Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

HARMONOGRAM SZKOLEŃ, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W MAJU I CZERWCU 2015r.

 

Lp.

Data

Placówka

Forma doskonalenia

Tytuł doskonalenia

Wykładowca

1.

2015-05-07

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.

Wykład

„Uwierzyłem w siebie – poczucie własnej wartości ucznia kluczem do sukcesu”.

Katarzyna Gałecka

2.

2015-05-07

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje z ekspertem w zakresie oceny skuteczności wdrażanych metod pracy.

Katarzyna Gałecka

3.

2015-05-13

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne z ekspertem zewnętrznym dotyczące sposobów wprowadzania na lekcjach  różnych technik uczenia się oraz zwiększania motywacji uczniów

Katarzyna Gałecka

4.

2015-05-14

Gimnazjum w Somiance

Warsztat szkoleniowy

Opracowanie wzoru Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)

Katarzyna Gałecka

Szkoła Podstawowa w Somiance

5.

2015-05-25

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.

Wykład

Wykład z zakresu dziecko i Internet/ zalety i zagrożenia.

Sebastian Wasiołka

6.

2015-05-25

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli z ekspertem zewnętrznym dotyczące efektywności w stosowaniu TIK podczas zajęć lekcyjnych            

Sebastian Wasiołka

7.

2015-06-15

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje grupowe i indywidualne dla nauczycieli z umiejętności wdrażania wniosków z EWD.   

Elżbieta Ostaficzuk

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE W KWIETNIU 2015r.

 

Lp.

Data

Placówka

Forma doskonalenia

Tytuł doskonalenia

Wykładowca

1.

2015-04-08

Szkoła Podstawowa w Brańszczyku

Warsztat szkoleniowy

Skuteczne metody wychowawcze

Katarzyna Wróblewska

2.

2015-04-08

Szkoła Podstawowa w Brańszczyku

Wykład

Współpraca z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów

Katarzyna Wróblewska

3.

2015-04-09

Szkoła Podstawowa w Ulasku

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne  z ekspertem zewnętrznym dotyczące sposobów wprowadzania na lekcjach  różnych technik uczenia się, zwiększania motywacji uczniów oraz sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami 

Marian Osiński

4.

2015-04-09

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.

Warsztat szkoleniowy

Warsztat z zakresu planowania i organizacji zajęć wspartych użyciem nowej technologii.

Sebastian Wasiołka

5.

2015-04-09

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje indywidualne i grupowe  poświęcone przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę oraz wspólne zanalizowanie trudności związanych z wykorzystaniem nowych umiejętności.

Katarzyna Wróblewska

6.

2015-04-09

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym

Wykład

„Ocenianie kształtujące jako filozofia nauczania”

Bożena Czarnecka

7.

2015-04-09

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym

Konsultacje grupowe

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystywaniem oceniania kształtującego.

Bożena Czarnecka

8.

2015-04-13

Szkoła Podstawowa w Kręgach

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje grupowe i indywidualne z ekspertem zewnętrznym w zakresie rozwijania kompetencji  w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych i informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie dydaktycznym z użyciem sprzętu dostępnego w placówce

Sebastian Wasiołka

9.

2015-04-13

Szkoła Podstawowa w Ulasku

Szkolenie

Diagnoza sytuacji wychowawczej i potrzeb uczniów, zasady skutecznej współpracy z rodzicami i instytucjami partnerskimi przy kształtowaniu postaw uczniów

Marian Osiński

10.

2015-04-13

Szkoła Podstawowa w Ulasku

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty  dla  nauczycieli i rodziców dotyczące współodpowiedzialnośc za kształtowanie postaw uczniów.

Marian Osiński

11.

2015-04-13

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubielu

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli w zakresie motywowania uczniów do nauki 

Piotr Adasiewicz

12.

2015-04-13

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubielu

Warszt. Szkol. z udziałem uczniów

Warsztaty dla Rady Pedagogicznej z udziałem uczniów z technik uczenia się

Piotr Adasiewicz

13.

2015-04-13

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubielu

Warsztat szkoleniowy z udziałem rodziców

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe (warsztat) dla Rady Pedagogicznej z udziałem rodziców na temat wspierania i motywowania dziecka do nauki

Piotr Adasiewicz

14.

2015-04-14

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem.

Konsult. indywid. i gr.

 Konsultacje grupowe i indywidualne ze specjalistą od spraw promocji w trakcie wdrażania planu pracy.

Barbara Skalik

15.

2015-04-14

Publiczna Szkoła Podstawowa im. hm. ppor. T. Zawadzkiego „Zośka” w Sieczychach.

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje z ekspertem zewnętrznym w zakresie umiejętności wdrażania i oceny skuteczności działań.

Ewa Borgosz

16.

2015-04-14

Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Joanna Żewakowska

17.

2015-04-14

Szkoła Podstawowa w Łosinnie

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne i coaching

Piotr Adasiewicz

18.

2015-04-14

Szkoła Podstawowa w Łosinnie

Warsztat szkoleniowy

Wypracowanie katalogu metod aktywizujących

Piotr Adasiewicz

19.

2015-04-14

Technikum w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu

Wykład

„Zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły

Bożena Czarnecka

20.

2015-04-14

Technikum w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu

Konsultacje indywidualne

Włączania rodziców  w działania szkoły.

Bożena Czarnecka

21.

2015-04-15

Gimnazjum w Woli Mystkowskiej

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje grupowe i indywidualne z ekspertem zewnętrznym w zakresie rozwijania kompetencji  w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych i informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie dydaktycznym z użyciem sprzętu dostępnego w placówce

Sebastian Wasiołka

22.

2015-04-15

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym

Wykład

Wykłady dla nauczycieli o następującej tematyce:  Kreatywne nauczanie

Katarzyna Gałecka

23.

2015-04-15

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym

Wykład

Wspomaganie nauczyciela – atrakcyjność lekcji, kierowanie grupą

Katarzyna Gałecka

24.

2015-04-15

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Mystkowskiej

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje grupowe i indywidualne z ekspertem zewnętrznym w zakresie rozwijania kompetencji  w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych i informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie dydaktycznym z użyciem sprzętu dostępnego w placówce

Sebastian Wasiołka

25.

2015-04-20

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubielu

szkolenie

szkolenie z zakresu: nowych narzędzi do analizy wyników nauczania

Ryszard Jurkowski

26.

2015-04-21

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Starym Bosewie

Konsult. indywid. i gr.

Doradztwo indywidualne i  grupowe eksperta/ów dla nauczycieli w zakresie diagnozy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby dziecka, autoanalizy działań w pracy z uczniem.

Ryszard Jurkowski

27.

2015-04-22

Gimnazjum w Somiance

Warsztat szkoleniowy

Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, przejawiającym zachowania agresywne

Katarzyna Gałecka

28.

2015-04-22

Szkoła Podstawowa w Somiance

29.

2015-04-22

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Długosiodle.

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje indywidualne i grupowe z wychowawcą, psychoterapeutą w zakresie umiejętności radzenia sobie z problemami, jak pomóc sobie i zmierzyć się z trudną sytuacją wychowawczą

Ryszard Jurkowski

30.

2015-04-27

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.

Wykład

„Uwierzyłem w siebie – poczucie własnej wartości ucznia kluczem do sukcesu”.

Katarzyna Gałecka

31.

2015-04-27

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje z ekspertem w zakresie oceny skuteczności wdrażanych metod pracy.

Katarzyna Gałecka

32.

2015-04-28

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinie

Warsztat szkoleniowy

Warsztat: Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem  zawodowym 

Katarzyna Gałecka

33.

2015-04-29

Technikum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika    w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

Warsztat dla nauczycieli prowadzących uczniowskie grupy realizujące projekty.

Katarzyna Gałecka

34.

2015-04-29

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje indywidualne i grupowe  poświęcone przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę oraz wspólne zanalizowanie trudności związanych z wykorzystaniem nowych umiejętności.

Katarzyna Wróblewska

35.

2015-04-29

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie

szkolenie

Szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Katarzyna Wróblewska

36.

2015-04-30

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje grupowe i indywidualne dla nauczycieli w zakresie wiedzy dotyczącej procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów.

Jolanta Gałecka

37.

2015-04-30

Technikum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika    w Wyszkowie

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje indywidualne i grupowe  poświęcone przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę oraz wspólne zanalizowanie trudności związanych z wykorzystaniem nowych umiejętności.

Katarzyna Gałecka

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE W MARCU 2015r.

 

Lp.

Data

Placówka

Forma doskonalenia

Tytuł doskonalenia

Wykładowca

1.

2015-03-02

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem.

Konsult. indywid. i gr.

 Konsultacje grupowe i indywidualne ze specjalistą od spraw promocji w trakcie wdrażania planu pracy.

Barbara Skalik

2.

2015-03-03

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.

Warsztat szkoleniowy

Warsztat z zakresu planowania i organizacji zajęć wspartych użyciem nowej technologii.

Sebastian Wasiołka

3.

2015-03-03

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinie

Warsztat szkoleniowy

Warsztat: Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem  zawodowym 

Katarzyna Gałecka

4.

2015-03-03

Technikum w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu

Warsztat szkoleniowy

„Poszerzanie umiejętności komunikacyjnych nauczycieli                               w kontaktach z rodzicami – efektywne zebranie”

Barbara Skalik

5.

2015-03-04

Przedszkole nr 3 w Wyszkowie

Konsult. indywid. i gr.

Doradztwo indywidualne i /lub grupowe z ekspertem zewnętrznym w zakresie wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych i oceny jej przydatności/skuteczności wykorzystania

Sebastian Wasiołka

6.

2015-03-05

Gimnazjum Rząśnik

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty doskonalące umiejętności oceniania kształtującego dla grup nauczycieli (wg uczonych przedmiotów)

Eugeniusz Nowicki

7.

2015-03-05

Przedszkole Nr 9 „Bajka” w Wyszkowie

Wykład

„Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci”

Joanna Żewakowska

8.

