Zabudowa balkonu – czy potrzebne zezwolenie budowlane

Mieszkając w budynku wielorodzinnym zdarzają się takie sytuacje, że rodzina nam się powiększy i robi się cokolwiek ciasno – wówczas dobrym wyjściem z sytuacji jest zabudowa balkonu, zwiększy to nasza powierzchnie mieszkalną, można w takim miejscu zlokalizować dodatkowy nieduży pokoik, przeznaczony czy to na sypialnię dla dziecka, czy na gabinet do pracy, po wstawieniu niewielkiego biurka. Jednak nie możemy ot tak sobie zabudować balkonu, bez zapytania kogokolwiek o zgodę. Najważniejsze będzie wyrażenie na to zgody przez wspólnotę mieszkańców, jeśli w budynku są mieszkania o strukturze własnościowej. Warto wiec przeprowadzić szereg rozmów z mieszkańcami budynku, zanim wystąpimy do zarządu wspólnoty o wyrażenie zgody na przeprowadzenie takiej zmiany. Jeśli na przykład zabudowanie balkonu będzie związane ze zmianą jego konstrukcji albo też doprowadzi do zmiany bryły budynku, niezbędne będzie dodatkowe pozwolenie uzyskane od właściwego miejscowo inspektora nadzoru budowlanego, na pewno takie pozwolenie nie będzie wymagane w sytuacji, kiedy nasz balkon znajduje się w tak zwanej wnęce. Jeśli natomiast będzie sytuacja tego rodzaju, że mieszkamy w kamienicy, która już ma swoje lata i podlega ochronie jako zabytkowy obiekt, potrzebna będzie na zabudowę balkonu zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków.