Budowa osiedli a problem z parkowaniem pojazdów

Realizowane od kilkunastu lat nowe osiedla mieszkaniowe w naszych miastach zlokalizowane są z reguły na obrzeżach tych miast, jeśli zaś chodzi o miejsca bardziej zbliżone do ścisłego centrum, są to z reguły pojedyncze budynki wielorodzinne. Od wielu też lat jest problem na takich nowych osiedlach z miejscami do parkowania pojazdów, mają z tym problem zwłaszcza osoby, które przyjeżdżają czy to z odwiedzinami do kogoś zamieszkałego na danym osiedlu, czy to pracują w tym miejscu, czy po prostu przyjeżdżają na zakupy. W ostatnich latach stosuje się coraz częściej rozwiązanie polegające na tym, że pod budynkiem mieszkalnym lokalizowane są czy to podziemne garaże dla mieszkańców tych bloków, czy to podziemne miejsca parkingowe. Byłoby to jakimś docelowo dobrym rozwiązaniem, gdyby dodać do tego jeszcze dostateczną ilość parkingów na powierzchni. Jednak jest z tym ciągle problem, bowiem deweloperzy niechętnie przeznaczają dużo miejsca na budowanych osiedlach na miejsca parkingowe – jest to dla nich po prostu inwestycja nieopłacalna. Grunt kosztuje tak samo, czy jest przeznaczony pod budynek mieszkalny, czy pod przyszły parking, zaś nie sprzeda się takich miejsc parkingowych jak mieszkań, chociaż coraz częściej jest to jednak praktykowane – wykupywanie miejsc pod parkingi indywidualne w pobliżu miejsca zamieszkania.