2015-03-05

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku

Warsztat szkoleniowy

Warsztat   Jak rozwijać zdolności aby odnieść sukces  na sprawdzianie  szóstoklasisty?  Praca z uczniem kl. IV-VI

Katarzyna Gałecka

9.

2015-03-05

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubielu

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty dla nauczycieli  Nowoczesne metody pracy na zajęciach edukacyjnych

Piotr Adasiewicz

10.

2015-03-05

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubielu

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli w zakresie motywowania uczniów do nauki 

Piotr Adasiewicz

11.

2015-03-05

Szkoła Podstawowa w Turzynie

Warsztat szkoleniowy

Twórcze techniki motywacyjne

Piotr Adasiewicz

12.

2015-03-05

Szkoła Podstawowa w Turzynie

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne z ekspertem zewnętrznym dotyczące sposobów uczenia się i metod motywacyjnych

Piotr Adasiewicz

13.

2015-03-06

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu

Warsztat szkoleniowy

Twórcze techniki motywacyjne

Piotr Adasiewicz

14.

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne z ekspertem zewnętrznym dotyczące sposobów uczenia się i metod motywacyjnych

15.

2015-03-09

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Starym Bosewie

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty -trening antystresowyz elementami przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Ryszard Jurkowski

16.

2015-03-09

Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczydole Nowinach

Warsztat szkoleniowy

Korzyści i trudności, które niesie ze sobą stosowanie oceniania kształtującego

Eugeniusz Nowicki

17.

2015-03-10

Publiczna Szkoła Podstawowa im. hm. ppor. T. Zawadzkiego „Zośka” w Sieczychach.

Wykład

Skuteczny wychowawca-nauczyciel jako lider, autorytet i mentor”

Ewa Borgosz

18.

2015-03-10

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.

Warsztat szkoleniowy

Kompetencje interpersonalne nauczyciela- warsztaty z trenerem osobistym- coachem.

Ryszard Jurkowski

19.

2015-03-10

Szkoła Podstawowa w Brańszczyku

Warsztat szkoleniowy

Skuteczne metody wychowawcze

Katarzyna Wróblewska

20.

2015-03-10

Szkoła Podstawowa w Brańszczyku

Wykład

Współpraca z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów

Katarzyna Wróblewska

21.

2015-03-10

Szkoła Podstawowa w Porębie

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne z ekspertem zewnętrznym dotyczące kształtowania postaw uczniowskich

Hanna Kasperowicz

22.

2015-03-10

Szkoła Podstawowa w Porębie

Wykład

Zadania szkoły jako środowiska wspierającego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Hanna Kasperowicz

23.

Wykład

Jak organizować edukację uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

24.

2015-03-11

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Długosiodle.

Wykład

Wykład  z zakresu „Jak budować konstruktywne relacje z rodzicami”

Ryszard Jurkowski

25.

2015-03-12

Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle. 

Wykład

Wykład : „Rodzice XXI wieku. Nowe wyzwania dla szkoły"(komunikacja, potrzeby, współpraca).

Ryszard Jurkowski

26.

Konsult. indywid. i gr.

Doradztwo indywidualne  i grupowe z ekspertem w zakresie diagnozy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby ucznia, autoanalizy działań w pracy z dzieckiem .

27.

2015-03-12

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje grupowe i indywidualne dla nauczycieli w zakresie wiedzy dotyczącej procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów.

Jolanta Gałecka

28.

2015-03-12

Szkoła Podstawowa nr 2 im. W. Broniewskiego w Wyszkowie

Wykład

„Trudne zachowania uczniów”

Eugeniusz Nowicki

29.

Konsultacje indywidualne

Niepowodzenia szkolne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  a w szczególności dzieci z niską koncentracją uwagi.

30.

2015-03-12

Technikum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika    w Wyszkowie

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje grupowe i indywidualne dla nauczycieli w zakresie wdrażania projektów edukacyjnych oraz wspierania uczniów na etapach przygotowania projektu i jego realizacji.

Katarzyna Gałecka

31.

2015-03-12

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje grupowe i indywidualne dla nauczycieli z zakresu budowania zespołów, planowania i organizacji pracy w zespołach, radzenia sobie ze stresem oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Katarzyna Wróblewska

32.

2015-03-13

Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle. 

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty dla nauczycieli z zakresu treningu antystresowego z elementami przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Ryszard Jurkowski

33.

2015-03-13

Publiczna Szkoła Podstawowa im. hm. ppor. T. Zawadzkiego „Zośka” w Sieczychach.

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje z ekspertem zewnętrznym w zakresie umiejętności wdrażania i oceny skuteczności działań.

Ewa Borgosz

34.

2015-03-16

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Wykład

„Edukacyjna wartość dodana (EWD) – wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły”

Elżbieta Ostaficzuk

35.

Konsultacje grupowe

Ocena efektów kształcenia  z uwzględnieniem EWD

36.

2015-03-16

Szkoła Podstawowa w Kręgach

Szkolenie/wykład

Lekcje z wykorzystaniem TIK. Znajomość najnowszych trendów w edukacji  wspartej wykorzystywaniem TIK (m.in. odwrócony model nauczania). Stosowanie elementów nowych podejść pedagogicznych i korzystania z  wybranych narzędzi technologii  informacyjnej w czasie prowadzonych przez siebie zajęć

Sebastian Wasiołka

37.

Szkolenie/wykład

Korzystanie z gier oraz interaktywnych materiałów edukacyjnych podczas procesu nauczania-uczenia się.

38.

2015-03-16

Szkoła Podstawowa w Trzciance

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne z ekspertem zewnętrznym dotyczące kształtowania postaw uczniowskich

Bożena Czarnecka

39.

2015-03-16

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Wykład

„Indywidualizacja procesów uczenia się”

Joanna Żewakowska

40.

Konsultacje grupowe

„Jak uczyć by uczniowie się uczyli?”

41.

2015-03-17

Publiczna Szkoła Podstawowa w Porządziu

Konsult. indywid. i gr.

konsultacje grupowe, indywidualne  w zakresie pomocy w ewaluacji realizowanych działań.

Jolanta Gałecka

42.

2015-03-18

Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Wykład

„Ocenianie kształtujące jako filozofia nauczania”

Bożena Czarnecka

43.

Konsultacje grupowe

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystywaniem oceniania kształtującego.

44.

2015-03-23

Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Techniki relaksacyjne; sposoby radzenia sobie ze stresem przez nauczycieli pracujących z dzieckiem dysfunkcyjnym”

Eugeniusz Nowicki

45.

2015-03-23

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinie

Warsztat szkoleniowy

Warsztat: Ćwiczenia z emisji głosu

Teresa Sarnacka

46.

2015-03-24

Gimnazjum w Somiance

Warsztat szkoleniowy

Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo- metody pracy, objawy nadruchliwości z perspektywy dziecka, rodzica, nauczyciela. Odróznianie nadpobudliwości od zachowań niepożądanych. Modyfikacja zachowań dziecka.

Katarzyna Gałecka

47.

Szkoła Podstawowa w Somiance

48.

2015-03-24

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertem dotyczące przełożenia nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę oraz wspólna analiza trudności związanych z wykorzystaniem nowych umiejętności.

Małgorzata Osińska / Marian Osiński

49.

2015-03-25

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym

Wykład

"Dobra lekcja  z OK”

Bożena Czarnecka

50.

2015-03-26

Gimnazjum Rząśnik

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertem dotyczące przełożenia nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę oraz wspólna analiza trudności związanych z wykorzystaniem nowych umiejętności

Eugeniusz Nowicki

51.

2015-03-26

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo metodyczne dla nauczycieli

Katarzyna Gałecka

52.

2015-03-30

Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczydole Nowinach

Konsultacje indywidualne

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej- konsuktacje z ekspertem

Eugeniusz Nowicki

53.

szkolenie

Jaką informacje zwrotną powinien otrzymywać uczeń od nauczyciela?

HARMONOGRAM SZKOLEŃ, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE W LUTYM 2015r.

 

Lp.

Data

Placówka

Forma doskonalenia

Tytuł doskonalenia

Wykładowca

1.

2015-02-02

Przedszkole Nr 9 „Bajka” w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Gimnastyka umysłu, czyli jak wspierać rozwój dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Joanna Żewakowska

2.

2015-02-03

Szkoła Podstawowa w Porębie

Warsztat szkoleniowy

Warsztat pracy nauczyciela w zakresie metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Hanna Kasperowicz

3.

2015-02-03

Szkoła Podstawowa w Porębie

Warsztat szkoleniowy z udziałem rodziców

Organizacja wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Hanna Kasperowicz

4.

2015-02-04

Szkoła Podstawowa w Łosinnie

Warsztat szkoleniowy

Opracowanie scenariuszy lekcji wychowawczych na temat technik uczenia się

Katarzyna Gałecka

5.

2015-02-04

Szkoła Podstawowa w Łosinnie

Warsztat szkoleniowy z udziałem rodziców

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe (warsztat) dla Rady Pedagogicznej z udziałem rodziców na temat wspierania i motywowania dziecka do nauki

Katarzyna Gałecka

6.

2015-02-04

Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym

Wykład

Wykłady dla nauczycieli o następującej tematyce:                           - „ Kreatywne nauczanie"

Ewa Borgosz

7.

2015-02-04

Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym

Wykład

Wspomaganie nauczyciela – atrakcyjność lekcji, kierowanie grupą

Ewa Borgosz

8.

2015-02-05

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku

szkolenie

Szkolenie Jak dokumentować pracę z uczniem zdolnym ?

Katarzyna Gałecka

9.

2015-02-05

Gimnazjum Leszczydół Nowiny

Warsztat szkoleniowy

Ewaluacja wewnętrzna- diagnoza

Elżbieta Ostaficzuk

10.

2015-02-06

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Wykład

„Aktywność ucznia drogą do sukcesu”

Joanna Żewakowska

11.

2015-02-06

Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Wykład

"Dobra lekcja  z OK”

Bożena Czarnecka

12.

