Budowa domu na działce rolnej – kiedy możliwa

Generalnie budowa domu jednorodzinnego odbywa się najczęściej na działce budowlanej, a więc takiej, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. Kupno takiej działki pod budowę domu jest opcja najbardziej bezpieczną dla kupującego, bowiem ma pewność, że będzie można budować w tym miejscu dom, decyzja ta nie będzie uzależniona od jakiegoś kaprysu w gminie czy w urzędzie miejskim. Jednak coraz jest więcej takich sytuacji, że sprzedawane są działki rolne, jednak z przeznaczeniem czy to na przekształcenie ich w działki budowlane, a wiec ich odrolnienie, czy to na wystąpienie do właściwej miejscowo gminy o wydanie warunków zabudowy działki rolnej jako działki siedliskowej. Ta ostatnia opcja kryje w sobie wiele korzyści, jedna z nich jest to, że budując dom na takiej działce będziemy płacić o wiele niższy podatek od nieruchomości, bowiem działka zachowuje nadal status nieruchomości rolnej. Aby to jednak było możliwe, działka rolna musi spełniać kilka podstawowych warunków, inaczej nie będzie miało sensu ubieganie się o zezwolenie na budowę domu w tym miejscu. Przede wszystkim musi spełniać warunek tak zwanego dobrego sąsiedztwa, czyli przynajmniej z jednej strony musi graniczyć z taką działką, na której zbudowany jest dom mieszkalny lub przynajmniej jest wydane pozwolenie na budowę takiego domu.