Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dokumenty - sieć humanistów

logo projekty unia2

PROTOKÓŁ Z IV SPOTKANIA

Z UCZESTNIKAMI SIECI HUMANISTÓW

W DNIU 17 CZERWCA 2014r.

 

 

            Spotkanie rozpoczęła koordynator sieci humanistów, Edyta Jarosz witając wszystkich zebranych. Zebranie sieci ponownie odbyło się w siedzibie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie, przy ul. I AWP 89A i uczestniczyło w nim 26 osób (wg załączonej listy obecności).

            Koordynator przedstawiła zebranym następujący plan IV spotkania:

 1. 1.Podsumowanie i omówienie pracy sieci humanistów.
 2. 2.Przerwa obiadowa.
 3. 3.Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym.
 4. 4.Wymiana doświadczeń zawodowych. Podsumowanie.

Uczestnicy zaakceptowali zaproponowany plan spotkania.

Ad 1. Koordynator podzieliła się z uczestnikami refleksjami ze spotkania dotyczącego projektu „Od diagnozy do metamorfozy”, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2014r. w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie z udziałem dyrektorów szkół i przedszkoli oraz z udziałem organów prowadzących. Następnie koordynator i uczestnicy przystąpili  do podsumowania pracy sieci humanistów. Wszyscy pozytywnie wypowiadali się o możliwości korzystania i pracy na platformie. Uczestnicy wypełnili test niedokończonych zdań: „Praca w sieci…” Dzielili się swoimi doświadczeniami i korzyściami, które dała im praca w sieci humanistów. Uczestnicy wyrazili chęć dalszej współpracy w sieci.

 

Ad 2. Następnie ustalono 30 min. przerwę obiadową. W tym punkcie spotkania uczestnicy otrzymali posiłek.

Ad 3. Koordynatorka omówiła z uczestnikami sposoby udostępniania wypracowanych rozwiązań innym. Obecni na spotkaniu mówili o stworzeniu skrytpu  z materiałami wypracowanymi w sieci i przekazaniu ich do szkolnych bibliotek. Następnie przystąpiono do zamieszczania w plikach na platformie doskonaleniewsiwci.pl materiałów przekazanych przez uczestników. Zaproponowano również odwiedzanie się w placówkach.

 

Ad 4.  Koordynatorka zaproponowała  15 min. przerwę kawową, która została również wykorzystana na wymianę doświadczeń.

Ad 5. Po przerwie wszyscy uczestnicy wypełnili Test Umiejętności. Padały komentarze, że teraz na pewno  będzie lepiej.

 

Ad 6. Nastąpiło dzielenie się doświadczeniami z pracy zawodowej – przekazywano sobie anegdoty, gafy, humor z zeszytów uczniów. W dyskusji dużym zaangażowaniem wykazał się Andrzej Roman, Wanda Dąbrowska, Dorota Owsianko, Emilia Biernacka. Koordynator podzieliła się doświadczeniami z pracy w Ośrodku. Ta część spotkania wywołała wiele uśmiechu i radości. Koordynator podziękowała  uczestnikom za liczny i aktywny udział w spotkaniach. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w spotkaniach z ekspertami oraz pamiątkowe upominki od koordynatora (książeczki z cytatami znanych osób). Na tym zakończono spotkanie podsumowujące sieci humanistów. Trwało ono 5 godzin.

                                                                             

 Edyta Jarosz

                                   Koordynator Sieci Humanistów

 

 hum 5

 

hum 6

 

hum 7

 • ****** 

PROTOKÓŁ Z III SPOTKANIA

Z UCZESTNIKAMI SIECI HUMANISTÓW

W DNIU 02 KWIETNIA 2014r.

 

            Spotkanie rozpoczęła koordynator sieci humanistów, Edyta Jarosz witając wszystkich zebranych. Zebranie sieci ponownie odbyło się w siedzibie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie, przy ul. I AWP 89A i uczestniczyło w nim 26 osób (wg załączonej listy obecności). W spotkaniu nt. „Edukacji filmowej” uczestniczył ekspert zewnętrzny Pani Joanna Żewakowska.