2015-02-06

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Wykład

.„Wykorzystanie EWD  do doskonalenia pracy zespołów nauczycielskich”

Elżbieta Ostaficzuk

13.

2015-02-09

Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty praca z uczniem o obniżonym  możliwościach intelektualnych

Joanna Żewakowska

14.

2015-02-10

Gimnazjum w Porębie

Warsztat szkoleniowy

Skuteczne metody wychowawcze

Katarzyna Wróblewska

15.

2015-02-10

Gimnazjum w Porębie

Wykład z udziałem rodziców

Współpraca z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów

Katarzyna Wróblewska

16.

2015-02-10

Gimnazjum w Porębie

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne z ekspertem zewnętrznym dotyczące kształtowania postaw uczniowskich

Katarzyna Wróblewska

17.

2015-02-10

Publiczna Szkoła Podstawowa im. hm. ppor. T. Zawadzkiego „Zośka” w Sieczychach.

Wykład

Umiejętność diagnozowania potrzeb, ocena słabych i mocnych stron działań”

Ewa Borgosz

18.

2015-02-10

 I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

Wykład

Aktywizowanie uczniów jako warunek efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego

Katarzyna Gałecka

19.

2015-02-10

 I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

Wykład

Uczyć znaczy organizować  przestrzeń edukacyjną ucznia

Katarzyna Gałecka

20.

2015-02-11

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym

Warsztat szkoleniowy

Techniki ułatwiające uczenie się

Katarzyna Gałecka

21.

2015-02-12

Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczydole Nowinach

szkolenie

Rola oceniania w procesie dydaktycznym

Eugeniusz Nowicki

22.

2015-02-12

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

Warsztat z zakresu opracowania indywidualnych i zespołowych metod oceniania kształtującego oraz monitorowania i doskonalenia wprowadzonych rozwiązań.

Małgorzata Osińska / Marian Osiński

23.

2015-02-12

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje grupowe i indywidualne z ekspertem dla nauczycieli w zakresie oceniania kształtującego.

Małgorzata Osińska / Marian Osiński

24.

2015-02-16

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Starym Bosewie

Szkolenie

Szkolenie poszerzające kompetencje w obszarze budowania indywidualnego programu rozwoju edukacyjnego ucznia zdolnego.

Ryszard Jurkowski

25.

2015-02-16

Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Wykład

„Przygotowanie materiałów umożliwiających realizację konkretnej jednostki lekcyjnej (podstawa programowa konkretnego przedmiotu) z uwzględnieniem różnych dysfunkcji uczniów”

Eugeniusz Nowicki

26.

2015-02-16

Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Konsultacje indywidualne

Niepowodzenia szkolne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a w szczególności dzieci z niską koncentracją uwagi.

Eugeniusz Nowicki

27.

2015-02-16

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Starym Bosewie

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty doskonalące umiejętności tworzenia i realizowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dostosowanego do potencjału i dysfunkcji dziecka, z przygotowaniem organizacyjnym, wykorzystaniem specjalnie dobranych strategii nauczania, metod nauczania, treści, środków dydaktycznych, technik motywowania, kontrolowania i oceniania osiągnięć ucznia)

Joanna Żewakowska

28.

2015-02-17

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie

szkolenie

Szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Katarzyna Wróblewska

29.

2015-02-17

Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle. 

Szkolenie

Strategie uczenia się , stosowanie nowatorskich metod nauczania.

Ryszard Jurkowski

30.

2015-02-18

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

Warsztat dla nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Katarzyna Wróblewska

31.

2015-02-18

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty z zakresu procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów.

Jolanta Gałecka

32.

2015-02-18

Technikum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika    w Wyszkowie

szkolenie

Szkolenie dla rady pedagogicznej w obszarze działań związanych z prawnymi i dydaktycznymi uwarunkowaniami prowadzenia szkolnych projektów edukacyjnych.

Katarzyna Gałecka

33.

2015-02-18

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Długosiodle.

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty z zakresu –sztuka wywierania pozytywnego wpływu czyli zaawansowane techniki komunikacyjne.

Ryszard Jurkowski

34.

2015-02-18

Gimnazjum w Woli Mystkowskiej / Połączone z PSP

Warsztat szkoleniowy

Tworzenie banku scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK, tworzenie prezentacji multimedialnych, korzystanie z internetu, wykorzystanie edytora Word, publikacje w internecie, ciekawe strony internetowe w edukacji

Sebastian Wasiołka

35.

2015-02-18

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Mystkowskiej / Połączone z Gimnazjum

Warsztat szkoleniowy

Tworzenie banku scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK, tworzenie prezentacji multimedialnych, korzystanie z internetu, wykorzystanie edytora Word, publikacje w internecie, ciekawe strony internetowe w edukacji

Sebastian Wasiołka

36.

2015-02-19

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.

Warsztat szkoleniowy

„ Badania ankietowe w szkole- konstruowanie narzędzi i procedur badawczych. Podział zadańw zespole w celu zwiększenia efektywności jego działań.”                              

Ryszard Jurkowski

37.

2015-02-19

Przedszkole Nr 9 „Bajka” w Wyszkowie

Wykład

.„Dziecko autystyczne  w grupie przedszkolnej”

Joanna Żewakowska

38.

2015-02-19

Szkoła Podstawowa nr 2 im. W. Broniewskiego w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Sprawdzone sposoby pracy   z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo ADHD”

Eugeniusz Nowicki

39.

2015-02-19

Gimnazjum Leszczydół Nowiny

Konsultacje indywidualne

konsultacje indywidualne, grupowe z zakresu EWD

Elżbieta Ostaficzuk

40.

2015-02-19

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.

Szkolenie

Szkolenie z zakresu –TIK- wprowadzenie do metodyki nauczania przedmiotowego wspomaganego TIK

Sebastian Wasiołka

41.

2015-02-20

Publiczna Szkoła Podstawowa w Porządziu

Warsztat szkoleniowy

Praca z uczniem zdolnym

Jolanta Gałecka

42.

2015-02-20

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinie

szkolenie

Szkolenie Status prawny nauczyciela 45+

Ryszard Jurkowski

43.

2015-02-20

Publiczne Gimnazjum w Brańszczyku

Warsztat szkoleniowy

Wykorzystanie wyników EWD w pracy nauczyciela i pracy całej szkoły

Elżbieta Ostaficzuk

44.

2015-02-23

Szkoła Podstawowa w Trzciance

Wykład

Ocena szkolna jako proces komunikacji między nauczycielem i uczniem

Bożena Czarnecka

45.

2015-02-23

Szkoła Podstawowa w Trzciance

Warsztat szkoleniowy

Ocenianie kształtujące szansą na sukces edukacyjny

Bożena Czarnecka

46.

2015-02-23

Szkoła Podstawowa w Ulasku

Warsztat szkoleniowy

Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów oraz prowokacją ucziowską?- zapobieganieagresji i przemocy w szkole

Katarzyna Wróblewska

47.

2015-02-25

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie

Konsult. indywid. i gr.

Konsultacje grupowe i indywidualne dla nauczycieli z zakresu budowania zespołów, planowania i organizacji pracy w zespołach, radzenia sobie ze stresem oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Katarzyna Wróblewska

48.

2015-02-25

Szkoła podstawowa w Białymbłocie

Wykład z udziałem rodziców

Współpraca z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów

Katarzyna Wróblewska

49.

2015-02-25

Szkoła podstawowa w Białymbłocie

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne z ekspertem zewnętrznym dotyczące kształtowania postaw uczniowskich

Katarzyna Wróblewska

50.

2015-02-25

Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne z ekspertem zewnętrznym dotyczące sposobów wprowadzania na lekcjach  różnych technik uczenia się oraz zwiększania motywacji uczniów

Ewa Borgosz

51.

2015-02-26

Gimnazjum Rząśnik

Warsztat szkoleniowy

Warsztat z zakresu opracowania indywidualnych i zespołowych metod oceniania kształtującego oraz monitorowania i doskonalenia wprowadzonych rozwiązań.

Eugeniusz Nowicki

52.

2015-02-26

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym

Warsztat szkoleniowy

„Ocenianie kształtujące w programie wychowawczym szkoły”

Bożena Czarnecka

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE W STYCZNIU 2015r. 

Lp.

Data

Placówka

Forma doskonalenia

Tytuł doskonalenia

Wykładowca

1

2015-01-07

Przedszkole nr 3 w Wyszkowie

Wykład

Wykład:„Dziecko bezpieczne  w Internecie”.

Sebastian Wasiołka

2

Przedszkole nr 3 w Wyszkowie

Konsultacje indywidualne i grupowe

Doradztwo indywidualne i /lub grupowe z ekspertem zewnętrznym w zakresie wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych i oceny jej przydatności/skuteczności wykorzystania

Sebastian Wasiołka

3

2015-01-07

Szkoła Podstawowa w Trzciance

Warsztat szkoleniowy

Jak oceniać żeby motywować. Ocenianie kształtujące i nie tylko

Bożena Czarnecka

4

Szkoła Podstawowa w Trzciance

Wykład

Ocena szkolna jako proces komunikacji między nauczycielem i uczniem

Bożena Czarnecka

5

2015-01-07

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

Warsztat doskonalący umiejętności oceniania kształtującego.            

Małgorzata Osińska / Marian Osiński

6

2015-01-08

 I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

Budowanie aktywności edukacyjnej ucznia

Katarzyna Gałecka

7

 I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne z ekspertem zewnętrznym dotyczące kształtowania postaw uczniowskich

Katarzyna Gałecka

8

2015-01-08

Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Techniki relaksacyjne; sposoby radzenia sobie ze stresem przez nauczycieli pracujących z dzieckiem dysfunkcyjnym”

Eugeniusz Nowicki

9

2015-01-09

Gimnazjum w Woli Mystkowskiej

Warsztat szkoleniowy

CZĘŚĆ II - Praca z urządzeniami mobilnymi: tablica interaktywna, rzutnik.

