Na czym polega ubezpieczenie procesów budowlanych

Jest dość powszechnie wiadomo, jak niebezpieczna jest praca w branży budowlanej, jeżeli chodzi o wypadkowość na budowach w naszym kraju – można to porównać, jeżeli chodzi o liczby, jedynie z ilością wypadków w rolnictwie. Dlatego tak ważnym elementem przy realizacji projektów budowlanych czy to dotyczących wznoszenia dużych obiektów wielorodzinnych, czy też domów jednorodzinnych – jest ubezpieczenie procesów budowlanych, a wiec wszystkiego tego, co dzieje się na placu budowy i jest związane z dana inwestycja budowlaną. Takie ubezpieczenie powinno być zawarte jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, działa ono aż do momentu przekazania obiektu właścicielowi, który nie realizował bezpośrednio prac budowlanych. Ubezpieczenie jest szerokie, aczkolwiek jest to już indywidualna umowa pomiędzy prowadzącym inwestycję a towarzystwem ubezpieczeniowym – może ono obejmować wszelkiego rodzaju odszkodowania za wypadki na budowie, za fakt, że ucierpią osoby trzecie, takie ubezpieczenie daje też możliwość ubiegania się o odszkodowanie w sytuacji, kiedy z przyczyn niekoniecznie nawet obiektywnych nastąpi szkoda materialna, na przykład wystąpi na budowie pożar, zalanie woda czy w inny sposób powstanie szkoda w mieniu. Ubezpieczenie procesów budowlanych jest też swojego rodzaju ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, a więc nie będzie konieczności wypłacania odszkodowania z własnej kieszeni osoby odpowiedzialnej.