            Koordynator przedstawiła zebranym następujący plan III spotkania:

 1. 1.Omówienie działań na platformie. Przypomnienie możliwości pracy w sieci. Wprowadzenie do tematu spotkania.
 2. 2.Wykład z ekspertem.
 3. 3.Przerwa obiadowa.
 4. 4.Prezentacja multimedialna
 5. 5.Przerwa
 6. 6.Zastosowanie wiedzy w praktyce.
 7. 7.Omówienie kolejnego spotkania, pracy na platformie w okresie między spotkaniami. Podsumowanie.

Uczestnicy zaakceptowali zaproponowany plan spotkania.

Ad 1. Koordynator jeszcze raz omówiła możliwości korzystania i pracy na platformie. Odniosła się do działań uczestników sieci humanistów w okresie między spotkaniami. Przypomniała zasady współpracy zawarte kontrakcie uczestników sieci humanistów sporządzonym na poprzednim spotkaniu. Następnie Edyta Jarosz przedstawiła zebranym eksperta zewnętrznego Panią Izabelę Cieślińską- doradcę metodycznego w powiecie nowodworskim.

 

Ad 2. Pani ekspert przedstawiła uczestnikom charakterystykę głównych zagadnień związanych z edukacją filmową,analizą i interpretacją dzieła filmowego, wykorzystaniem filmu na zajęciach z uczniami. Rozdała uczestnikom materiały.

 Ad 3. Następnie ustalono 30 min. przerwę obiadową. W tym punkcie spotkania uczestnicy otrzymali posiłek.

 

Ad 4.  Po przerwie Pani Izabela Cieślińska zaproponowała uczestnikom obejrzenie prezentacji multimedialnej pt. „ Edukacja filmowa w praktyce szkolnej”.

Ad 5. Pokaz prezentacji zakończyła się 15 min. Przerwą kawową, która została również wykorzystana na wymianę doświadczeń.

 

Ad 6. Po przerwie ekspert zaproponowała zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Prezentowała fragmenty filmów i prosiła o odgadnięcie, których zagadnień dotyczy. Pani Izabela Cieślińska rozdała uczestnikom przygotowane na to spotkanie materiały tematyczne. Omówiono, które z wypracowanych materiałów zamieścić na platformie.  Edyta Jarosz rozdała uczestnikom ankietę oceny szkolenia.

 

Ad 7. Koordynator przypomniała uczestnikom harmonogram pracy sieci humanistów. Zgodnie z nim było to ostatnie spotkanie z ekspertem. Zaprezentowała, że na platformie w zakładce pliki zamieściła materiał samokształceniowy dotyczący tego tematu. Zachęciła ponownie by użytkownicy sieci humanistów wypowiadali się na platformie. Uczestnicy spotkania sieci humanistów podsumowali spotkanie.

Koordynator podziękowała ekspertowi oraz uczestnikom za liczny i aktywny udział w spotkaniu. Na tym zakończono zebranie. Trwało ono 5 godzin.

 

                                                                                                                                                        Edyta Jarosz

                                                                                                                                         Koordynator Sieci Humanistów

 

 

hum 1

 

hum 2

 

hum 3

 

hum 4

 

 • ****** 
 • PROTOKÓŁ Z II SPOTKANIA
 • Z UCZESTNIKAMI SIECI HUMANISTÓW
 • W DNIU 30 STYCZNIA 2014r.

            Spotkanie rozpoczęła koordynator sieci humanistów, Edyta Jarosz witając wszystkich zebranych. Zebranie sieci ponownie odbyło się w siedzibie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie, przy ul. I AWP 89A i uczestniczyło w nim 26 osób. W spotkaniu nt. „Dysfunkcji rozwojowych występujących u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” uczestniczył ekspert zewnętrzny Pani Joanna Żewakowska. 

Koordynator przedstawiła zebranym następujący plan II spotkania: 

1.Omówienie działań na platformie. Przypomnienie możliwości pracy w sieci. Wprowadzenie do tematu spotkania. 

2. Wykład z ekspertem.

3. Przerwa obiadowa.

4. Praca w grupach – warsztaty.

5. Przerwa

6. Prezentacja efektów pracy poszczególnych grup. 

7.Omówienie kolejnego spotkania, pracy na platformie w okresie między spotkaniami.           

8. Podsumowanie.

Uczestnicy zaakceptowali zaproponowany plan spotkania.

Ad 1. Koordynator jeszcze raz omówiła możliwości korzystania i pracy na platformie. Odniosła się do działań uczestników sieci humanistów w okresie między spotkaniami. Przypomniała zasady współpracy zawarte kontrakcie uczestników sieci humanistów sporządzonym na poprzednim spotkaniu. Następnie Edyta Jarosz przedstawiła zebranym eksperta zewnętrznego Panią Joannę Żewakowską.

Ad 2. Pani Psycholog przedstawiła uczestnikom prezentację rodzajów dysfunkcji. Umożliwiła uzyskanie wiedzy jak rozpoznawać symptomy dysleksji, dysortografii, dyskalkulii u uczniów. Pani ekspert omówiła metody terapii w pracy z uczniami z dysleksją  i  dysortografią.

 Ad 3. Następnie ustalono 30 min. przerwę obiadową. W tym punkcie spotkania uczestnicy otrzymali posiłek.

Ad 4.  Po przerwie Pani Joanna Żewakowska zaproponowała uczestnikom pracę w grupach, której efektem ma być znalezienie odpowiedzi na pytania: jak rozpoznawać i wstępnie diagnozować u uczniów trudności w uczeniu się, jak napisać opinię uczniowi z dysleksją do poradni  psychologiczno – pedagogicznej. Uczestnicy rozpoczęli pracę metodą „Burza mózgów”. 

Ad 5. Część warsztatowa zakończyła się 15 min. Przerwą kawową, która została również wykorzystana na wymianę doświadczeń. 

Ad 6. Po przerwie ekspert zapisała  i omówiła wypracowane w grupach propozycje. Nastąpiło dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, „dobrymi praktykami”. W dyskusji dużym zaangażowaniem wykazała się Wanda Dąbrowska, Dorota Owsianko, Ewa Cholewińska. Koordynator podzieliła się doświadczeniami z pracy w Ośrodku. Pani Joanna Żewakowska rozdała uczestnikom przygotowane na to spotkanie materiały tematyczne. Omówiono, które z wypracowanych materiałów zamieścić na platformie.  Edyta Jarosz rozdała uczestnikom ankietę oceny szkolenia. 

Ad 7. Koordynator przypomniała uczestnikom harmonogram pracy sieci humanistów. Zgodnie z nim następne spotkanie nt. „Edukacji filmowej” odbędzie się w marcu. Będzie to drugie spotkanie z udziałem eksperta zewnętrznego. Koordynator zaprezentowała, że na platformie w zakładce pliki zamieściła materiał samokształceniowy dotyczący tego tematu. Zachęciła ponownie by użytkownicy sieci humanistów wypowiadali się na platformie. Uczestnicy spotkania sieci humanistów podsumowali spotkanie. Zaproponowali by kolejne spotkanie odbyło się w tym samym miejscu i w czwartek. Ustalono termin III spotkania pod koniec marca  2014r. 

Koordynator podziękowała ekspertowi oraz uczestnikom za liczny i aktywny udział w spotkaniu. Uczestnicy otrzymali materiały z konferencji „ Zdrowe dziecko – wspólny cel”.  Na tym zakończono zebranie. Trwało ono 5 godzin. 

 

 •                                                                                                                                                             Edyta Jarosz 
 •                                                                                                                                              Koordynator Sieci Humanistów

 Zdjcia humanici II SPOTKANIE 1

 

Zdjcia humanici II SPOTKANIE 2

 

 

Zdjcia humanici II SPOTKANIE 3

 

 

Zdjcia humanici II SPOTKANIE 4

 

 

Zdjcia humanici II SPOTKANIE 5

 

 

Zdjcia humanici II SPOTKANIE 6

******

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA

Z UCZESTNIKAMI SIECI HUMANISTÓW

W DNIU 28 LISTOPADA 2013r.

            Spotkanie rozpoczęła koordynator sieci humanistów, Edyta Jarosz witając wszystkich zebranych. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie, przy ul. I AWP 89A  uczestniczyło 26 osób (wg załączonej listy obecności).