Sebastian Wasiołka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Mystkowskiej

10

2015-01-09

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu

Wykład

Techniki efektywnego uczenia się -sposób na rozwijanie zdolności intelektualnych

Piotr Adasiewicz

11

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu

Warsztat szkoleniowy

Twórcze techniki motywacyjne

Piotr Adasiewicz

12

2015-01-12

Szkoła Podstawowa w Kręgach

Warsztat szkoleniowy

CZĘŚĆ I - Tworzenie banku scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK, tworzenie prezentacji multimedialnych, korzystanie z internetu, wykorzystanie edytora Word, publikacje w internecie, ciekawe strony internetowe w edukacji

Sebastian Wasiołka

13

2015-01-14

Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym

Warsztat szkoleniowy

Techniki ułatwiające uczenie się

Ewa Borgosz

14

2015-01-14

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

Warsztat dotyczący dokonania podziału zadań pomiędzy nauczycieli oraz wyłonienia zespołu ds. EWD i określenia jego zadań.

Elżbieta Ostaficzuk

15

2015-01-15

Gimnazjum Leszczydół Nowiny

Warsztat szkoleniowy

Jak właściwie wykorzystywać wskaźniki EWD?

Elżbieta Ostaficzuk

16

2015-01-19

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu

Wykład

Pamięć i mnemotechniki

Piotr Adasiewicz

17

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne z ekspertem zewnętrznym dotyczące sposobów uczenia się i metod motywacyjnych

Piotr Adasiewicz

18

2015-01-19

Szkoła Podstawowa w Trzciance

Warsztat szkoleniowy

Ocenianie kształtujące szansą na sukces edukacyjny

Bożena Czarnecka

19

Szkoła Podstawowa w Trzciance

Wykład

Ocenianie kształtujące jako skuteczna metoda na wyrównywanie szans edukacyjnych

Bożena Czarnecka

20

2015-01-20

Szkoła podstawowa w Białymbłocie

Warsztat szkoleniowy

Skuteczne metody wychowawcze

Katarzyna Wróblewska

21

Szkoła podstawowa w Białymbłocie

Wykład

Jak diagnozować sytuację wychowawczą i potrzeby uczniów

Katarzyna Wróblewska

22

2015-01-21

Szkoła Podstawowa w Brańszczyku

Szkolenie

Pomysłowy wychowawca- jak przygotować skuteczny program wychowawczy i opiekuńczy i profilaktyki

Katarzyna Wróblewska

23

2015-01-22

Publiczne Gimnazjum w Brańszczyku

Szkolenie

Procedury tworzenia EWD

Elżbieta Ostaficzuk

24

2015-01-27

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinie

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty dla nauczycieli : Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych (tworzenie prezentacji w PP), wykorzystanie tablic multimedialnych i zasobów Internetu

Sebastian Wasiołka

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE W GRUDNIU 2014r. 

Lp.

Data

Placówka

Forma doskonalenia

Tytuł doskonalenia

Wykładowca

1.

2014-12-01

Przedszkole Nr 9 „Bajka” w Wyszkowie

Konsultacje grupowe

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci  w wieku przedszkolnym.

Joanna Żewakowska

2.

2014-12-02

Szkoła Podstawowa w Ulasku

Szkolenie

CZĘŚĆ II - Kształtowanie postaw uczniowskich: budowanie (modyfikowanie) wizji i misji szkoły, określenie modelu absolwenta, planowanie i wdrażanie pracy wychowawczej, monitorowanie i ocena efektywności wdrożonych działań – ewaluacja odroczona

Katarzyna Wróblewska

3.

2014-12-02

Przedszkole nr 3 w Wyszkowie

Wykład

Wykład: „Dziecko bezpieczne  w Internecie”.

Sebastian Wasiołka

4.

2014-12-02

Gimnazjum w Porębie

Szkolenie

Pomysłowy wychowawca- jak przygotować skuteczny program wychowawczy i opiekuńczy i profilaktyki

Maria Reader

5.

2014-12-04

 I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

Szkolenie

Nauczyć się uczyć - kształcenie strategii uczenia się

Katarzyna Gałecka

6.

2014-12-04

Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Wykład

„Ancymon w klasie – czyli jak sobie radzić z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym”

Eugeniusz Nowicki

7.

2014-12-05

Szkoła Podstawowa w Turzynie

Szkolenie

Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne

Piotr Adasiewicz

8.

2014-12-06

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu

Szkolenie

Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne

Piotr Adasiewicz

9.

2014-12-06

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu

Warsztat szkoleniowy

Jak motywować uczniów do nauki

Piotr Adasiewicz

10.

2014-12-08

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem.

Warsztat szkoleniowy

Trening antystresowy z elementami  przeciwdziałania wypalaniu zawodowemu .

Barbara Skalik

11.

2014-12-08

Gimnazjum Rząśnik

Warsztat szkoleniowy

Warsztat doskonalący umiejętności oceniania kształtującego

Eugeniusz Nowicki

12.

2014-12-08

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty- Jak rozwijać zdolności najmłodszych?  praca z uczniem kl. 0-III

Katarzyna Gałecka

13.

2014-12-08

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

Warsztat dla nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Maria Reader

14.

2014-12-09

Gimnazjum w Somiance

Warsztat szkoleniowy

CZĘŚĆ II - Metody i techniki pracy z uczniami ze SPE. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb w zakresie poszczególnych przedmiotów

Joanna Żewakowska

2014-12-09

Szkoła Podstawowa w Somiance

15.

2014-12-09

Szkoła podstawowa w Białymbłocie

Szkolenie

Pomysłowy wychowawca- jak przygotować skuteczny program wychowawczy i opiekuńczy i profilaktyki

Maria Reader

16.

2014-12-10

Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym

Warsztat szkoleniowy

„Metody aktywizujące w pracy nauczyciela wychowawcy i innowacje pedagogiczne

Ewa Borgusz

17.

2014-12-10

Szkoła Podstawowa w Kręgach

Warsztat szkoleniowy

Praca z urządzeniami mobilnymi: komputer, tablica interaktywna, rzutnik, posługiwanie się programem Word. Power Point, Internetem

Sebastian Wasiołka

18.

2014-12-10

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Starym Bosewie

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty doskonalące umiejętności tworzenia i realizowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dostosowanego do potencjału i dysfunkcji dziecka, z przygotowaniem organizacyjnym, wykorzystaniem specjalnie dobranych strategii nauczania, metod nauczania, treści, środków dydaktycznych, technik motywowania, kontrolowania i oceniania osiągnięć ucznia)

Joanna Żewakowska

19.

2014-12-10

Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty dla nauczycieli  w zakresie tworzenia IPET

Joanna Żewakowska

20.

2014-12-10

Publiczna Szkoła Podstawowa w Porządziu

Warsztat szkoleniowy

Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia

Jolanta Gałecka

21.

2014-12-11

Gimnazjum w Woli Mystkowskiej

Warsztat szkoleniowy

CZĘŚĆ I - Praca z urządzeniami mobilnymi: tablica interaktywna, rzutnik.

Sebastian Wasiołka

2014-12-11

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Mystkowskie

22.

2014-12-11

Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczydole Nowinach

Szkolenie

Rola oceniania w procesie dydaktycznym

Eugeniusz Nowicki

23.

2014-12-11

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty z umiejętności wdrażania wniosków z EWD.

Elżbieta Ostaficzuk

24.

2014-12-11

Szkoła Podstawowa nr 2 im. W. Broniewskiego w Wyszkowie

Wykład

„Praktyczne sposoby postępowania z dzieckiem z ADHD – przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z dzieckiem oraz grupą uczniów, w której jest dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu ADHD”

Eugeniusz Nowicki

25.

2014-12-12

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Kalkulator EWD – ćwiczenia w pracowni komputerowej” 

Elżbieta Ostaficzuk

26.

2014-12-12

Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Ocenianie kształtujące w programie wychowawczym szkoły”

Bożena Czarnecka

27.

2014-12-12

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Jak motywować uczniów do nauki?”

Joanna Żewakowska

28.

2014-12-15

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.

Szkolenie

 „Skuteczny wychowawca-nauczyciel jako lider, autorytet i mentor”

Ryszard Jurkowski

29.

2014-12-16

Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle. 

Szkolenie

„Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”   

Ryszard Jurkowski

30.

2014-12-16

Publiczna Szkoła Podstawowa im. hm. ppor. T. Zawadzkiego „Zośka” w Sieczychach.

Warsztat szkoleniowy

Dla nauczycieli z zakresu technik uczenia się i zapamiętywania

Ewa Borgusz

31.

2014-12-17

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym

Warsztat szkoleniowy

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela wychowawcy  i innowacje pedagogiczne

Katarzyna Gałecka

32.

2014-12-17

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.

Szkolenie

Wykorzystywanie aktywizujących metod pracy przy stosowaniu TIK.

Sebastian Wasiołka

33.

2014-12-17

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Długosiodle.

Szkolenie

Skuteczny wychowawca- nauczyciel jako lider, autorytet i mentor

Ryszard Jurkowski

34.

2014-12-18

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Starym Bosewie

Szkolenie

Szkolenie dotyczące diagnozy i organizacji kształcenia uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb i możliwości edukacyjnych.

Ryszard Jurkowski

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE W LISTOPADZIE 2014r.

 

Lp.

Data szkolenia

Placówka

Forma doskonalenia

Tytuł doskonalenia

Wykładowca

1

2014-11-03

Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym

Warsztat szkoleniowy

„Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne.”

Ewa Borgusz

2

2014-11-03

Gimnazjum Rząśnik

Szkolenie

Szkolenie „Ocenianie kształtujące – podstawy”

Eugeniusz Nowicki

3

2014-11-03

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku

Szkolenie

Szkolenie Praca z uczniem zdolnym

Katarzyna Gałecka

4

2014-11-03

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie

Szkolenie

Szkolenie dla wszystkich nauczycieli z zakresu budowania zespołów, planowania i organizacji pracy w zespołach.

Maria Reader

5

2014-11-04

Szkoła podstawowa w Białymbłocie

Szkolenie

Szacunek do siebie -szacunek do innych . Postawa asertywna w pracy wychowawczej

Maria Reader

6

2014-11-05

I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

Szkolenie

Narzędzia  pedagogiczne w kształtowaniu środowiska edukacyjnego

Katarzyna Gałecka

7

2014-11-05

Publiczna Szkoła Podstawowa w Porządziu

Szkolenie

Nabywanie umiejętności budowania wspólnej strategii pracy nauczyciela i ucznia na rzecz wspierania rozwoju dziecka

Jolanta Gałecka

8

2014-11-05

Publiczna Szkoła Podstawowa w Porządziu

Szkolenia z udziałem rodziców

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej z udziałem rodziców: Systematyczna kontrola prac domowych krokiem ku sukcesowi ucznia

Jolanta Gałecka

9

2014-11-05

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie

Szkolenie

Szkolenie dotyczące koncepcji EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły.

Elżbieta Ostaficzuk

10

2014-11-05

Przedszkole Nr 9 „Bajka” w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Metody pracy  z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem dziecka z autyzmem”

Joanna Żewakowska

11

2014-11-06

Publiczna Szkoła Podstawowa im. hm. ppor. T. Zawadzkiego „Zośka” w Sieczychach.

Szkolenie

Szkolenie z zakresu metod motywujących uczniów do pracy oraz poszerzające kompetencje w obszarze znajomości i stosowania technik aktywizujących.

Piotr Adasiewicz

12

2014-11-06

Szkoła Podstawowa nr 2 im. W. Broniewskiego w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Ancymon w klasie – czyli jak sobie radzić  z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym”

Eugeniusz Nowicki

13

2014-11-07

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu

Szkolenie

Metody stymulujące aktywność uczniów podczas lekcji

Piotr Adasiewicz

14

2014-11-07

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Zastosowanie EWD w celu jakościowej analizy egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych ”

Elżbieta Ostaficzuk

15

2014-11-07

Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Ocenianie kształtujące  w pracy wychowawczej nauczyciela”

Bożena Czarnecka

16

2014-11-07

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia, interpretowanie wyników w aspekcie możliwości edukacyjnych”

Joanna Żewakowska

17

2014-11-10

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinie

Szkolenie

Szkolenie z zakresu Profilaktyki chorób zawodowych nauczycieli

Katarzyna Gałecka

18

2014-11-12

Gimnazjum w Somiance

Warsztat szkoleniowy

CZĘŚĆ I - Metody i techniki pracy z uczniami ze SPE. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb w zakresie poszczególnych przedmiotów

Joanna Żewakowska

Szkoła Podstawowa w Somiance

19

2014-11-12

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym

Warsztat szkoleniowy

Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne

Katarzyna Gałecka

20

2014-11-12

Przedszkole nr 3 w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Korzystanie z zasobów Internetu oraz programów do obróbki plików audiowizualnych oraz obsługi urządzeń multimedialnych.”

Sebastian Wasiołka

21

2014-11-13

Szkoła Podstawowa w Ulasku

Szkolenie

CZĘŚĆ I - Kształtowanie postaw uczniowskich: budowanie (modyfikowanie) wizji i misji szkoły, określenie modelu absolwenta, planowanie i wdrażanie pracy wychowawczej, monitorowanie i ocena efektywności wdrożonych działań – ewaluacja odroczona

Maria Reader

22

2014-11-13

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.

Szkolenie

Szkolenie: po co nam TIK w szkołach? Jak wprowadzić TIK?

Sebastian Wasiołka

23

2014-11-13

Technikum w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu

Warsztat szkoleniowy

"Rodzice są partnerami szkoły"-

Barbara Skalik

24

2014-11-14

Publiczne Gimnazjum w Brańszczyku

Szkolenie

EWD nowe spojrzenie na wyniki egzaminów zewnętrznych w gimnazjach

ELŻBIETA OSTAFICZUK

25

2014-11-14

Szkoła Podstawowa w Brańszczyku

Szkolenie

Szacunek do siebie -szacunek do innych . Postawa asertywna w pracy wychowawczej

Maria Reader

26

2014-11-17

Przedszkole nr 3 w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

”Posługiwanie się edytorem tekstów, przekazywanie informacji drogą elektroniczną, posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym oraz programem do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Sebastian Wasiołka

27

2014-11-17

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Starym Bosewie

Szkolenie

Szkolenie dotyczące pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (edukacja włączająca; wszechstronna diagnoza problemu dziecka).

Joanna Żewakowska

28

2014-11-17

Szkoła Podstawowa w Trzciance

Warsztat szkoleniowy

Ocenianie kształtujące w praktyce

Bożena Czarnecka

29

2014-11-17

Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczydole Nowinach

Warsztat szkoleniowy

Nowoczesny nauczyciel, czyli jak oceniać, aby nauczyć- rola oceniania kształtującego i wspierania rozwoju ucznia. Warsztaty doskonalące umiejętności oceniania kształtującego  dla grup nauczycieli (wg uczonych przedmiotów)

Eugeniusz Nowicki

30

2014-11-18

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem.

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty: „Skuteczny wychowawca-nauczyciel jako lider, autorytet i mentor”- motywowanie,  z rodzicami, rozwiązywanie konfliktów”

Barbara Skalik

31

2014-11-18

Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie

Szkolenie

Szkolenie na temat zasad pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: zakres i sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do aktualnych możliwości psychofizycznych ucznia, metodologia

Joanna Żewakowska

32

2014-11-19

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym

Warsztat szkoleniowy

„Ocenianie kształtujące  w pracy wychowawczej nauczyciela”

Bożena Czarnecka

33

2014-11-20

Przedszkole Nr 9 „Bajka” w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie IPET dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Joanna Żewakowska

34

2014-11-20

Szkoła Podstawowa nr 2 im. W. Broniewskiego w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Praca z dziećmi  z ukrytymi dysfunkcjami (zespół Aspergera, zespół FAS, zespół zaburzenia więzi, zespół Touretta)”

Eugeniusz Nowicki

35

2014-11-24

Szkoła Podstawowa w Porębie

Szkolenie

Planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Hanna Kasperowicz

36

2014-11-24

Szkoła Podstawowa w Porębie

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne z ekspertem zewnętrznym dotyczące kształtowania postaw uczniowskich

Hanna Kasperowicz

37

2014-11-24

Szkoła Podstawowa w Turzynie

Szkolenie

Metody stymulujące aktywność uczniów podczas lekcji

Piotr Adasiewicz

38

2014-11-25

Publiczna Szkoła Podstawowa im. hm. ppor. T. Zawadzkiego „Zośka” w Sieczychach.

Warsztat szkoleniowy

Dla nauczycieli z zakresu technik uczenia się i zapamiętywania

Piotr Adasiewicz

39

2014-11-26

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubielu

Szkolenie

Szkolenie z zakresu: Jak motywować uczniów do pracy?

Piotr Adasiewicz

40

2014-11-26

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie

Szkolenie

Szkolenie w zakresie nabycia wiedzy dotyczącej procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów.

Jolanta Gałecka

41

2014-11-26

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie

Szkolenie

Szkolenie „Ocenianie kształtujące – podstawy”.

Marian Osiński

42

2014-11-26

Technikum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika    w Wyszkowie

Szkolenie

Szkolenie dotyczące przygotowania nauczycieli do wdrażania projektów edukacyjnych oraz do wspierania uczniów na etapach przygotowania projektu i jego realizacji.

Katarzyna Gałecka

43

2014-11-26

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie

Szkolenie

Szkolenie dla wszystkich nauczycieli z zakresu budowania zespołów, planowania i organizacji pracy w zespołach.

Maria Reader

44

2014-11-27

Gimnazjum Leszczydół Nowiny

Szkolenie

Ewaluacja wewnętrzna- diagnoza

Elżbieta Ostaficzuk

45

2014-11-27

Publiczna Szkoła Podstawowa w Porządziu

Warsztat szkoleniowy

Praca z uczniem mającym trudności edukacyjne (specjalne potrzeby edukacyjne

Jolanta Gałecka

46

2014-11-27

Szkoła Podstawowa w Łosinnie

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty dla nauczycieli z motywowania uczniów do pracy oraz poszerzające kompetencje w obszarze stosowania metod aktywizujących

Piotr Adasiewicz

47

2014-11-27

Szkoła Podstawowa w Łosinnie

Warsztat szkoleniowy z udziałem uczniów

Warsztaty dla Rady Pedagogicznej z udziałem uczniów klas IV-VI z technik uczenia się

Piotr Adasiewicz

48

2014-11-27

Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Jak odbiera rzeczywistość dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, sensoryzmy, itp.)”

Eugeniusz Nowicki

 

 HARMONOGRAM SZKOLEŃ, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE W PAŹDZIERNIKU 2014r.

 

 

Lp.

 

Data szkolenia

 

Placówka

 

Forma doskonalenia

 

Tytuł doskonalenia

 

Wykładowca

1

2014-10-14

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym

Warsztat szkoleniowy

"Ocenianie kształtujące  szansą rozwoju każdego ucznia”

Bożena Czarnecka

2

2014-10-15

Przedszkole nr 3 w Wyszkowie

Szkolenie

„  Wykorzystanie technologii  informatyczno-komputerowej w procesie przygotowywania oraz prowadzenia zajęć  dydaktycznych, uroczystości przedszkolnych oraz zebrań z rodzicami.”

Sebastian Wasiołka

3

2014-10-23

Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczydole Nowinach

Szkolenie

Ocenianie kształtujące  - podstawy.

Eugeniusz Nowicki

4

2014-10-24

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

   „ABC o EWD i jej wykorzystaniu w szkole średniej”

Elżbieta Ostaficzuk

5

2014-10-24

Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Ocenianie kształtujące  szansą rozwoju każdego ucznia”

Bożena Czarnecka

6

2014-10-24

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Efektywna komunikacja – trening komunikacji interpersonalnej”

Joanna Żewakowska

7

2014-10-27

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.

