszarów współpracy i wypracowanie kierunków dalszych działań w ramach sieci współpracy i samokształcenia TIK. Koordynator  sieci samodzielnie narysował szkielet ryby, zwracając się do uczestników i jego wypełnienie treściami dzisiejszych zajęć.

  • Zdjcia numer 4.png
  • Nastąpiła dalsza integracja uczestników sieci, także z przybyłym na spotkanie ekspertem oraz przedstawicielami Firmy nagrywającej. Chodziło o wytworzenie wśród uczestników atmosfery aktywności i współpracy. Zachęcenie uczestników do publicznych wystąpień, także przed kamerą nagrywającą film promujący pracę naszej sieci TIK.

  • Zdjcia numer 5
  •  Z uwagą i zainteresowaniem pracę uczestników sieci obserwował Pan Dariusz Kwiecień – dzisiejszy ekspert (pierwszy z prawej).        

   Podczas zajęć nie zabrakło cateringu. Uczestnicy zajęć wyrazili zadowolenie z faktu przygotowania posiłku, tym bardziej, ze zajęcia odbywają się po południu i nie wszyscy mieli sposobność zjeść obiad (do południa mieli zajęcia w szkołach).

  • Zdjcia numer 6
  •  Określenie roli nauczyciela w edukacji. Uczestnicy spotkania ochoczo wymieniali myśli, jaki to powinien być nauczyciel.

   Nauczyciel powinien zauważać różnice pomiędzy skuteczną a nieskuteczna technologią w nauczaniu. "Technologie można bowiem wykorzystywać nieproduktywnie - do marnowania czasu i zasobów. Zastosowane twórczo mogą mieć doniosłe znaczenie dla edukacji"- Ibidem

  • Zdjcia numer 7
  • W dalszej części zajęcia prowadził ekspert – Pan Dariusz Kwiecień.

   Temat: Umiejętność zastosowania tablicy multimedialnej w dydaktyce

   Praca z nowoczesnymi technologiami

   1. Tablica interaktywna - kilka uwag wstępnych (wymagania, budowa, instalacja, kalibracja) 2. Oprogramowanie do tablicy - podstawowe narzędzia

  • Zdjcia numer 8

    

  • 3. Umieszczanie wyniku pracy z tablicą w chmurze i udostępnianie ich uczniom 4. Praca nad jednym dokumentem w chmurze z wykorzystaniem tablicy

  • Zdjcia numer 9
  •  

   5. Wykorzystanie tradycyjnych prezentacji na tablicy interaktywnej

   6. Wykorzystanie dedykowanego tablicy oprogramowania edukacyjnego 7. Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną

  • Zdjcia numer 10
  •  

   Podczas zajęć wszyscy uczestnicy Sieci TIK z uwagą słuchali eksperta. Pani Alicja Śniadała i Pan Wojciech Chaciński szykowali się do wypowiedzi przed kamerą do filmu o pracach w sieci TIK.

   „Zapraszamy do obejrzenia dwóch nowych filmów poświęconych sieciom współpracy i samokształcenia, prowadzonym w ramach projektów pilotażowych dofinansowanych w ramach Konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

   W filmach o swoich działaniach związanych z wdrażaniem nowego systemu mówią organizatorzy projektów oraz koordynatorzy sieci, uczestnicy, eksperci. Przedstawiamy filmy z powiatu krapkowickiego (woj. opolskie) oraz wyszkowskiego (woj. mazowieckie). W przygotowaniu są kolejne materiały, prezentujące działania podejmowane w ramach sieci poświęconych innym tematom i realizowanych w innych powiatach, w których realizowany jest pilotaż nowego systemu doskonalenia”. http://www.doskonaleniewsieci.pl/Artykul.aspx?id=530

   „Sieć współpracy i samokształcenia. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim”

   http://www.youtube.com/watch?v=L6vQw4khIX0&feature=player_embedded

  • Zdjcia numer 11 

  • A tak się cieszy Pani Magda Mikołajczyk, uczestniczka Sieci TIK podczas spotkania

  • Zdjcia numer 12
  •  

   Zajęcia z ekspertem zakończyły się podsumowaniem. W trakcie zajęć, w ramach ćwiczeń, uczestnicy wykonywali różne zadania z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

  • Zdjcia numer 13
  • Zebranie informacji o organizacji i przebiegu zajęć. Podsumowanie zajęć prowadzonych przez eksperta. Analiza deklaracji uczestników sieci pod względem wyboru zagadnień do grupowego lub samodzielnego opracowania. Analiza oczekiwań uczestników sieci,  zainteresowań członków grupy w zakresie TIK – to zagadnienia omawiane przez koordynatora sieci.

   Wszyscy uczestnicy spotkania przedstawili swoje opinie o przygotowaniu i przebiegu zajęć na Platformie – Ankiety/testy.

   Wyniki zawarte są w poniższych zestawieniach – zrzutach ekranu

  • Zdjcia numer 14
  •  

    

    
  • Zdjcia numer 15
  • Na zakończenie spotkania zostało zaplanować działania w sieci do następnego spotkania:

   -  Jak wyżej oraz dalsza dyskusja o obszarach współpracy.

   -  Dyskusja na temat sieci nauczycielskich i zasad ich pracy

   -  Konsultowanie bieżących działań,

   -  Koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami,

   -  Publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze itp.),

   Dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji , zdjęć itp.),

   Udział w szkoleniach e-learningowych.

    Analiza regulacji prawnych związanych z prawem autorskim, ustawą o ochronie danych osobowych i legalnością oprogramowania. 

   Wstępne rozpoznanie problemu multimedialnych patologii. Dyskusja na temat cyberprzemocy i innych patologii internetowych.

   Praca nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak walczyć z cyberprzemocą?

   Zdjęcia:                                                                                                                 Sprawozdanie opracował:

   Pan Jacek Pyt – uczestnik Sieci TIK                                                                     Marian Popławski – koordynator Sieci TIK

  • ******
 • Protokół
 • z drugiego spotkania uczestników sieci realizujących program:
 • Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet

Program drugiego spotkania  Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internetobejmował wcześniej zaplanowaną problematykę, ujętą w planie spotkania:

PLAN SPOTKANIA UCZESTNIKÓW SIECI:

               Zajęcia realizowane były w dniu 9 stycznia 2014 r. od godz. 15.30 do godz. 20.30. W zajęciach wzięło udział 19 osób – wszyscy zgłoszeni do sieci TIK

Plan spotkania II

DZIAŁANIA (co robisz?)

CEL (po co robisz?)

CZAS
(w minutach)

SESJA I (wprowadzająca)

Rejestracja uczestników sieci współpracy i samokształcenia.

5

Przywitanie:- Witam Wszystkich w Nowym 2014 Roku

Wytworzenie wśród uczestników atmosfery współpracy.

5

Doskonalenie  kontraktu w zakresie pracy i współpracy w sieci TIK

Przypomnienie wypracowanych zasad współpracy. Wprowadzenie uzupełnień do  umowy, dookreślenie zasad i form pracy oraz współpracy w zespole sieci TIK

10

Dalsza integracja grupy
z wykorzystaniem ćwiczenia „Podawanie przedmiotu”,

Prezentacja „Rozważania przed Nowym Rokiem”

Wyzwolenie aktywność pracy i współpracy w zespole, zmniejszenie napięcie podczas pracy.

Wyrobienie przekonania, że profesjonalizm myślenia i działania  jest wynikiem wiedzy, umiejętności i postawy. Udział Uczestników sieci w planowaniu Nowego 2014 Roku, szczególnie w zakresie działań w ramach sieci TIK. Przypisanie ról

10

Praca na platformie „Doskonalenie w sieci”:

Doskonalenie wiedzy i umiejętności a także kształtowanie postaw w zakresie: odbierania i wysyłania wiadomości, udziału w pracach grup dyskusyjnych otwartych, dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, tworzenia grup dyskusyjnych (tworzenie nowego posta, tworzenie nowego wątku), przestrzegania zasady netykiety, ankiety na portalu

30

Przerwa obiadowa

SESJA II

15

Jak jeszcze szybciej pracować w programie Microsoft Office? – praca z udziałem eksperta

Zapoznanie z możliwościami zastosowania narzędzi programu Microsoft Office w tworzeniu materiałów i opracowań, baz danych a także umiejętnością ich wykorzystania do ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej (w szczególności Excela) w zakresie analizy wyników egzaminów zewnętrznych. Doskonalenie umiejętności szybszego i efektywniejszego wykorzystania Excela: kombinacje klawiszy, super formuły, wykorzystanie danych OKE i CKE

90

Przerwa kawowa

SESJA III

10

Jak jeszcze szybciej pracować w programie Microsoft Office? – Cd.

Doskonalenie umiejętności szybszego i efektywniejszego wykorzystania Excela: kombinacje klawiszy, super formuły, wykorzystanie danych OKE i CKE

90

Przerwa kawowa

SESJA IV

10

Działania w ramach sieci - Nasza prywatna telewizja

Podsumowanie zajęć prowadzonych przez eksperta. Analiza oczekiwań uczestników sieci,  zainteresowaniom wszystkich członków grupy

15

Podsumowanie drugiego dnia współpracy w ramach sieci.

Zebranie informacji o organizacji i przebiegu zajęć. „Planowanie podróży w butach siedmiomilowych”, „Nasza prywatna telewizja”. Przesłanie informacji zwrotnych na platformie.

10

Wszystko zaczęło się bardzo punktualnie i sprawnie. Koordynator zadbał o dobre wyposażenie sali edukacyjnej i sali z zorganizowanym cateringiem. Złożył wszystkim wszelkiej pomyślności na Nowy 2014 Rok. Uczestnicy szkolenia przekazali sobie oraz koordynatorowi i ekspertowi życzenia na 2014 r. Nastąpiła dalsza integracja uczestników sieci.

Drugie spotkanie TIK 1

          Zajęcia z piłką do tenisa ziemnego, prowadzone przez koordynatora, wyzwoliły aktywność uczestników w zespole, nastąpiło pokonanie barier związanych z prezentowaniem oczekiwań, zmniejszenie napięcie podczas pracy.

Zdjcia 2 spotkanie - 2

Zdjcia 2 spotkanie - 3

              Dodano zapis do kontraktu: co najmniej raz w tygodniu pracujemy na Platformie, jesteśmy aktywni, profesjonalni w myśleniu i działaniu.

Zdjcia 2 spotkanie - 4

            Udało się wyrobić przekonanie, że należy ćwiczyć, doskonalić umiejętności, że profesjonalizm myślenia i działania  jest wynikiem wiedzy, umiejętności i postawy. Zaplanowano Nowy 2014 Rok, szczególnie w zakresie działań w ramach sieci TIK.

            W dalszej części zajęć doskonalono umiejętności pracy na Platformie, szczególnie w zakresie uczestniczenia w Forum dyskusyjnym, dodawania postów i wątków, umieszczania materiałów i opracowań jako załączników itd. Uczestnicy sieci udoskonalili umiejętności w tym zakresie.

Zdjcia 2 spotkanie - 5

Zdjcia 2 spotkanie - 6

Zdjcia 2 spotkanie - 7

            Podjęto próbę rozwinięcia wypowiedzi Einsteina, że każdy jest geniuszem i zadaniem nauczyciela jest umiejętne odkrycie zdolności młodych ludzi i precyzyjne, ciągle rozwijanie ich. Tak jak to czynią wyśmienici trenerzy ze swoimi podopiecznymi przygotowując ich do olimpiady. A każdy z nas chce osiągnąć sukces, potrzebuje go.

Zdjcia 2 spotkanie - 8

        Na zakończenie tej części zajęć uczestnicy zajęć otrzymali zadanie do samodzielnej realizacji w domu. Chodzi o motywowanie uczniów do nauki, do pokonywania napotykanych trudności, do osiągania sukcesów.

Zdjcia 2 spotkanie - 9

W dalszej części zajęcia prowadził ekspert – Pani Anna Sawiak.

Temat: Jak jeszcze szybciej pracować w programie Microsoft Office?

Cele: 

 • 1.Zapoznanie z możliwościami zastosowania narzędzi programu Microsoft Office w tworzeniu materiałów i opracowań, baz danych a także umiejętnością ich wykorzystania do ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej (w szczególności Excela) w zakresie analizy wyników egzaminów zewnętrznych. 
 • 2.Doskonalenie umiejętności szybszego i efektywniejszego wykorzystania Excela: kombinacje klawiszy, super formuły, wykorzystanie danych OKE  i CKE.

Zdjcia 2 spotkanie - 10

 Zdjcia 2 spotkanie - 11

Zdjcia 2 spotkanie - 12

POMOC DO ANALIZY EGZAMINÓW MATURALNYCH

1. Uruchamiamy plik Excela „ANALIZA_BEZ_DANYCH”

2. Po uruchomieniu zapisujemy plik pod inną nazwą, najlepiej żeby kojarzyła się z rokiem szkolnym np. analiza_matematyka_2012_2013

 Zdjcia 2 spotkanie - 13

Zdjcia 2 spotkanie - 14

3. Przechodzimy do dostosowania pliku pod konkretny arkusz maturalny

4. Na dole w oknie programu są poszczególne arkusze wchodzące w skład całego pliku.

Zdjcia 2 spotkanie - 15

WAŻNE ABY NIE ZMIENIAĆ NIC W ARKUSZU „Arkusz3”, „pkt_II” „pkt_III” „pkt_IV” „pkt_V”

5. Uzupełniamy tylko żółte pola w arkuszu „Podst_dane” !!!!!

Zdjcia 2 spotkanie - 16

pozostałe pola uzupełnią się automatycznie.

Można wpisać inną nazwę klasy, wtedy taka będzie się wyświetlać.

!!!!! Nie zmieniać tylko typu szkoły tam gdzie jest LO ma być klasa z LO, tam gdzie LP klasa z LP itp.

6. Przechodzimy do arkusza „DANE Z CKE”

Zdjcia 2 spotkanie - 17 

7. Teraz należy usunąć niepotrzebną ilość zadań, np. jeśli w arkuszu egzam. było 30 zadań to w naszym przykładzie powinnam usunąć 5 zadań. Usuwamy zawsze ostatnie zadania, inaczej będą błędy.

Zdjcia 2 spotkanie - 18

Usuwanie kolumn należy zrobić dla pierwszej od góry klasy a w pozostałych klasach automatycznie usuną się niepotrzebne zadania

Lewym przyciskiem myszy zaznaczamy kolumny które chcemy usunąć i potem klikamy prawym przyciskiem myszy, pojawi mię menu i wybieramy opcję USUŃ.

W arkuszu z matematyki, w roku szkolnym 2012/2013 było 34 zadania, więc aby wszystko się zgadzało usuwam 1 kolumnę. (Powyżej pokazałam dla 5 kolumn)

Zdjcia 2 spotkanie - 18 

W pola pod tekstem NUMERY ZADAŃ NALEŻY WPISAĆ ILOŚĆ PUNKTÓW ZA KAŻDE ZADANIE

8. Zapisujemy zmiany i przechodzimy do skoroszytu z danymi szczegółowymi z CK

9. Zaczynamy od pliku gdzie są wyniki dla LO

Zdjcia 2 spotkanie - 20

10. Usuwamy niepotrzebne kolumny (dokładnie tak jak usuwaliśmy niepotrzebne zadania)

11. Zostawiamy kolumny klasa, przedmiot, poziom, pesel, nazwisko i imię i punktację

Zdjcia 2 spotkanie - 21

Zdjcia 2 spotkanie - 22 

Zdjcia 2 spotkanie - 23

Zdjcia 2 spotkanie - 24

12. Skoroszyt z danymi z CKE powinien wyglądać tak:

Zdjcia 2 spotkanie - 25

13. Należy teraz WYFILTROWAĆ potrzebne nam dane, czyli „wyciągnąć dane”

14. Klikamy dowolną komórkę i wybieramy opcję „Sortu i filtruj” i wybieramy FILTRUJ

Musi być aktywna karta Narzędzia główne, inaczej nie będziemy widzieć funkcji filtruj/sortuj

Zdjcia 2 spotkanie - 26

15. Arkusz powinien mieć teraz na początku każdej kolumny pola wyboru filtracji(pokazane na obrazie poniżej)

Zdjcia 2 spotkanie - 27 2

POLA WYBORU FILTRACJI „trójkąciki”

16. Klikamy na trójkącik filtracji przy kolumnie przedmiot wybieramy interesujący nas przedmiot i klikamy OK. Tu pokazane dla matematyki.

Zdjcia 2 spotkanie - 28

Okno powinno zawierać dane tylko w obrębie jednego przedmiotu:

Zdjcia 2 spotkanie - 29

17. Teraz należy jeszcze wyfiltrować wyniki z poziomu egz i klasę.

18. OSOBY, KTÓRE SĄ ZESZŁOROCZNE CKE OZNACZA KLASĘ LICZBĄ. WIĘC KLASY, KTÓRE NAS INTERESUJĄ TO LITERY.

19. Wybieramy trójkącik przy kolumnie KLASA i wybieramy A, potem to samo z kolumną poziom, wybieramy podstawowy.

Zdjcia 2 spotkanie - 30

Zdjcia 2 spotkanie - 31

Arkusz powinien już zawierać tylko potrzebne nam dane.

Zdjcia 2 spotkanie - 32

20. Teraz należy skopiować punkty. Czyli lewym przyciskiem myszy zaznaczamy obszar z punktami i wybieramy opcje kopiuj.

Zdjcia 2 spotkanie - 33

NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ODPOWIEDNIE ZAZNACZENIE PÓL Z PUNKTAMI, NIE WOLNO ZAZNACZAĆ ANI MNIEJ ANI WIĘCEJ. DOKŁADNIE WSZYSTKIE POLA. Jest dużo ZADAŃ WIĘC BĘDZIE SZEROKI OBSZAR ZAZNACZENIA

Komórki skopiowane powinny sprawiać wrażenie, że „falują”

21. Teraz przechodzimy do pliku w którym musimy umiecie dane. Tzn. skoroszytu z analizą.

22. Przechodzimy do arkusza DANE_Z_CKE i wklejamy skopiowane dane do odpowiedniej klasy, czyli w tym przypadku do LO:

Zdjcia 2 spotkanie - 34

klikamy prawym przyciskiem myszy w komórce gdzie jest 1 zadanie dla ucznia nr 1 i wybieramy opcję WKLEJ

Po wklejeniu arkusz powinien wyglądać tak:

Zdjcia 2 spotkanie - 35

wklejony obszar z danymi. Jeżeli gdzieś pojawił się znak „####” to oznacza, z liczba nie mieści się w
komórce

           Teraz widać, że zostały puste wiersze tzn. że pisało mniej uczniów więc usuwamy puste wiersze. Lewym przyciskiem myszy zaznaczamy wiersze, w których nie ma danych a następnie klikając prawym przyciskiem myszy na zaznaczone wiersze wybieramy opcję usuń

Zdjcia 2 spotkanie - 36

Zdjcia 2 spotkanie - 37

23. Mamy już dane dla LO (jest tylko 1 klasa, ale w r.szk. 2013/2014 są dwie i trzeba będzie wyfiltrowac klase A i B)

24. Przechodzimy więc do pliku z cke z punktami dla LP i musimy wyfiltrować punkty dla LSO i LZi

25. Zostawiamy kolumny klasa, przedmiot, poziom, pesel, nazwisko i imię i punktację

26. Powtarzamy zatem punkty 11. 12 i 13.

Zdjcia 2 spotkanie - 38

Zdjcia 2 spotkanie - 39

Zdjcia 2 spotkanie - 40

Zdjcia 2 spotkanie - 41

Zdjcia 2 spotkanie - 42

Zdjcia 2 spotkanie - 43

Zdjcia 2 spotkanie - 44

27. Następnie powtarzamy czynności dla Technikum.

28. Gdy uzupełnimy o dane wszystkie klasy i usuniemy niepotrzebne wiersze wtedy możemy już zamknąć plik Excela z danymi z CKE i wyciągać dane z naszego skoroszytu.

Te informacje znajdują się w arkuszu „pkt. II”, „pkt.III”, „pkt.IV”, „pkt.V” naszego skoroszytu z wstawionymi danymi

29. Przechodzimy do arkusza „pkt. II” – mamy tam gotowe wykresy do punktu II analizy.

30. Przechodzimy do arkusza o nazwie „pkt. III” i tam mamy wskaźniki łatwości poszczególnych zadań i całego arkusza.

MUSIMY TU JEDNAK SAMI UZUPEŁNIĆ TABELĘ W NAST. EPUJĄCY SPOSÓB:

- Przechodzimy do arkusza „pkt.III”

- Po wklejeniu danych z CKE wszystko się uzupełniło i na kolorowo widać czy dane zadania jest np. łatwe, czy trudne czy może umiarkowanie trudne.

- W tabeli WSKAŹNIKI I STOPNIE ŁATWOŚCI ZADAŃ W CZĘŚCI I ETAPU PISEMNEGO wpisujemy w żółte pola zadania które okazały się bardzo trudne, trudne itd. Korzystamy z pomocy w postaci kolorowo zaznaczonych łatwości.

Zdjcia 2 spotkanie - 45

Zdjcia 2 spotkanie - 46

KOLORY Z ODPOWIEDNIĄ TRUDNOSCIĄ POMOGĄ NAM W UZUPEŁNIENIU TABELI – NALEŻY UZUPEŁNIĆ ŻÓŁTE POLA

Z tabeli powyżej uzupełniamy żółte pola, kolory mają nam pomóc nie pogubić się i odpowiednio zakwalifikować dane zadanie.

KOLORY Z ODPOWIEDNIĄ TRUDNOSCIĄ POMOGĄ NAM W UZUPEŁNIENIU TABELI – NALEŻY UZUPEŁNIĆ ŻÓŁTE POLA

31. Przechodzimy do arkusza „pkt. IV” – mamy tam gotowe wykresy do punktu IV analizy.

32. Przechodzimy do arkusza „pkt. V” – PO UZUPEŁNIENIU TABELI O DANE Z KRAJU I WOJEWÓDZTWA POJAWIĄ SIĘ GOTOWE WYKRESY DO punktu V analizy

Zdjcia 2 spotkanie - 47

Zdjcia 2 spotkanie - 48

         Jeżeli uzupełnimy żółte pola wtedy wykresy się uzupełnią. Jeżeli nie mamy danych np. z powiatu wtedy usuwamy wiersze z tabeli gdzie mamy powiat. Pokazane poniżej. I tak naprawdę to już koniec naszej pracy z Excelem. Teraz należy według opracowanego przez kol. Iwonę schematów zrobić w Wordzie analizę słowną i poprzeć ją tabelami i wykresami z Excela.

Strona CKE z analizami: http://cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/informacje-o-wynikach

Strona OKE z wynikami – jest tu cała analiza http://www.oke.waw.pl/?go=page&inf=2141&p=news

Mam nadzieję, że praca z programem wiele Państwu ułatwi.

 •                                                                                                                     Życzę powodzenia
 •                                               Ania Sawiak

Zdjcia 2 spotkanie - 49

Takie zainteresowanie

Zdjcia 2 spotkanie - 50

Na zakończenie zajęć nawet wspólna fota pokazująca radość ze wspólnego odkrywania

Zajęcia z ekspertem zakończyły się wypełnieniem ankiet

Zdjcia 2 spotkanie - 51

           Podczas zajęć nie zabrakło cateringu. Uczestnicy zajęć wyrazili zadowolenie z faktu przygotowania posiłku, tym bardziej, ze zajęcia odbywają się po południu i nie wszyscy mieli sposobność zjeść obiad (do południa mieli zajęcia w szkołach).