Koordynator przedstawiła zebranym następujący plan I spotkania:

1. Zapoznanie uczestników sieci

2. Sporządzenie Kontraktu uczestników sieci

3.Multimedialna prezentacja idei sieci

4.Omówienie potrzeb uczestników

5.Przedstawienie ogólnego harmonogramu pracy sieci humanistów

6.Sporządzenie harmonogramu szczegółowego

7.Przerwa

8.Zapoznanie uczestników z pracą na platformie

9.Przedstawienie ankiety diagnozującej potrzeby uczestników sieci

10.Podsumowanie

Uczestnicy zaakceptowali zaproponowany plan spotkania.

Ad 1. Koordynator zaproponowała w celu zapoznania ćwiczenie integrujące grupę uczestników sieci humanistów polegające na dokończeniu zdań:

- jestem…

- lubię…

- proponuję…

Wszyscy uczestnicy po kolei wykonali ćwiczenie.  Koordynator wręczyła uczestnikom materiały szkoleniowe, promocyjne ( teczki, długopisy, notesy).

Ad 2.  Uczestnicy spotkania ustalili zasady współpracy. Sporządzono Kontrakt uczestników sieci humanistów z propozycji zgłaszanych przez poszczególnych członków sieci.  Koordynator poinformowała, że wypracowany i zaakceptowany przez wszystkich uczestników kontrakt zamieści na platformie, żeby każdy uczestnik sieci humanistów w razie potrzeby miał do niego dostęp. (Kontrakt uczestników sieci humanistów w załączeniu). Następnie ustalono 15 min. Przerwę.

Ad 3. Po przerwie koordynator zapytała uczestników o ich skojarzenia ze słowem „sieć”, zapisała  zgłaszane propozycje. Koordynator wyjaśniła, że wszystkie podane skojarzenia są trafne i określają ideę sieci. Swoją wypowiedź poparła multimedialną prezentacją idei sieci.

Ad 4.  Pani Edyta Jarosz rozdała uczestnikom ankietę diagnozującą potrzeby uczestników sieci. Omówiła jej cel i sposób wypełnienia. Następnie uczestnicy wypowiadali się na temat swoich potrzeb, oczekiwań dotyczących pracy w sieci.

Ad 5. Koordynator przedstawiła uczestnikom ogólny harmonogram pracy sieci humanistów. Zaproponowała by odbyły się jeszcze trzy wspólne spotkania oraz przedstawiła propozycje tematów tych spotkań m.in.: „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”, „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”, „Edukację filmową”, „Biblioterapia”, „Praca ze źródłami  historycznymi”. Uczestnicy stwierdzili, że wszystkie zaproponowane tematy ich interesują, są ważne i wiedza w tym zakresie wzbogaciłaby ich warsztat pracy. Jednak nie da się wszystkich tematów podjąć w trakcie trzech spotkań. Uczestnicy wnioskowali by w ramach spotkań sieci zorganizować wyjście do kina lub wyjazd do teatru.

Ad 6. Uczestnicy pod kierunkiem koordynatora przystąpili do sporządzenia harmonogramu szczegółowego i określenia tematów spotkań sieci humanistów. Padła sugestia, iż w sieci są nauczyciele pracujący na różnych etapach edukacji, więc dobrze byłoby wybrać tematy uniwersalne, praktyczne dla każdego typu szkoły. Pani Marzena Deluga zgłosiła do realizacji temat zaproponowany przez koordynatora dotyczący edukacji filmowej. Pozostali uczestnicy poparli tę propozycję. Pani Ewa Cholewińska zapytała czy nie moglibyśmy wspólnie omówić na jednym ze spotkań dysfunkcji rozwojowych występujących u uczniów, które są tendencją wzrostową w szkołach masowych. Pozostali uczestnicy entuzjastycznie poparli tę propozycję. Nastąpiło dzielenie się własnymi doświadczeniami pedagogicznymi w tym zakresie.

Koordynator zaproponowała, żeby w spotkaniach na wybrane tematy uczestniczył ekspert.  Jednocześnie zachęciła, by pozostałymi proponowanymi tematami zająć się pracując na platformie.

Ad 7. W tym punkcie spotkania uczestnicy otrzymali posiłek. Nastąpiła 30 min. przerwa, która została również wykorzystana na wymianę doświadczeń.

Ad 8. Koordynator zaprosiła uczestników do pracowni komputerowej. Zapoznała uczestników z pracą na platformie. Omówiła poszczególne możliwości platformy. Wyjaśniła procedurę rejestracji użytkowników. Następnie uczestnicy otrzymali materiał ułatwiający im logowanie i przystąpili  do logowania się na platformie doskonalenie w sieci. Nie wszystkim uczestnikom udało się zarejestrować, w związku z brakiem kont mailowych. Zobowiązali się do dokonania rejestracji na platformie do końca tygodnia.

Ad 9. Edyta Jarosz przedstawiła uczestnikom Test Umiejętności. Omówiła cel i znaczenie tego narzędzia. Wszyscy uczestnicy wypełnili test.

Ad 10. Uczestnicy spotkania sieci humanistów podsumowali spotkanie. Z własnej inicjatywy zaproponowali by kolejne spotkanie odbyło się w tym samym miejscu i w czwartek. Ustalono termin II spotkania na dzień 16 stycznia 2014r.

Koordynator jeszcze raz zachęciła uczestników do pracy na platformie, podziękowała za liczny i aktywny udział w spotkaniu.  Na tym zakończono zebranie. Trwało ono 5 godzin.

                                                                                                                                                            Edyta Jarosz 

                                                                                                                                             Koordynator Sieci Humanistów

 Zdjcie uczestnikw sieci z koordynatorem

 

Zdjcie uczestnikw sieci z koordynatorem 2

 

Zdjcie uczestnikw sieci z koordynatorem 3

 

Zdjcie materiay skzoleniowe

 

catering

****** 

 • Harmonogram pracy sieci współpracy i samokształcenia
 • - sieci humanistów

Spotkanie 1:

Data: 28 Listopada 2013r.

Miejsce i adres spotkania: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkowie, świetlica szkolna

ul. I Armii Wojska Polskiego 89A

Cele spotkania: Integracja grupy. Diagnoza potrzeb uczestników sieci humanistów. Organizacja sieci współpracy w powiecie.

Szczegółowy plan spotkania:

60 minut

Integracja grupy uczestników sieci humanistów - ćwiczenie integrujące grupę. Prezentacja uczestników

45 minut

Ustalenie zasad współpracy. Sporządzenie Kontraktu uczestników sieci.

15 minut

Przerwa

60 minut

Zapoznanie uczestników z ideą sieci. Diagnoza potrzeb uczestników-wypełnienie ankiety diagnozującej. Omówienie potrzeb uczestników. Wypełnienie ankiety diagnozującej potrzeby uczestników sieci. Przedstawienie ogólnego harmonogramu pracy sieci humanistów. Sporządzenie harmonogramu szczegółowego.

Wybranie przez uczestników tematów spotkań sieci humanistów.

30 minut

Przerwa obiadowa

90 minut

Zapoznanie uczestników z pracą na platformie. Rejestracja użytkowników. Logowanie, wysłanie postu powitalnego. Przedstawienie Testu Umiejętności uczestników sieci. Podsumowanie - Ustalenie terminu  i tematu następnego spotkania. Zachęcenie do działań  na platformie.

  Planowane działania w sieci:

 • - Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematów na kolejne zajęcia.
 • - Dyskusja dotycząca  ulubionych książek.
 • - Dzielenie się pomysłami, propozycjami rozwiązań w obszarze sieci humanistów.

 Propozycje materiałów samokształceniowych

 • -  Scenariusz spotkania z koordynatorem
 • -  Materiały ułatwiające poruszanie się na platformie.

Spotkanie 2:

Data: Styczeń 2014r.
Miejsce i adres spotkania: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkowie, świetlica szkolna

ul. I Armii Wojska Polskiego 89A

Cele spotkania: Wzbogacenie wiedzy i warsztatu pracy w zakresie dysfunkcji rozwojowych u uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowy plan spotkania:

Spotkanie z udziałem eksperta zewnętrznego

Tematyka szkolenia: „Dysfunkcje rozwojowe występujące u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

30 minut

Omówienie działań na platformie. Przypomnienie możliwości pracy w sieci. Wprowadzenie do tematu spotkania.