Warsztat szkoleniowy

Warsztaty dla nauczycieli dotyczące motywowania uczniów do pracy oraz poszerzające kompetencje w obszarze stosowania metod aktywizujących.

Ryszard Jurkowski

8

2014-10-27

Szkoła Podstawowa w Porębie

Szkolenie

Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Hanna Kasperowicz

9

2014-10-27

Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Warsztat szkoleniowy

„Jak dostosować warunki edukacyjne uczniowi słabo-widzącemu, słabo-słyszącemu,  z dysleksją i nadpobudliwością psychoruchową w szkole ogólnodostępnej?”

Eugeniusz Nowicki

10

2014-10-28

Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle. 

Szkolenie

„Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Ryszard Jurkowski

11

2014-10-28

Gimnazjum w Porębie

Szkolenie

Szacunek do siebie -szacunek do innych . Postawa asertywna w pracy wychowawczej

Maria Reader

12

2014-10-29

Gimnazjum w Somiance / Połączone z PSP

Szkolenie

Praca z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi- akty prawne, terminologia, dokumentacja…"

Joanna Żewakowska

13

2014-10-29

Szkoła Podstawowa w Somiance / Połączone z Gimnazjum

Szkolenie

Praca z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi- akty prawne, terminologia, dokumentacja…"

Joanna Żewakowska

14

2014-10-29

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Długosiodle.

Szkolenie

Skuteczny wychowawca- nauczyciel jako lider, autorytet i mentor

Ryszard Jurkowski

15

2014-10-29

Szkoła Podstawowa w Trzciance

szkolenie

Nowoczesny nauczyciel, czyli jak oceniać aby nauczyć - rola oceniania kształtującego w wspieraniu rozwoju ucznia

Bożena Czarnecka

16

2014-10-30

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Starym Bosewie

Szkolenie

Szkolenie dotyczące diagnozy i organizacji kształcenia uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb i możliwości edukacyjnych.

Ryszard Jurkowski

17

2014-10-30

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem.

Szkolenie

Szkolenie :Promowanie wartości edukacji w środowisku -  metody i formy współpracy ze społecznością szkolną.  

Barbara Skalik

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE W MAJU I CZERWCU 2014r.

 

Lp.

Data szkolenia

Nazwa doskonalenia/forma

Szkoła

Wykładowca

1.

05.05.2014

 Szkolenie : „Procedury okresowego analizowania i modyfikowania koncepcji pracy szkoły.”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu

Aneta Głuszniewska

2.

06.05.2014

Konsultacje indywidualne - Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

Publiczne Gimnazjum w Brańszczyku

Agnieszka Woroniecka-Borowska

3.

07.05.2014

Konsultacje grupowe i indywidualne zgodnie z wybranymi ofertami:

Definiowanie podstawowych pojęć związanych z przemocą w szkole, jej rodzajów, form i przejawów.

Postępowanie nauczyciela z młodocianym sprawcą przemocy. Metody pracy z nastoletnim sprawcą przemocy.

Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz współpracy z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów.                                                                                     

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie

Ryszard Jurkowski

Warsztat z zakresu rozwijania umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz współpracy z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów.

4.

13.05.2014

Szkolenie - Korzystanie z gier oraz interaktywnych materiałów edukacyjnych podczas procesu nauczania-uczenia się. Wykorzystywanie aktywizujących metod pracy przy stosowaniu TIK.

Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym

Jarosław Borkowski

. Konsultacje grupowe i indywidualne z ekspertem zewnętrznym w zakresie rozwijania kompetencji  w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych i informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie dydaktycznym z użyciem sprzętu dostępnego w placówce.

5.

13.05.2014

Sukces uczniów miara pracy nauczyciela - wykład

Szkoła Podstawowa w Turzynie

Agnieszka Woroniecka-Borowska

Sukces i porażka w życiu szkolnym- wykład

6.

14.05.2014

 Wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne zgodnie z wybranymi ofertami:

Konstruowanie IPET-u, analizowanie indywidualnych potrzeb ucznia,  opracowanie kryteriów oceniania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze wszystkich przedmiotów, doskonalenie kompetencji zespołowego planowania pracy z uczniem posiadającym orzeczenie, dobranie form i metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami, integracja nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół działań służących zaspokojeniu potrzeb uczniów z orzeczeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie

Katarzyna Sirak

Szkolenie z zakresów: formułowanie wniosków, analiza rocznej pracy z uczniem, a szczególnie z uczniem z upośledzeniem w stopniu lekkim, interpretowanie zapisów w orzeczeniu PPP, ochrona danych osobowych dzieci z orzeczeniami, higiena pracy nauczyciela pracującego z uczniem o specjalnych trudnościach.

7.

14.05.2014

„Metody aktywizujące w pracy nauczyciela wychowawcy i innowacje pedagogiczne” – Warsztat szkoleniowy

Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Agnieszka Woroniecka-Borowska

8.

21.05.2014

Warsztat z zakresów: konstruowanie IPET-u, analizowanie indywidualnych potrzeb ucznia,  opracowanie kryteriów oceniania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze wszystkich przedmiotów, doskonalenie kompetencji zespołowego planowania pracy z uczniem posiadającym orzeczenie, dobranie form i metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami, integracja nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół działań służących zaspokojeniu potrzeb uczniów z orzeczeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie

Katarzyna Sirak

9.

23.05.2014

Konsultacje - Spotkanie z rodzicami dotyczące funkcjonowania dziecka ze SPE w szkole ogólnodostępnej.

Szkoła Podstawowa w Kręgach

Aneta Głuszniewska

  Konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertem zewnętrznym dotyczące sposobów wprowadzania na lekcjach  różnych technik uczenia się oraz zwiększania motywacji uczniów

10.

03.06.2014

Konsultacje grupowe z możliwością udziału rodziców

Szkoła Podstawowa w Turzynie

Agnieszka Woroniecka-Borowska

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE W KWIETNIU 2014r.

 

Lp.

Data szkolenia

Nazwa doskonalenia/forma

Szkoła

Wykładowca

1.

01.04.2014

Warsztaty dla nauczycieli  Nowoczesne metody pracy na zajęciach edukacyjnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie

Aneta Głuszniewska

2.

01.04.2014

Konsultacje indywidualne i grupowe dotyczące przełożenia nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę oraz wspólna anaiza trudności związanych z wykorzystaniem nowych umiejętności dotyczących EWD.

Technikum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w Wyszkowie

Elżbieta Ostaficzuk

3.

01.04.2014

Wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne zgodnie z wybranymi ofertam:
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie

Beata Patkowska

4.

01.04.2014

Wykład: Nauczyciel entuzjasta czy leniwy męczennik”

Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej   w Długosiodle. 

Ryszard Jurkowski

Konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertemz zakresu doradztwa określania słabych i mocnych stron naszego działania i problemu jak uniknąć stagnacji w zawodzie. 

Konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertem z zakresu doradztwa w okreslaniu slabych i mocnych stron naszego działania i problemu jak uniknąć stagnacji w zawodzie.

5.

01.04.2014

SNO czyli Syndrom nieadekwatnych Osiągnięć- jak pomóc dziecku osiągnąć sukces - wykład

Gimnazjum w Porębie

Beata Patkowska

Jak uczyć lepiej czyli dobór odpowiednich metod pracy z uczniem- warsztaty

Sukcesy uczniów miarą pracy nauczyciela- wykład

6.

02.04.2014

Uczenie się ucznia - warsztat

Szkoła Podstawowa w Porębie

Beata Patkowska

Techniki efektywnego uczenia się- sposób na rozwijanie zdolności intelektualnych- wykład

Pamięć i mnemotechniki - wykład

7.

02.04.2014

Konsultacje indywidualne z ekspertem w dziedzinie prawa oświatowego.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. hm. ppor. T. Zawadzkiego „Zośka” w Sieczychach.

Ryszard Jurkowski

Konsultacje grupowe z ekspertem w dziedzinie stosowania  metod aktywizujących uczniów i rodziców.

8.

02.04.2014

Warsztaty: Formy promowania szkoły i ich skuteczność (m.in. reklama: banery, ulotki, foldery, informatory, plakaty, gadżety promocyjne z logo szkoły, wydawnictwa książkowe;marketing w nowych mediach i w Internecie:  blogi, fora, portale i serwisy informacyjne, media społecznościowe), -- kampania wizerunkowo-medialna szkoły – planowanie, wdrażanie, monitoring i ewaluacja kolejnych etapów.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym

Barbara Skalik

Warsztaty połączone z konsultacjami: Metody zainteresowania szkołą i jej ofertą edukacyjną uczniów i rodziców, strategie i formy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz instytucjami w celu propagowania edukacji oraz promocji szkoły,efektywna prezentacja szkoły na targach edukacyjnych,organizacja m.in.: „dni otwartych”, wystaw, konferencji, seminariów, debat, szkoleń, kursów, imprez integracyjnych, wyjazdów promocyjno-prezentacyjnych,  konsultacji, warsztatów dla rodziców, akcji społecznych, współpracy z pracodawcami oraz realizacja projektów edukacyjnych.

9.

03.04.2014

Wykład: Planowanie, realizowanie i organizowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Długosiodle.

Ryszard Jurkowski

Konsultacje z ekspertem w zakresie prawa oświatowego i procedur wdrażania nowej koncepcji pracy szkoły.

10.

02.04.2014

Wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne zgodnie z wybranymi ofertami:

Komunikacja interpersonalna.

Podstawy efektywnej komunikacji, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz pracy zespołowej a także współuczestnictwo w organizacji oraz omawianiu zajęć otwartych potwierdzających celowość stosowania zróżnicowanej oferty edukacyjnej podczas zajęć.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie

Marek Borowski

11.

02.04.2014

Konsultacje indywidualne i grupowe z zakresu "Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces edukacyny?"

Gimnazjum w Porębie

Beata Patkowska

12.

