Jak zabezpieczyć piwnicę przed wilgocią

Każdy dom, wybudowany w naszym klimacie, powinien być odpowiednio zabezpieczony przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy czym największym problemem jest zawsze właściwe ocieplenie domu, by był przygotowany na przetrzymanie kolejnych, często ostrych zim. Jednak równie ważnym elementem budowy takiego domu jest właściwe jego zabezpieczenie przed wilgocią, a wiec zabezpieczenie podłoża domu, czy to będzie dom z podpiwniczeniem, czy też stawiany na gruncie – i tak musimy wykonać odpowiedniej jakości izolacje nie tylko pozioma, od strony podłoża, ale i izolacje pionową, również poniżej poziomu gruntu. Zwłaszcza domy budowane na gruncie mocno przepuszczalnym, gdzie wody gruntowe znajdują się na relatywnie niewielkiej głębokości, są sporym wyzwaniem dla budowniczych, wymaga to dobrego zabezpieczenia zwłaszcza piwnicy domu, jeśli przyjmiemy taką opcję budowy domu. W sytuacji niedostatecznego zabezpieczenia piwnicy przed wilgocią czerpaną z gleby i przed pokładami wód gruntowych będziemy mieli zawsze gromadzącą się w piwnicy wodę, zwłaszcza po ulewnych deszczach – dlatego też na zakup odpowiednich materiałów izolacyjnych oraz wykonanie solidnej izolacji fundamentów i murów zewnętrznych nie można skąpić środków. Czasami nawet trzeba zbudować podpiwniczenie domu w technologii tak zwanej wanny, by woda nie przeciekała przez fundamenty i podłoże domu.