Zdjcia 2 spotkanie - 52

Zdjcia 2 spotkanie - 53

 

Wyniki ankiety są na PLATFORMIE: http://www.doskonaleniewsieci.pl/Ankieta.aspx?id=11229&backUrl=%2fAnkiety.aspx

Zdjcia 2 spotkanie - 54

Zdjcia 2 spotkanie - 55

Podsumowanie zajęć prowadzonych przez eksperta. Analiza oczekiwań uczestników sieci,  zainteresowaniom wszystkich członków grupy.

Trzecie spotkanie: Tablice interaktywne narzędziem nowoczesnego nauczyciela w nowoczesnej szkole

Propozycje tematów zajęć z ekspertem:

 1. Tablice interaktywne jako narzędzie do zrewolucjonizowania życia szkoły.
 2. Tablica interaktywna - nauczanie znacznie prostsze, efektywniejsze i jednocześnie ciekawsze - przykłady zastosowań.
 3. Tablice jako urządzenie dające możliwości prezentacji zagadnień z różnych dziedzin, z wykorzystaniem Internetu, programów multimedialnych, własnoręcznie opracowanych prezentacje czy przygotowanych ćwiczeń
 4. Możliwość sprawdzania poziomu wiedzy uczniów poprzez przeprowadzanie testów z wykorzystaniem interaktywnych systemów zbierania odpowiedzi.
 5. Ćwiczenia prowadzone przecz uczestników sieci pod kierunkiem eksperta

Koordynator poprosił: Jeśli macie Państwo własne propozycje do zajęć to proszę o przesłanie do mnie do dnia 15 lutego 2014 r.

Zebranie informacji o organizacji i przebiegu zajęć. „Planowanie podróży w butach siedmiomilowych”, „Nasza prywatna telewizja”. Przesłanie informacji zwrotnych na platformie.

Koordynator poinformował Uczestników sieci, ze na Platformie ukaże się propozycja tematów do samodzielnego opracowania i przedłożenia na kolejnych zajęciach.

 • Propozycja tematów do
 • opracowania przez Uczestników sieci pomiędzy
 • SPOTKANIAMI UCZESTNIKÓW SIECI:
 • Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet

Lp.

Nazwisko i imię

Nr

tematu

Proponowane tematy

(uzupełnienie listy

jest bardzo wskazane, także deklaracja wykonywania opracowań, sprawozdań, zdjęć, itd.)

Deklaracja OPRACOWANIA

(proszę wstawić Nr tematu)

 1

Chaciński Wojciech Zenon

 

Nowe trendy w zakresie nauczania i uczenia się wspomaganego TIK

 

Chełstowski Grzegorz

 

Mity e-nauczania i innych e-usług

 

Gałązka Anna

 

Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK

 

Ickiewicz Małgorzata

 

Kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem TIK

 

Jastrzębska Barbara

 

Tworzenie dokumentów i tekstów w edytorze tekstu - wariacje z Microsoft Office Wordem

 

Kielisiak Katarzyna Ewa

 

Mądre i użyteczne korzystanie z Internetu

 

Kłos Ewa

 

Praca „w chmurze” na co dzień

 

Kokoszka Bożena

 

„Chmura w Internecie” wspiera nauczyciela w sprawnym prowadzeniu lekcji

 

Lange Aleksandra

 

Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie TIK

 
10 

Mikołajczyk Magdalena

 

Zastosowanie TIK w ewaluacji wewnętrznej

 
11 

Ponichtera Anna

 

Wariacje z Microsoft Office Excelem

 
12 

Pyt Jacek

 

Zarządzanie wiedzą w szkole – ciekawe i nieszablonowe zajęcia

 
13 

Ruszczak Mirosława Krystyna

 

Narzędzia TIK w promocji szkoły

 
14 

Skibińska Anita

 

Portale społecznościowy i ich rola w edukacji

 
15 

Sobczak Justyna

 

Nauka + zabawa + TIK – edukacja matematyczna [GeoGebra, VISUAL FRACTIONS, demos, FOOPLOT, PKET}

 
16 

Śniadała Alicja

 

Cyfrowe opowieści: wyszukiwanie informacji, kreatywność, tworzenie własnych opowieści, nauka przez działanie

 
17 

Wójcik Beata Iwona

 

Zasoby internetu do wspomagania nauczania i uczenia się matematyki

 
18 

Zdziarstek Ewa

 

Kształcenie kompetencji nauczycieli w zakresie narzędzi Web 2.0

 
19 

Żołyńska Elżbieta Danuta

 

Myślę i działam profesjonalnie, potrzebne linki

 

W opracowaniach należy uwzględnić: uzasadnienie wyboru tematu, określenie celu głównego i celów szczegółowych, opracowanie scenariuszy zajęć, dodatkowo wskazane: nagranie lekcji, dodanie zdjęć, zaproszenie Uczestników sieci na lekcje otwartą itd.)

Na zakończenie ustalono także termin następnego spotkania – 20 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 15.30.

 •                                                                                                                                                                   Marian Popławski
 •                                                                                                                                                               Koordynator sieci TIK

 ******

 • Protokół
 • z pierwszego spotkania uczestników sieci realizujących program:
 • Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet

Program pierwszego spotkania  Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet obejmował wcześniej zaplanowaną problematykę, ujętą w planie spotkania:

PLAN SPOTKANIA UCZESTNIKÓW SIIECI:

Zajęcia realizowane były w dniu 27 listopada 2013 r. od godz. 15.30 do godz. 20.30. W zajęciach wzięło udział 19 osób – wszyscy zgłoszeni do sieci TIK.

Plan spotkania I

DZIAŁANIA (co robisz?)

CEL (po co robisz?)

CZAS
(w minutach)

SESJA I (wprowadzająca)

Rejestracja uczestników sieci współpracy i samokształcenia.

10

Przywitanie:- Witam wszystkich, którzy:  ….

Przełamanie zaciekawienia; przełamanie onieśmielenia.

15

Wypracowanie kontraktu

Wypracowanie umowy, określenie zasad
i form pracy oraz współpracy w zespole sieci

20

Integracja grupy
z wykorzystaniem ćwiczenia „Cebula” oraz „Podawanie przedmiotu”

Ćwiczenie rozluźniające, zmniejszające napięcie.

Przypisanie ról

25

Przerwa obiadowa

SESJA II

25

Co to jest sieć ? – formy pracy, określenie przestrzeni pracy i współpracy

Zapoznanie z celami pracy i współpracy a także ze strukturą organizacyjną sieci, charakterystycznymi cechami sieci

25

Zasady funkcjonowania sieci

Zapoznanie z korzyściami jakie daje praca  w sieci, rolą koordynatora i zadaniami nauczycieli – uczestników sieci,

25

Przerwa kawowa

SESJA III

15

Planowanie podróży w butach siedmiomilowych – diagnoza potrzeb

Opracowanie planu i harmonogramu pracy sieci: czego ma zamiar się nauczyć, co osiągnąć, zabrać ze sobą na dalszą pracę w szkole w trakcie wspólnej pracy w grupie

25

Działania w ramach sieci - Nasza prywatna telewizja

Analiza oczekiwań uczestników sieci,  zainteresowaniom wszystkich członków grupy

25

Przerwa kawowa

SESJA IV

15

Rejestracja na platformie

Login, hasło, wypełnienie formularza rejestracyjnego, umieszczenie postu powitalnego na forum. Według jakich kryteriów można wyszukać profile użytkowników?, Jak przeglądać profile, jak modyfikować własny profil.

50

Podsumowanie pierwszego dnia współpracy w ramach sieci.

Zebranie informacji o organizacji i przebiegu zajęć. „Planowanie podróży w butach siedmiomilowych”, „Nasza prywatna telewizja”. Przesłanie informacji zwrotnych na platformie.

25

Uczestnicy szkolenia poznali się wzajemnie, określili oczekiwania wobec siebie i prowadzących zajęcia. Nastąpiła integracja uczestników sieci.

 

Zdjcia si TIK 1

Podczas zajęć opracowali kontrakt – umowę współpracy podczas spotkań i zajęć na platformie.