02.04.2014

Spotkanie Rady Pedagogicznej z rodzicami dotyczące funkcjonowania dziecka ze SPE w szkole ogólnodostępnej

Szkoła Podstawowa w Ulasku

Agnieszka Woroniecka-Borowska

 Konsultacje indywidualne i grupowe  z ekspertem zewnętrznym dotyczące sposobów wprowadzania na lekcjach  różnych technik uczenia się oraz zwiększania motywacji uczniów

13.

03.04.2014

Szkolenie: Uczeń niedostosowany społecznie,  uczeń z niepełnosprawnością, uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczeń z chorobą przewlekłą, uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym, uczeń ze szczególnymi uzdolnieniami- dostosowanie wymagań i indywidualizacja pracy w zakresie poszczególnych przedmiotów(5 godz.) Część 2

Szkoła Podstawowa w Kręgach

Aneta Głuszniewska

14.

03.04.2014

"Sytuacje trudne w szkole, jak sobie z nimi radzić?' - Wykład

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Aleksandra Czech

"Wprowadzanie dyscypliny w klasie" - konsultacje grupowe

15.

03.04.2014

Techniki efektywnego uczenia się- sposób na rozwijanie zdolności intelektualnych

Szkoła podstawowa w Białymbłocie

Beata Patkowska

Pamięć i mnemotechniki – wykład

16.

04.04.2014

Rozwijanie zdolności intelektualnych - wykład

Szkoła Podstawowa w Trzciance

Beata Patkowska

Pamięć i mnemotechniki – wykład

Beata Patkowska

17.

04.04.2014

Konsultacje grupowe z ekspertem zewnętrznym (ocena, analiza skuteczności wdrażanych działań w ramach budowania koncepcji pracy szkoły)  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem.

Ryszard Jurkowski

18.

07.04.2014

Doradztwo i konsultacje indywidualne i grupowe  z ekspertem zewnętrznym dotyczące oceny skuteczności wprowadzanych  zmian.

Gimnazjum Publiczne w Bosewie Starym.

Eugeniusz Nowicki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bosewie Starym.

19.

08.04.2014

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli w zakresie motywowania uczniów do nauki

Gimnazjum Rząśnik

Jolanta Misztal

20.

08.04.2014

Szkolenie- udzielanie informacji zwrotnej uczniom i rodzicom na temat postępów w nabywaniu umiejętności i wiadomości

Szkoła Podstawowa w Łosinnie

Agnieszka Woroniecka-Borowska

Warsztaty dla rady pedagogicznej z udziałem rodziców na temat zmotywowania własnych dzieci do efektywniejszej nauki

21.

08.04.2014

Warsztaty: Metody pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku

Aneta Głuszniewska

Konsultacje indywidualne dla wychowawców, pedagoga

22.

09.04.2014

Warsztaty dla Rady Pedagogicznej z udziałem rodziców dotyczące podniesienia świadomości na temat jak motywować uczniów do nauki szkolnej.(3 godz.)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Mystkowskiej

Jolanta Misztal

 Konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertem zewnętrznym dotyczące sposobów i metod pomocy uczniom w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego(5 godz.)

23.

09.04.2014

Dziś nauka – jutro sukces

Szkoła Podstawowa w Turzynie

Agnieszka Woroniecka-Borowska

Uczen z szansą na sukces- warsztaty

24.

09.04.2014

"Efektywna komunikacja z uczniem" - warsztat szkoleniowy

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym

Sebastian Wasiołka

"Film na lekcji wychowawczej - kiedy, jak i w jakim celu? - wykład

25.

09.04.2014

Warsztaty dla Rady Pedagogicznej z udziałem rodziców dotyczące podniesienia świadomości na temat jak motywować uczniów do nauki szkolnej.

Gimnazjum w Woli Mystkowskiej

Jolanta Misztal

 Konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertem zewnętrznym dotyczące sposobów i metod pomocy uczniom w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego

26.

09.04.2014

Warsztat z zakresu postępowania nauczyciela z młodocianym sprawcą przemocy. Metody pracy z nastoletnim sprawcą przemocy.

Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie

Ryszard Jurkowski

CZĘŚĆ 1: Wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne zgodnie z wybranymi ofertami:

Definiowanie podstawowych pojęć związanych z przemocą w szkole, jej rodzajów, form i przejawów.

Postępowanie nauczyciela z młodocianym sprawcą przemocy. Metody pracy z nastoletnim sprawcą przemocy.

Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz współpracy z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów.                                                                                      

27.

09.04.2014

Szkolenie z zakresów: właściwe diagnozowanie potrzeb, organizacja form pomocy, realizacja programu szkoły specjalnej w szkole masowej, zasady rekrutacji dzieci z orzeczeniami do klas integracyjnych, określenie zasad oceniania uczniów realizujących program szkoły specjalnej oraz uczniów z programem dostosowanym do możliwości dziecka.

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie

Katarzyna Sirak

Konsultacje grupowe i indywidualne zgodnie z wybranymi ofertami:

Właściwe diagnozowanie potrzeb, organizacja form pomocy, realizacja programu szkoły specjalnej w szkole masowej, zasady rekrutacji dzieci z orzeczeniami do klas integracyjnych, określenie zasad oceniania uczniów realizujących program szkoły specjalnej oraz uczniów z programem dostosowanym do możliwości dziecka.

Formułowanie wniosków, analiza rocznej pracy z uczniem, a szczególnie z uczniem z upośledzeniem w stopniu lekkim, interpretowanie zapisów w orzeczeniu PPP, ochrona danych osobowych dzieci z orzeczeniami, higiena pracy nauczyciela pracującego z uczniem o specjalnych trudnościach.

28.

10.04.2014

Lekcje z wykorzystaniem TIK Znajomość najnowszych trendów w edukacji  wspartej wykorzystywaniem TIK (m.in. odwrócony model nauczania). Stosowanie elementów nowych podejść pedagogicznych i korzystania z  wybranych narzędzi technologii  informacyjnej w czasie prowadzonych przez siebie zajęć.(4 godz.)

Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym

Jarosław Borkowski

29.

10.04.2014

 Warsztaty- Wypracowanie zasad udzielania merytorycznego wsparcia członkom zespołów w zakresie pracy z rodzicami uczniów, konstruowania dokumentacji, prowadzenia specjalistycznych zajęć.(5 godz.)

Szkoła Podstawowa w Kręgach

Aneta Głuszniewska

30.

10.04.2014

Konsultacje grupowe i indywidualne dla nauczycieli dotyczące oceniania kształtującego

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie

Eugeniusz Nowicki

31.

10.04.2014

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli z ekspertem zewnętrznym w zakresie oceny skuteczności działań

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.

Jolanta Misztal

32.

14.04.2014


Konsultacje indywidualne i grupowe dotyczące przełożenia nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę oraz wspólna analiza trudności związanych z wykorzystaniem nowych umiejętności dotyczących oceniania kształtującego.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie

Eugeniusz Nowicki

33.

14.04.2014

Ocenianie kształtujące jako skuteczna metoda wyrównywania szans edukacyjnych- wykład

Szkoła Podstawowa w Brańszczyku

Krystyna Iwaniuk

34.

Konsultacje indywidualne

35.

14.04.2014

Wykład Poradnik nieprzeciętnego wychowawcy

Publiczne Gimnazjum w Brańszczyku

Agnieszka Woroniecka-Borowska

36.

Wykład Rola wychowawcy w edukacji uczniów

37.

15.04.2014

„Kreatywne nauczanie” – Wykład

Szkoła Podstawowa nr 2  im. W. Broniewskiego w Wyszkowie

Aneta Głuszniewska

38.

16.04.2014

Wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne zgodnie z wybranymi ofertami:
Organizacja oraz omawianie zajęć otwartych potwierdzających celowość stosowania zróżnicowanej oferty edukacyjnej podczas zajęć. Badania wśród uczniów i nauczycieli odnośnie przydatności nowych rozwiązań zastosowanych w szkole, wspólna analiza wniosków.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie

Marek Borowski

39.

25.04.2014

Warsztaty- Etapy planowania współpracy z otoczeniem. Mapa otoczenia zewnętrznego szkoły – otoczenie bliższe i dalsze. Instytucje, organizacje, społeczność lokalna i regionalna. Diagnoza potrzeb i szans środowiska i szkoły w aspekcie wzajemnej współpracy.Wspólna analiza i opracowanie niezbędnych rozwiązań związanych z procesem ewaluacji wymagań w zakresie funkcjonowania szkoły lub placówki w środowisku lokalnym

Szkoła Podstawowa w Somiance

Barbara Skalik

Konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertem zewnętrznym dotyczące współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym Formy współpracy z otoczeniem m.in.: przekazywanie informacji, organizowanie przedsięwzięć.

Szkoła Podstawowa w Somiance

40.

25.04.2014

Warsztaty- Etapy planowania współpracy z otoczeniem. Mapa otoczenia zewnętrznego szkoły – otoczenie bliższe i dalsze. Instytucje, organizacje, społeczność lokalna i regionalna. Diagnoza potrzeb i szans środowiska i szkoły w aspekcie wzajemnej współpracy.Wspólna analiza i opracowanie niezbędnych rozwiązań związanych z procesem ewaluacji wymagań w zakresie funkcjonowania szkoły lub placówki w środowisku lokalnym

Gimnazjum w Somiance

Barbara Skalik

Konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertem zewnętrznym dotyczące współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym Formy współpracy z otoczeniem m.in.: przekazywanie informacji, organizowanie przedsięwzięć.

41.

26.04.2014

Wykład: „Stworzenie podstaw dla spójnego działania osób i organów odpowiedzialnych za realizację koncepcji pracy szkoły”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu

Aneta Głuszniewska

Wykład: „Szkoła wobec nowych wyzwań”

42.

28.04.2014

Maturalny wskaźnik EWD- wykład

 I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie

Anna Gocłowska

Konsultacje indywidualne

43.

29.04.2014  

"Motywowanie uczniów do nauki z wykorzystaniem technik twórczych" - konsultacje grupowe

Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Agnieszka Woroniecka-Borowska

"Wspomaganie nauczyciela - atrakcyjność lekcji, kierowanie grupą" - wykład

44.

