Budowa domu – w jakiej odległości od działki sąsiedniej

Jeśli zakupimy pod budowę domu działkę dużą, a zwłaszcza posiadająca kształt w miarę regularny, czy to będzie kwadrat, czy prostokąt, usytuowanie domu na takiej działce nie sprawi nam problemów, nawet w sytuacji, kiedy dom będzie miał dużą powierzchnię parteru. Dopiero może być problem w sytuacji, kiedy działka jest relatywnie mała, kiedy jej kształt sprawia, ze trudno jest usytuować na niej dom w taki sposób, by z jednej strony było jeszcze miejsce na zlokalizowanie budynków gospodarczych czy garażu, z drugiej zaś by odległości od poszczególnych granic naszej działki były na tyle duże, by móc swobodnie przejechać tamtędy samochodem albo chociaż byśmy nie narazili się na zarzut, że złamaliśmy przepisy budowlane mówiące o tym, jakie odległości muszą być zachowane pomiędzy poszczególnymi ścianami domu a sąsiednimi działkami. Otóż zgodnie z prawem budowlanym odległość pomiędzy ścianą domu, wyposażoną w otwory okienne lub też drzwiowe, nie może być mniejsza niż 3 metry, jeśli zaś nie występują w danej ścianie takie otwory, to odległości można odpowiednio zmniejszyć do 2 metrów. Podobnie w przypadku wysunięcia balkonu poza obrys murów zewnętrznych trzeba zwiększyć odpowiednio odległość, aby od krawędzi takiego balkonu czy tarasu do granicy działki sąsiedniej było zachowane co najmniej 2 metry odległości.