Poznali ideę sieciowania i funkcjonowania sieci. Starali się zrozumieć, że SIEĆ to statek, na którym  nie ma pasażerów, wszyscy JESTEŚMY załogą, że jest to forma pracy, która pozwala dzielićsięwiedzą, wymieniać doświadczeniami, wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce.

Zdjcia si TIK 2

Koordynator sieci starał się uświadomić uczestnikom, że Sieć to typ struktury organizacnej charakteryzujący się następującymi cechami: brakiem hierarchii, brakiem kierownictwa, brakiem podporządkowania, dominacją więzi informacyjnych i więzi współpracy, tymczasowością ustaleń odnośnie obowiązków, specjalizacją wynikającą z zainteresowań i fachowości, minimalnym stopniem sformalizowania procedur działania.

Zdjcia si TIK 3

 Uczestnicy pogłębili umiejętności określania potrzeb rozwojowych. Zaakceptowali jedną z zasad obowiązujących uczestników  sieci: - jeśli chcesz coś otrzymać w sieci musisz coś  do tej sieci dać od siebie…

Podczas zajęć uczestnicy:

- Rozpoznali własne zasoby i potrzeby

- Ustalili cele, zaakceptowali zaproponowany harmonogram pracy i działań na platformie 

- Dzielili się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami

- Wskazali na potrzebę zaangażowania eksperta

- Poszukiwali nowych rozwiązań

- Ugruntowali świadomość poszukiwania wiedzy w zakresie pracy z uczniami nowoczesnymi technologiami TIK

 • Diagnoza potrzeb rozwojowych uczestników Sieci
 • Została opracowana na podstawie złożonych przez uczestników ankiet

1.Wprowadzenie

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczyciela staje się jednym z podstawowych czynników dostosowania się do warunków w dynamicznie zmieniającym się środowisku, jakim jest szkoła. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych umożliwia zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych obszarach oraz wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników Sieci współpracy i samokształcenia: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet. Badanie potrzeb rozwojowych prowadzone zostało w celu:

- poznania oczekiwań nauczycieli w zakresie nowoczesnych technologii TIK,

- poznania motywacji, postaw oraz kompetencji uczestników sieci,

- poznania wyników dotychczasowej współpracy nauczycieli na terenie powiatu wyszkowskiego,

- dostosowania treści i tematyki doskonalenia dla efektywnego wykorzystania rocznej współpracy i samokształcenia w sieci,

- podjęcia decyzji kiedy i jakie szkolenia należy przeprowadzać z ekspertem.

Przyjąłem założenie, że konkretne potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia  mogą się  zmieniać w zależności od motywacji uczestnictwa w sieci, predyspozycji osobistych i zawodowych biografii a także atrakcyjności spotkań oraz stworzonych warunków na platformie www.doskonaleniewsieci.pl.

Moje doświadczenie w pracy z uczniami i dorosłymi podpowiadało, że ważne informacje mogą być zawarte także w metryczce zamieszczonej w kwestionariuszu. Mogą być to czynniki, które składają się na profesjonalizm nauczyciela (uczestnika doskonalenia), na jego rozwój zawodowy:

- rodzaj placówki edukacyjnej, jej położenie w powiecie wyszkowskim,

- nauczane przedmioty, pełnione funkcje,

- faza kariery zawodowej,

- postawa nauczyciela wobec uczenia się, doświadczenie zawodowe

- wsparcie ze strony szkoły

- efektywność doskonalenia zawodowego

- kompetencje komunikacyjne

2.Opis diagnozy potrzeb (badania)

Badanie potrzeb nauczycieli (uczestników sieci) w zakresie doskonalenia przeprowadziłem wg następującego harmonogramu. Do 15 listopada 2013 roku opracowałem narzędzia badawcze „Kwestionariusz diagnozy potrzeb rozwojowych – załącznik Nr 1 i  rozesłałem do wszystkich uczestników sieci za pomocą poczty elektronicznej e-mail. Określiłem również termin zwrotu wypełnionych kwestionariuszy do 21 listopada 2013 r.  na adres koordynatora sieci Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faks: 29 74 254 27.

Podczas pierwszego spotkania przeprowadziłem wywiad indywidualny i grupowy z uczestnikami sieci.

3.Cel realizacji

Diagnoza doskonalenia nauczycieli była warunkiem do:

- organizacyjnego zaplanowania zadań szkoleniowych podejmowanych na spotkaniach i zajęciach na platformie,

- wyłonienia zadań priorytetowych w zakresie doskonalenia,

- doboru odpowiednich metod pracy podczas spotkań,

- zapewnienie materiałów dydaktycznych do realizacji przedsięwzięć związanych z doskonaleniem,

- ustalenia zakresu problemów jakie muszą być rozwiązane przy pomocy osób z zewnątrz (ekspertów).

Zgromadzone w toku diagnozy informacje pozwoliły mi na zdefiniowanie trudności jakie mogą pojawiać się w związku z doskonaleniem w sieci i podjąć odpowiednie kroki zaradcze w celu ich wyeliminowania.

4.Analiza wyników diagnozy potrzeb rozwojowych

Kwestionariusz wypełniło (wersję papierową i elektroniczna) 18 uczestników sieci. Nie wypełnił jeden uczestnik sieci. Wywiad grupowy i indywidualny przeprowadzono z 19 uczestnikami sieci (100%). W analizie wyników badań będą więc uwzględnione odpowiedzi łącznie 19  nauczycieli zakwalifikowanych do sieci współpracy i samokształcenia: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet.

W badaniu uwzględniłem obszary tematyczne, które były ważne dla zdiagnozowania sytuacji na wejściu, by porównać z zdobytymi umiejętnościami na wyjściu i rozwinięciu w końcowej lekturze raportu.

Oczekiwania związane z udziałem w sieci, wypowiedziane jako pomysł uczestników) przedstawiają się następująco (sformułowania identyczne lub podobne) - tabela 1.:

Lp.

Oczekiwanie

Liczba wypowiedzi

 1

Nawiązanie kontaktu w celu wymiany doświadczeń, współpraca z innymi nauczycielami, szkołami

5

Ustalenie ciekawych i przydatnych stron internetowych

1

Poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji uczestników

3

Wymiana informacji

2

Analiza dobrych praktyk, wymiana doświadczeń z innymi osobami

1

 6

Przyniesie ona wymierne korzyści dla mnie i szkoły

1

Wymiana doświadczeń pomoże wdrożyć nowe pomysły i uniknąć błędów

5

 8

Pogłębi moją wiedzę przez profesjonalne szkolenia

1

Chciałabym dowiedzieć się jak różne urządzenia multimedialne, np. tablice interaktywne podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu.

1

10 

Poznanie nowoczesnych metod prowadzenia zajęć w szkole z wykorzystaniem TIK

2

11 

Zdobycie przydatnych umiejętności  w pracy z uczniami

2

12 

Wzbogacenie wiedzy na temat sposobów wykorzystywania nowoczesnych TIK w pracy z uczniami

5

13 

Zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami

2

14 

Poznanie innowacji pedagogicznych

1

Największe oczekiwania uczestników są w zakresie: 

1.Wzbogacenie wiedzy na temat sposobów wykorzystywania nowoczesnych TIK w pracy z uczniami

2.Wymiana doświadczeń pomoże wdrożyć nowe pomysły i uniknąć błędów

3.Nawiązanie kontaktu w celu wymiany doświadczeń, współpraca z innymi nauczycielami, szkołami

Ocena kompetencji uczestników sieci przedstawia się następująco - tabela 2:

Wartość kompetencji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ilość osób o wartości kompetencji posiadanej

0

0

0

1

4

7

3

3

0

0

Należy zauważyć, że uczestnicy sieci, poziom kompetencji związanych z obszarem tematycznym sieci mają wysoki. Potwierdzają te wielkości dane dotyczące posiadanych kwalifikacji. Większość uczestników ukończyło studia podyplomowe z technologii informacyjnej/ informatyki.

Obszar tematyczny, uważany przez uczestników sieci jako interesujący, przedstawia się następująco- tabela 3:

Lp.

Oczekiwanie

Liczba wypowiedzi

 1

Wykorzystanie tablic interaktywnych, praca z tablica multimedialną

7

Nowoczesne metody i formy nauczania

1

Działanie programu Excel – w szerokim zakresie

1

Zasady bezpiecznej pracy w sieci, zagrożenia wynikające z Internetu, Cyberprzemoc

4

 5

Prawne uwarunkowania korzystania z określonych zasobów Internetu, portale społecznościowe

2

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK

2

Pozyskanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów

1

Wykorzystanie programów komputerowych w codziennej pracy

1

Analiza regulacji prawnych związanych z prawem autorskim, ustawą o ochronie danych osobowych .

1

10 

Zastosowanie metody WebQuest w praktyce szkolnej

1

11 

Praca z użyciem platformy Moodle

1

12 

Propozycje zagadnień na zajęcia koła informatycznego

1

13 

Ocenianie, kryteria, sposoby

1

14 

Integracja mediów elektronicznych

1

15 

Prezi- nowoczesny program do tworzenia prezentacji

1

16 

Internet jako źródło wiedzy dla ucznia

1

17 

Wykorzystywanie różnorodnego oprogramowania w pracy z dziećmi na zajęciach koła informatycznego oraz udoskonalenie pracy własnej

1

18 

Opracowanie przydatnego katalogu programów edukacyjnych

2

19 

Rola nauczyciela w promocji i budowaniu wizerunku szkoły

1

20 

Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych

1

21 

Jak budować własny program nauczania?

1

22 

Nauczyciele pracują zespołowo

1

23 

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK

1

24 

Edukacja filmowa na lekcji

1

Dominującym tematem, najczęściej wskazywanym przez uczestników sieci jest WYKORZYSTANIE TABLICY MULTIMEDIALNEJ W DYDAKTYCE oraz bezpieczeństwo w sieci - co ilustruje tabela 3.

Dotychczasową współpracę nauczycieli na terenie powiatu wyszkowskiego ilustruje poniższa tabela 4

Wartość dotychczasowej współpracy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ilość osób o wartości dotychczasowej współpracy

0

3

5

5

4

1

0

0

0

0

Dane tabeli ilustrują jednoznacznie, ze poziom współpracy nauczycieli na terenie powiatu wyszkowskiego jako dostateczny. Szczegółowa analiza danych, szczególnie uwzględniając placówki, pozwala stwierdzić, ze współpraca między szkołami tylko danego typu jest nieco większa, między nauczycielami szkół różnego typu jest znikoma.

Co uczestnik sieci chciałby zmienić …

            Kolejne pytanie w kwestionariuszu miało określić, co uczestnik sieci chciałby zmienić w swojej pracy w związku z zakresem tematycznym.

Lp.

Co zmienić …?

Liczba wypowiedzi

1

Zwiększyć wykorzystanie tablicy interaktywnej w codziennej pracy

2

Udoskonalić proces nauczania

1

Wprowadzić innowacyjne metody nauczania

3

Uatrakcyjnić zajęcia z uczniami

2

Wzbogacić swój warsztat pracy

2

Pozyskać materiały przydatne w pracy, opracowanie katalogu przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych

2

Rozwijać umiejętności współpracy

1

Zwiększyć swoje kompetencje

1

 9

Wymieniać doświadczenie z innymi nauczycielami

1

10 

Pracować  z wykorzystaniem TIK

3

11 

Urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć.

1

12 

Chciałabym wykorzystywać nowoczesne urządzenia multimedialne podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu

1

13 

Uzyskania informacji o możliwościach rozwoju szkoły w zakresie TIK (dofinansowania itp.)

1

14 

Wykorzystywać innowacyjne oprogramowanie komputerowe w pracy wicedyrektora szkoły

1

15 

Wykorzystać nabyte umiejętności praktyce szkolnej

1

16 

Sprawnie poruszać się w obszarze regulacji prawnych związanych z wykorzystywaniem IT

1

17 

możliwości korzystania z zasobów Internetu oraz materiałów multimedialnych

1

Wypowiedzi uczestników sieci w tym zakresie wskazują na różnorodność pomysłów nauczycieli w zakresie zmian w szkole. Jednak daje się zauważyć chęć uatrakcyjniania zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych z uczniami. Konieczna jest tu poprawa bazy w szkołach, szczególnie w zakresie TIK oraz dostępu do Internetu.

Potrzeba zwiększenia wiedzy u nauczycieli …

Kolejne pytanie miało na celu wyłonienie tych obszarów wiedzy, w których nauczyciele oczekują wsparcia. Tu przedstawiłem moje propozycje. Należało z nich wybrać na skali od 1 do 5, gdzie 5 jest najwyższa wartością.

Lp.

W jakim zakresie zwiększyć wiedzę?

Wybierane wartości

1

2

3

4

5

 1

możliwości korzystania z zasobów Internetu oraz materiałów multimedialnych

5

3

4

3

1

opracowanie katalogu przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych

 

1

5

4

6

wykorzystanie dostępnego wyposażenia pracowni komputerowych

6

4

3

2

1

wykorzystanie tablic interaktywnych w dydaktyce

1

2

2

5

6

problemy multimedialnych patologii na tematy: cyberbullying, stalking, uzależnienie od    internetu; spam i zasady korespondencji internetowej; savoir-vivre w internecie

5

4

5

2

 

Uczestnicy sieci potwierdzają, że aktualnie najbardziej potrzebują zwiększenia wiedzy z zakresu wykorzystania tablicy multimedialnej w dydaktyce. Także za ważne uznają zwiększenie wiedzy z zakresu dostępnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych. W mniejszym stopniu oczekują wsparcia merytorycznego w zakresie wykorzystania dostępnego wyposażenia pracowni komputerowej oraz problemów multimedialnych patologii.

Oczekiwania od uczestników sieci

Nauczyciele mają niewiele oczekiwań od innych uczestników sieci. Najczęściej chodzi o wymianę doświadczeń i pomoc w rozwiązywaniu problemów. I to są NAJWAŻNIEJSZE oczekiwania. Są  one zgodne z założeniami pracy sieci, tak ma być na spotkaniach i podczas pracy na platformie. Niektórzy uczestnicy zwracają uwagę także na życzliwość, wyrozumiałości, szanowania czasu innych oraz efektywnej współpracy.

Wątpliwości związane z udziałem w sieci współpracy i samokształcenia

Nauczyciele podchodzą do pracy w sieci bardzo spokojnie. Tylko niektórzy formułują niepokoje związane z siecią. Są to:

 - Nie znam szczegółów,  na  czym będzie polegała współpraca w sieci. Moje obawy na tym etapie dotyczą głównie – czy będę w stanie pogodzić czasowo wszystkie obowiązki wynikające z pracy zawodowej i życia prywatnego. Ważną przeszkodą może być: czasochłonność, potrzeba zmiany , obawa, brak doświadczenia, nieufności ze strony innych uczestników, zbyt częstych spotkań przy dużej liczbie obowiązków zawodowych i rodzinnych.

- Obawiam się, że spotkania będą bardziej przydatne dla nauczycieli w szkołach, a wiedzą, którą zdobędę będzie mało przydatna podczas pracy w przedszkolu. Na razie nie mam żadnych obaw, jestem pozytywnie nastawiona na udział w projekcie Wiele dokumentów do wypełnienia, co jest czasochłonne. Obawiam się też poziomu organizowanych szkoleń.

5.Wnioski i rekomendacje

Deklarowane przez nauczycieli potrzeby szkoleniowe w zakresie doskonalenia zawodowego w ramach sieci dotyczą pięciu obszarów:

- Rozwijania współpracy z innymi nauczycielami,

- Wykorzystania tablicy multimedialnej podczas zajęć edukacyjnych z wszystkich przedmiotów,

- Jak jeszcze szybciej i sprawniej pracować w programie Microsoft Office?

