Aby uzyskać pozwolenie na budowę domu

Aby rozpocząć budowę własnego domu, niezbędne jest dopełnienie szeregu formalności, aby nie okazało się, że nasze przedsięwzięcie inwestycyjne okaże się samowolą budowlaną, gdyż wtedy niezbędne może okazać się rozebranie zbudowanego już domu. Na pewno podstawą starania się o zezwolenie budowlane będzie odpowiedni status działki, gdzie planujemy budowę. jeśli to jest działka budowlana lub w planie zagospodarowania przestrzennego widnieje jako teren, gdzie można postawić dom jednorodzinny, nie będzie problemu i konieczności przekształcenia działki. Następnym warunkiem jest możliwość przyłączenia poszczególnych mediów, gdyż bez tego nie otrzymamy zezwolenia na prowadzenie w tym miejscu budowy. Kolejną kwestią to droga do naszej przyszłej nieruchomości jest to, że musimy mieć zapewniony dojazd do terenu budowy, dojazd powinien spełniać warunki przejazdu dla samochodów dostawczych i ciężarowych, bo przecież w jakiś sposób musimy dowieźć na teren budowy materiały budowlane i sprzęt niezbędny do realizacji inwestycji. Kolejna kwestia to posiadanie odpowiednich map geodezyjnych tego terenu, które dołączymy wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Zanim otrzymamy zatwierdzone pozwolenie na budowę domu, nie powinniśmy rozpoczynać jakichkolwiek prac budowlanych. Po otrzymaniu zaś zezwolenia tez nie należy zwlekać za bardzo z rozpoczęciem prac, gdyż takie pozwolenie po 2 latach straci swoja ważność, a po tym terminie trzeba będzie występować o wznowienie pozwolenia.