90 minut

Wykład z ekspertem – prezentacja rodzajów dysfunkcji. Uzyskanie wiedzy nt. Jak rozpoznawać symptomy dysleksji, dysortografii, dyskalkulii u uczniów? Metody terapii  w pracy z uczniami  z dysleksją  i  dysortografią

30 minut

Przerwa obiadowa

90 minut

Praca w grupach – warsztaty:

- jak rozpoznawać i wstępnie diagnozować u uczniów trudności w uczeniu się?

- jak napisać opinię uczniowi z dysleksją do poradni  psychologiczno – pedagogicznej?

15 minut

Przerwa

45 minut

Prezentacja efektów pracy poszczególnych grup. Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, „dobrymi praktykami”.

Dyskusja nt. jakie z wypracowanych materiałów zamieścić na platformie.

Omówienie kolejnego spotkania, pracy na platformie w okresie między spotkaniami.

  Planowane działania w sieci:

 • -  Dzielenie się pomysłami, propozycjami rozwiązań w obszarze pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • -  Tworzenie nowych rozwiązań;

  Propozycje materiałów samokształceniowych:

 • -  Scenariusz spotkania z koordynatorem
 • -  Materiały przygotowane przez eksperta
 • -  Propozycje uczestników sieci

Spotkanie 3:

Data: Marzec 2014r.

Miejsce i adres spotkania: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkowie, świetlica szkolna

ul. I Armii Wojska Polskiego 89A

Cele spotkania: Omówienie różnych aspektów edukacji filmowej na lekcjach języka polskiego i innych.

Szczegółowy plan spotkania z udziałem wykładowcy zewnętrznego

Tematyka: „Edukacja filmowa”

30 minut

Wymiana doświadczeń na temat zastosowania filmu na lekcjach języka polskiego; w tym praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi.

15 minut

Przerwa

90 minut

Wykład eksperta – dostarczenie informacji związanych z pracą z filmem na lekcjach; jakie efekty edukacyjne można osiągnąć pracując z filmem.

30 minut

Przerwa obiadowa

90 minut

Warsztaty: analiza i interpretacja dzieła filmowego, przygotowana przez eksperta.

Bank pomysłów: jak stworzyć i zorganizować szkolny DKF?

Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji i własnymi doświadczeniami związanymi z edukacją filmową.

15 minut

Przerwa

 30 minut

Omówienie warsztatów. Dyskusja na temat roli filmu w edukacji.

  Planowane działania w sieci:

 • -  Dyskusja na temat efektów pracy w sieci lub informacji na ten temat;
 • -  Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z filmem.

  Propozycje materiałów samokształceniowych:

 • -  Scenariusz spotkania z koordynatorem
 • -  Materiały samokształceniowe przygotowane przez eksperta
 • -  Materiał samokształceniowy  wypracowany przez koordynatora zbiór linków do zasobów internetowych związanych z filmem.

Spotkanie 4:

Data: Czerwiec 2014r.

Miejsce i adres spotkania: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszkowie, świetlica szkolna

ul. I Armii Wojska Polskiego 89A

Cele spotkania: Podsumowanie i omówienie pracy sieci  humanistów.

Szczegółowy plan spotkania:

120 minut

Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym.

30 minut

Przerwa obiadowa

45 minut

Ponowne wypełnienie ankiety diagnozującej – Testu Umiejętności. Publikacja informacji na temat ewaluacji pracy sieci.

60 minut

Przygotowanie zbioru ciekawych scenariuszy zajęć przydatnych nauczycielom humanistom.

15 minut

Przerwa

30 minut

Ćwiczenia podsumowujące pracę w sieci. Dzielenie się uwagami, spostrzeżeniami. Wnioski do dalszej pracy.

  Planowane działania w sieci:

 • -  Konstruowanie na forum „sieciowego” kanonu lektur, książek przydatnych w pracy nauczycielom humanistom,
 • -  Pożegnalne spotkanie uczestników na czacie.

  Propozycje materiałów samokształceniowych:

 • -  Scenariusz spotkania z koordynatorem
 • -  Wytworzona netografia, czyli zbiory linków do ciekawych zasobów internetowych związanych  z tematami pracy sieci.

SZUKAJ

Copyright © 2008-2013 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by olwebdesign.com