- Możliwości korzystania z zasobów Internetu oraz materiałów multimedialnych- opracowanie katalogu

Uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia są otwarci na nową myśl pedagogiczną, na wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji przedszkolnej, w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Chcą szybko  odnajdywać się w nowych sytuacjach, lepiej i skuteczniej radzić sobie z występującymi w pracy szkoły problemami, a zatem w sposób istotny dla dalszego rozwoju szkoły wpływać na jakość jej pracy. Podsumowując stwierdzam, że przeprowadzone diagnozowanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli umożliwi ściślejsze powiązanie procesu doskonalenia i samokształcenia z potrzebami i rozwojem zespołu sieci, konkretnego nauczyciela i szkoły, zmobilizuje grono pedagogiczne do efektywnych i profesjonalnych działań a także stanowi fundamentalną podstawę całej procedury realizacji Projektu „Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracował: Marian Popławski – koordynator sieci TIK

Zdjcia si TIK 4

Podczas zajęć nastąpiło logowanie uczestników sieci na platformie: http://www.doskonaleniewsieci.pl/  

Uczestnicy zaproponowali aby drugie zajęcia były z udziałem eksperta na temat: Praca z nowoczesnymi technologiami - zastosowanie tablicy multimedialnej w edukacji a kolejne (trzecie): Analiza wyników – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy wyników, Rozwijanie umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego

Ostatnie spotkanie będzie poświęcone podsumowaniu:

- Przypomnienie celów pracy sieci na spotkaniach i na na platformie

- Ocena stopnia realizacji założeń,

- Indywidualna refleksja rozwojowa,

- Ocena aspektów funkcjonowania sieci

- Wnioski i rekomendacje. Sposoby promocji

- Założenia do rocznego sprawozdania

Podczas zajęć uczestnicy sieci obejrzeli film w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.

Zdjcia si TIK 5

Film ten został opracowany w roku szkolnym 2013/2014 przez ucznia klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie.

{

 

Uczestnicy sieci mieli okazje poznania nowych form promocji szkoły w środowisku lokalnym na przykładzie wirtualnego spaceru po Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie http://www.zs1wyszkow.edu.pl/

W trakcie zajęć, uwzględniając długość trwania zajęć na pierwszym spotkaniu, zaplanowano catering dla uczestników sieci TIK. Catering przygotowała „WYSZKOWIANKA”. Wszyscy uczestnicy byli wdzięczni Kierownikowi Projektu za zapewnienie posiłku oraz kawy i herbaty podczas zajęć.

Zdjcia si TIK 7

 Na zakończenie zajęć uczestnicy pierwszych zajęć wypełnili ankiety służące do podsumowania organizacji i przebiegu zajęć. Wszyscy uczestnicy zapewniali, że ankiety te wypełnia także w wersji elektronicznej, jeżeli ukaże się na PLATFORMIE.

Zdjcia si TIK 8

 

Przedstawiam Państwu do wypełnienia ANKIETĘ z I spotkania sieci współpracy i samokształcenia: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK - bezpieczny Internet, z uprzejma prośba o jej wypełnienie. Spotkanie prowadził w dniu 27 listopada 2013r. koordynator w świetlicy szkolnej i pracowni informatyki Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie.

 

Bardzo dziękuję za poświęcony czas
 i wypełnienie ankiety.
Z wyrazami szacunku Marian Popławski

 
       

Wyniki ankiety są na PLATFORMIE: http://www.doskonaleniewsieci.pl/AnkietaWynikiTabela.aspx?id=11195&backUrl=%2fAnkieta.aspx%3fid%3d11195%26backUrl%3d%252fAnkiety.aspx%26tab%3d4 .

Zdjcia si TIK 9

Na zakończenie ustalono także termin następnego spotkania – 9 stycznia 2014 r. (czwartek) o godz. 15.30.

 •                                                                                                                                                   Marian Popławski
 •                                                                                                                                              Koordynator sieci TIK
 • ******
 • Harmonogram
 • pracy sieci dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia
 • Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet

Oferta kierowana jest do nauczycieli, którzy złożyli deklarację udziału w pracach sieci TIK, w szczególności do nauczycieli szkół i placówek, w których technologie informacyjno-komunikacyjne są wykorzystywane na zajęciach przedmiotów informatycznych a także z przedmiotów  nieinformatycznych:

 • - nie są wykorzystywane
 • - wykorzystywane są sporadycznie

Oferta znajdzie również zastosowanie w szkołach i placówkach, w których sformułowano oczekiwanie pełniejszego wykorzystania nowoczesnych technologii na zajęciach przedmiotów nieinformatycznych

Cele ogólnym realizacji pracy sieci będzie podwyższenie kompetencji związanych z obszarem tematycznym sieci a także zwiększenie zakresu współpracy nauczycieli różnych typów szkół na terenie powiatu wyszkowskiego.

Cele szczegółowe

 • - zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, po diagnozie potrzeb na podstawie ankiety oraz wywiadu
 • - wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu TIK pomocne w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć edukacyjnych lub wykonywanie czynności związanych z ewaluację wewnętrzną w szkole,
 • - uwzględnienie przez nauczycieli w planowaniu pracy problemów związanych z korzystaniem z zasobów Internetu (prawa autorskie, wyszukiwanie i gradacja informacji, rzetelność prezentowanych treści),
 • - nabywanie doświadczenia w aktywnym kształtowaniu umiejętności uczniowskich związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii,
 • - opracowanie katalogu przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych,
 • - kształtowanie umiejętności uczniowskich związanych z wykorzystywaniem zasobów Internetu,

Efekty realizacji zajęć sieci:

 • - zwiększy się liczba nauczycieli stosujących nowoczesne technologie TIK i wykorzystujących je podczas realizacji zajęć edukacyjnych
 • - nauczyciele staną się świadomymi użytkownikami TIK, co pomoże im rozwiązywać problemy, podejmować decyzje, uczestniczyć w kulturze i życiu społecznym,
 • - zwiększy się zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie i prowadzenie elementów zajęć dydaktycznych z zastosowaniem TIK
 • - nauczyciele w szerszym zakresie będą wykorzystywać TIK w przygotowaniu i realizacji projektów oraz przy prezentowaniu ich wyników,
 • - zwiększy się wykorzystanie dostępnego wyposażenia w szkole (szczególnie tablicy multimedialnej) i urządzeń mobilnych dla nauczycieli.

Spotkanie 1:

Data: 27 listopada 2013

Miejsce i adres spotkania: Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, sala konferencyjna oraz sala 103, ul I Armii Wojska Polskiego 89

Cele spotkania: Integracja grupy. Diagnoza zasobów do budowania spójności edukacyjnej. Ustalenie planu działania sieci. Logowanie na platformie

Szczegółowy plan spotkania:

1 godzina

Prezentacja i integracja uczestników sieci.

Przyjęcie zasad organizacji zajęć i współpracy w sieci.

Rola koordynatora.

15 minut

Przerwa

1 godzina

Idea sieciowania. Omówienie celów i założeń projektu sieci współpracy i samokształcenia. Działania podejmowane w ramach sieci.

Zadania nauczycieli uczestniczących w pracach sieci

Diagnoza potrzeb rozwojowych sieci – określenie szans, zagrożeń i możliwości

15 minut

Przerwa obiadowa

1 godzina

Etapy procesu wspomagania rozwoju szkoły

Dyskusja na temat możliwych obszarów budowania spójności edukacyjnej
Praca w grupach: szukanie obszarów współpracy

15 minut

Przerwa

1 godzina

Prezentacja: Jakie korzyści daje współpraca w sieci …

Ustalenie planu działania sieci.

15 minut

Przerwa

1 godzina

Logowanie na platformie.

