Prawidłowe zabezpieczenie placu budowy

Na początku całego procesu budowlanego wykonać trzeba pewne czynności, które są pewnym wstępem, pozwalają na prowadzenie dalszych prac budowlanych – należą do tego katalogu uzbrojenie danego terenu w niezbędne media oraz zorganizowanie placu budowy, a wiec miejsca, gdzie będzie realizowana główna inwestycja budowlana. Taki plac najlepiej ogrodzić od razu, jest to istotne z uwagi na dwa główne czynniki – zabezpieczenie tego miejsca przed dostaniem się tam osób postronnych oraz zapobieżenie kradzieżom z terenu budowy czy to pewnych narzędzi, czy materiałów budowlanych. W tym samym celu dobrze jest oświetlić dobrze plac budowy, w widocznym miejscu, najlepiej przy bramie wjazdowej na teren budowy powinna być wstawiona tablica, informująca o wszelkich kwestiach związanych z dana inwestycją. Przepisy budowlane mówią wyraźnie, jaka wielkość powinna mieć taka tablica informacyjna, że powinna mieć kolor żółty oraz to, jakie informacje powinny być na niej umieszczone. Kolejna kwestia to takie zaplanowanie placu budowy, by było tam miejsce na składowanie poszczególnych materiałów budowlanych, przy czym istotne jest to, by poszczególne materiały były rozłożone w ten sposób, by bez potrzeby nie przemieszczać ich co jakiś czas z miejsca na miejsce, a wiec powinny być umieszczone na odpowiednich miejscach w sposób logiczny z punktu widzenia poszczególnych etapów robót budowlanych. Ważne jest też, aby była zaplanowana droga ewakuacyjna z placu budowy, a wiec dodatkowa, niejako zapasowa brama.