29.04.2014

Warsztaty  dla Rady Pedagogicznej z udziałem  uczniów w zakresie: technik uczenia się 3,4, 5,6klasa (od 12 do 16 osób)

PSP Porządzie

 Aneta Głuszniewska

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli w zakresie motywowania  uczniów do nauki.

Wykład – spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla RP z udziałem rodziców na temat: wspierania i motywowania dziecka do nauki, ok. 50 osób

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W MARCU 2014r.

 

Lp.

Data szkolenia

Nazwa doskonalenia/forma

Szkoła

Wykładowca

 

1.

01.03.2014

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces szkolny- strategie uczenia się- szkolenie

Gimnazjum w Porębie

Beata Patkowska

 

2.

Klucz do edukacyjnego sukcesu- warsztaty

 

3.

04.03.2014

Szkolenie warsztatowe: Uczeń niedostosowany społecznie,  uczeń z niepełnosprawnością, uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczeń z chorobą przewlekłą, uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym, uczeń ze szczególnymi uzdolnieniami- dostosowanie wymagań i indywidualizacja pracy w zakresie poszczególnych przedmiotów

Szkoła Podstawowa w Ulasku

Agnieszka Woroniecka-Borowska

 

4.

05.03.2014

Klucz do edukacyjnego sukcesu- szkolenie

Szkoła Podstawowa w Turzynie

Agnieszka Woroniecka-Borowska

 

5.

05.03.2014  

Szkolenie- Specjalne potrzeby edukacyjne: akty prawne, dokumentacja, podstawowe informacje. „Planowanie pracy w szkole/ przedszkolu z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.”

Szkoła Podstawowa w Kręgach

Aneta Głuszniewska

 

6.

06.03.2014 

Warsztaty dla rady pedagogicznej z udziałem uczniów z technik uczenia

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubielu

Jolanta Misztal

 

7.

Warsztat: Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia

 

8.

06.03.2014

„Twórcza edukacja – twórczy nauczyciel” – Wykład

Przedszkole Nr 9 „Bajka” w Wyszkowie

Eugeniusz Nowicki

 

9.

 06.03.2014 

Warsztaty – tworzenie dokumentacji pracy z uczniami posiadającymi opinie

Szkoła Podstawowa w Łosinnie

Agnieszka Woroniecka-Borowska

 

10.

07.03.2014 

„Jak skutecznie współpracować z rodzicami?” – Warsztat szkoleniowy wprowadzić elementy efektywnej komunikacji z rodzicami

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Mirosława Spaleniak Jurkowska

 

11.

      07.03.2014          

Warsztaty  z zakresu nabywania umiejętności włączania rodziców  i uczniów w proces dydaktyczny szkoły „Jak rozmawiać z rodzicami uczniów?”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. hm. ppor. T. Zawadzkiego „Zośka” w Sieczychach.

Ryszard Jurkowski

 

12.

07.03.2014

„Metody aktywizujące w pracy nauczyciela wychowawcy i innowacje pedagogiczne”- Warsztat szkoleniowy

Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Jolanta Misztal

 

13.

07.03.2014

Szkolenie Diagnozowanie mocnych i słabych stron dziecka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie

Aneta Głuszniewska

 

14.

10.03.2014

Warsztaty dla nauczycieli doskonalące umiejętność pracy zespołowej.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.

Ryszard Jurkowski

 

15.

10.03.2014

Warsztaty: Zdobywanie umiejętności interpersonalnych, integrujących  kadrę nauczycielską  i środowisko rodziców.

Przedszkole nr 3 w Wyszkowie

Mirosława Spaleniak-Jurkowski

 

16.

10.03.2014

Warsztaty dla nauczycieli  poszerzające kompetencje w obszarze stosowania metod aktywizujących

Publiczne Gimnazjum w Rząśniku

Jolanta Misztal

 

17.

10.03.2014 

Doradztwo i konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertem zewnętrznym dotyczące oceny skuteczności wprowadzanych  zmian.

Gimnazjum Publiczne w Bosewie Starym.

Eugeniusz Nowicki

 

18.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bosewie Starym.

 

19.

10.03.2014

Konsultacje indywidualne - Jak motywować uczniów do nauki

Szkoła podstawowa w Białymbłocie

Beata Patkowska

 

20.

Jak motywować uczniów do nauki- Warsztat

 

21.

10.03.2014   

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej z udziałem uczniów- "techniki uczenia się"

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinie

Joanna Żewakowska

 

22.

Konsultacje dla nauczycieli z ekspertem

 

23.

10.03.2014

 Szkolenie – Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku

Agnieszka Woroniecka-Borowska

 

24.

11.03.2014

Motywowanie uczniów do nauki- metody i techniki wspomagające proces uczenia się i nauczania - warsztat

Szkoła Podstawowa w Porębie

Beata Patkowska

 

25.

11.03.2014 

 Konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertem z zakresu doradztwa określania słabych i mocnych stron naszego działania i problemu jak uniknąć stagnacji w zawodzie. 

Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej   w Długosiodle. 

Ryszard Jurkowski

 

26.

Wykład eksperta na temat „Koncepcja pracy szkoły w prawie oświatowym".

 

27.

11.03.2014     

"Wspomaganie nauczyciela - atrakcyjność lekcji, kierowanie grupą" - wykład

Szkoła Podstawowa nr 2  im. W. Broniewskiego w Wyszkowie

Aleksandra Czech

 

28.

"Wprowadzanie na lekcjach różnych technik uczenia się oraz zwiększenie motywacji uczniów" - konsultacje indywidualne

 

29.

11.03.2014

Warsztaty Techniki efektywnego uczenia się.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczydole Nowinach

Aneta Głuszniewska

 

30.

Publiczne Gimnazjum w Leszczydole Nowinach

 

31.

11.03.2014

Szkolenie warsztatowe :„Metody aktywizujące w pracy nauczyciela wychowawcy  i innowacje pedagogiczne.”

Gimnazjum w Woli Mystkowskiej

Jolanta Misztal

 

32.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Mystkowskiej

 

33.

12.03.2014

Wykład dla nauczycieli dotyczący „Motywująca rola oceny.”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Blochach.

Jolanta Misztal

 

34.

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli z ekspertem zewnętrznym w zakresie oceny skuteczności działań.

 

35.

12.03.2014

Warsztat.  Jak oceniać aby motywować. Ocenianie kształtujące i nie tylko

Szkoła Podstawowa w Brańszczyku

Krystyna Iwaniuk

 

36.

Ocenianie kształtujące szansą  na sukces edukacyjny - warsztat

 

37.

12.03.2014

Warsztat Czynniki warunkujące autorytet nauczyciela wychowawcy

Publiczne Gimnazjum w Brańszczyku

Agnieszka Woroniecka-Borowska

 

38.

Warsztaty profilaktyczne. Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń

 

39.

12.03.2014

"Sytuacje trudne w szkole, jak sobie z nimi radzić?' - Wykład

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym

Aleksandra Czech

 

40.

12.03.2014

 Szkolenie: Budowanie pozytywnego wizerunku i tożsamości szkoły (logo, strona internetowa, media relations), promowanie wartości edukacji i potrzeby uczenia się w środowisku własnym i lokalnym, pozyskiwanie sponsorów na realizację działań promocyjnych, działania informacyjne i public relations w praktyce szkoły, strategie i narzędzia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym

Barbara Skalik

 

41.

12.03.2014

Konsultacje indywidualne: Techniki uczenia się

Szkoła Podstawowa w Trzciance

Beata Patkowska

 

42.

Jak się uczyć aby się nauczyć . Poznanie technik uczenia się - warsztaty

 

43.

12.03.2014

Szkolenie: Uczeń niedostosowany społecznie,  uczeń z niepełnosprawnością, uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczeń z chorobą przewlekłą, uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym, uczeń ze szczególnymi uzdolnieniami- dostosowanie wymagań i indywidualizacja pracy w zakresie poszczególnych przedmiotów

Szkoła Podstawowa w Kręgach

Aneta Głuszniewska

 

44.

12.03.2014    

Warsztaty z trenerem osobistym z zakresu podniesienia umiejętności interpersonalnych  i komunikacyjnych

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dalekiem.

Ryszard Jurkowski

 

45.

13.03.2014   

Warsztaty: z zakresu: Podział zadań –organizacja pracy w zespole i komunikowania się z innymi członkami szkolnej społeczności

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Długosiodle.

Ryszard Jurkowski

 

46.

17.03.2014

Warsztaty dla nauczycieli  Nowoczesne metody pracy na zajęciach edukacyjnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie

Aneta Głuszniewska

 

47.

17.03.2014

Szkolenie : Praca z uczniem zdolnym

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinie

Joanna Żewakowska

 

48.

18.03.2014

Szkolenie: Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Publiczne Gimnazjum w Leszczydole Nowinach

Aneta Głuszniewska

 

49.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczydole Nowinach

 

50.

18.03.2014

Szkolenie z zakresu: stosowania nowoczesnych technologii informatycznych (tablice interaktywne)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Porządziu

 Sebastian Wasiołka

 

51.

20.03.2014

"Wprowadzanie dyscypliny w klasie" - konsultacje grupowe

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym

Agnieszka Woroniecka-Borowska

 

52.

20.03.2014

Tworzenie banku scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK, tworzenie prezentacji multimedialnych, korzystanie z internetu, wykorzystanie edytora Word, publikacje w internecie, ciekawe strony internetowe w edukacji.

Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym

Jarosław Borkowski

 

53.

21.03.2014

Szkolenie wasztatowe: „ Rozwiązania organizacyjne oraz metody pracy warunkujące budowanie optymalnego obrazu placówki w środowisku: wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju .Korzyści ze współpracy z otoczeniem. Korzystanie z zasobów środowiska przy jednoczesnym udostępnieniu własnych zasobów.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Somiance

Barbara Skalik

 

54.

Publiczne Gimnazjum w Somiance