  Planowane działania w sieci:

 • - Dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci (forum wymiany doświadczeń, forum dyskusyjne),
 • - Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematów na kolejne zajęcia, oczekiwania od eksperta
 • - Dzielenie się pomysłami, propozycjami rozwiązań w obszarze wykorzystania TIK.
 • - Wyszukiwanie w Internecie ciekawych inspiracji do rozmowy i dyskusji
 • - Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z zarządzaniem oświatą na poziomie powiatu
 • - Ustalenie jednorodnego szablonu dla prezentacji raportów

Propozycje materiałów samokształceniowych:

 • - Scenariusz spotkania z koordynatorem
 • - Wypełnianie ankiety wstępnej, ankiety podsumowujących I zajęcie,
 • - Rozwiązanie zadań kursu  – rozmyślania po rejestracji użytkowników na platformie
 • - Rozwiązywanie zadań kursu – malutkie ćwiczonko

Spotkanie 2:

Data: 9 stycznia 2014r.
Miejsce i adres spotkania: Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, sala konferencyjna i sala 103, ul I Armii Wojska Polskiego 89

Cele spotkania: Wykorzystanie komputera i Internetu do analizy wyników sprawdzianów.

Wariacje z Office Excel – zajęcia z ekspertem

Szczegółowy plan spotkania

1 godzina

Doskonalenie  kontraktu w zakresie pracy i współpracy w sieci TIK. Dalsza integracja grupy
z wykorzystaniem ćwiczenia „Podawanie przedmiotu”,

Prezentacja „Rozważania przed Nowym Rokiem”. Wspieranie motywacji uczestników MOEL ARCS. Doskonalenie umiejętności na platformie „Doskonalenie w sieci”:

Praca w grupach: Wykorzystanie potencjału grupy / zespołu.

15 minut

Przerwa

1 godzina

Jak jeszcze szybciej pracować w programie Microsoft Office? – praca z udziałem eksperta. Doskonalenie umiejętności szybszego i efektywniejszego wykorzystania Excela: kombinacje klawiszy, super formuły, wykorzystanie danych OKE i CKE. Analiza wyników osiągnięć uczniów i szkoły na egzaminach zewnętrznych – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy wyników.

15 minut

Przerwa obiadowa

1 godzina

Analiza wyników osiągnięć uczniów i szkoły na egzaminach zewnętrznych – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy wyników umieszczonych przez OKE i CKE - cd

15 minut

Przerwa

1 godzina

Analiza wyników osiągnięć uczniów i szkoły na egzaminach zewnętrznych – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy wyników umieszczonych przez OKE i CKE - cd

15 minut

Przerwa

1 godzina

Zebranie informacji o organizacji i przebiegu zajęć. „Planowanie podróży w butach siedmiomilowych”, „Nasza prywatna telewizja”. Podsumowanie zajęć prowadzonych przez eksperta. Analiza oczekiwań uczestników sieci,  zainteresowań członków grupy w zakresie TIK

  Planowane działania w sieci:

 • - Dyskusja na temat efektów pracy sieci lub informacji na ten temat.
 • - Dyskusja na temat analizy wyników sprawdzianów.
 • - Przedstawianie propozycji zadań do rozwiązywania z Excelem
 • - Przesłanie informacji zwrotnych – ankiety oceny szkolenia - na platformie.
 • - Dyskusja wokół stosowanych narzędzi do prowadzenia analizy wyników.

Propozycje do opracowania materiałów samokształceniowych:

 • - Wspólne opracowanie przedmiotowego katalogu przydatnych stron internetowych oraz multimedialnych programów edukacyjnych
 • - Konsultacje grupowe i indywidualne dla nauczycie
 • - Wprowadzenie wypracowanych propozycji do praktyki szkolnej.

Spotkanie 3:

Data: 20 marca2014 r.
Miejsce i adres spotkania: Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, sala konferencyjna oraz sala 208, ul I Armii Wojska Polskiego 89

Cele spotkania: Wykorzystanie potencjału grupy. Umiejętność zastosowanie tablicy multimedialnej w dydaktyce – zajęcia z ekspertem

Szczegółowy plan spotkania

0,5 godziny

Określenie obszarów współpracy i wypracowanie kierunków dalszych działań w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

15 minut

Przerwa

1,5 godziny

Praca z nowoczesnymi technologiami

 - zastosowanie komputera w dydaktyce

 - zastosowanie Internetu w dydaktyce

 - zastosowanie tablicy multimedialnej w edukacji – zajęcia z ekspertem

15 minut

Przerwa obiadowa

1,5 godziny

Praca z nowoczesnymi technologiami

- zastosowanie tablicy multimedialnej w edukacji – zajęcia z ekspertem -cd

15 minut

Przerwa

1 godzina

Praca z nowoczesnymi technologiami

 - zastosowanie tablicy multimedialnej w edukacji – zajęcia samodzielne wspierane ekspertem

15 minut

Przerwa

0,5 godziny

Zebranie informacji o organizacji i przebiegu zajęć. Podsumowanie zajęć prowadzonych przez eksperta. Analiza deklaracji uczestników sieci pod względem wyboru zagadnień do grupowego lub samodzielnego opracowania. Analiza oczekiwań uczestników sieci,  zainteresowań członków grupy w zakresie TIK

  Planowane działania w sieci:

- Jak wyżej oraz dalsza dyskusja o obszarach współpracy.

- Dyskusja na temat sieci nauczycielskich i zasad ich pracy

- Konsultowanie bieżących działań,

- Koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami,

- Publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze itp.),

- Dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji , zdjęć itp.),

- Udział w szkoleniach e-learningowych.

 - Analiza regulacji prawnych związanych z prawem autorskim, ustawą o ochronie danych osobowych i legalnością oprogramowania. 

- Wstępne rozpoznanie problemu multimedialnych patologii. Dyskusja na temat cyberprzemocy i innych patologii internetowych.

- Praca nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak walczyć z cyberprzemocą?

Spotkanie 4:

Data: 15 maja 2014

Miejsce i adres spotkania: Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, sala konferencyjna, ul I Armii Wojska Polskiego 89

Cele spotkania: Podsumowanie rocznej pracy sieci. Podsumowanie pracy z ekspertami.

Podsumowanie szkolenia stacjonarnego i na platformie.

Szczegółowy plan spotkania

1 godzina

Przypomnienie celów i planu pracy sieci.  Analiza realizacji zadań przez uczestników sieci na platformie. Formułowanie dalszych celów współpracy i samokształcenia metodą SMART

15 minut

Przerwa

1 godzina

Analiza stopnia realizacji założonych celów i planu pracy sieci TIK

Przedstawienie propozycji zmian zmierzających do powszechnego wykorzystywania nowoczesnych technologii TIK w edukacji.

Indywidualna refleksja rozwojowa

15 minut

Przerwa

1 godzina

Ocena aspektów funkcjonowania sieci

Rozwijanie umiejętności opracowania tekstu w edytorze tekstu

Wnioski i rekomendacje. Sposoby promocji

15 minut

Przerwa obiadowa

1 godzina

Wypracowanie założeń do rocznego sprawozdania

 Wypracowanie innych elementów koncepcji spójności edukacyjnej.

  Planowane działania w sieci:

 • - Propozycje materiałów samokształceniowych: Opracowanie informatorów dla nauczycieli o gromadzonych w Bibliotece Pedagogicznej multimediach przydatnych podczas realizacji zajęć edukacyjnych na konkretnych przedmiotach z uwzględnieniem podstawy programowej (pracownik instytucji wspomagającej)
 • - Praktyczne wykorzystanie zasobów portali wiedzy i zasobów dla nauczycieli, np. Scholaris (pracownik instytucji wspomagającej, ekspert zewnętrzny, specjalista)
 • - Likwidacja trudności w zachowaniu proporcji w wykorzystywaniu narzędzi informatycznych: pomiędzy pozyskiwaniem wiedzy i informacji, a kształtowaniem umiejętności wykorzystywania ich w obszarach różnych dziedzin nauki,
 • - Wzmocnienie warsztatu pracy nauczycieli o umiejętności pełniejszego wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych,
 • - Poznanie aplikacji przydatnych w realizacji zajęć edukacyjnych.
 •                                                                                  
 •                                                                                                              Marian Popławski
 •                                                                                                          Koordynator sieci TIK

SZUKAJ

Copyright © 2008-2013 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by olwebdesign.com