Deweloperzy oddają do użytku mniej mieszkań

W ciągu ostatniego kwartału deweloperzy w naszym kraju oddali do użytku dożo mniej mieszkań, zarówno w porównaniu do kwartału poprzedniego, jak tez i do analogicznego okresu w roku ubiegłym – jak donoszą analitycy rynkowi. Co jest powodem takiego stanu rzeczy, czy ten trend się utrzyma, czy jest to tylko chwilowe zachwianie się rynku mieszkań deweloperskich? Za taki stan rzeczy odpowiada w najwyższym stopniu wejście w życie ustawy tak zwanej deweloperskiej, co miało miejsce w dniu 29 kwietnia 2012 roku, a przedmiotowa ustawa reguluje stosunki pomiędzy deweloperami, jako inwestorami a ich klientami, nabywcami mieszkań. Ustawa obejmuje swoim zasięgiem dopiero te inwestycje, które zostały ukończone dopiero po jej wejściu w życie, deweloperzy starali się więc wybudować i oddać do użytku jak najwięcej mieszkań jeszcze za czasów działania starych uregulowań prawnych, uważając, że nowa ustawa jest niekoniecznie dla nich samych korzystna. Tak więc w poprzednim kwartale deweloperzy oddali do użytku rekordową ilość mieszkań, które obecnie są sprzedawane – nabudowali więc mieszkań jakby na zapas, więc teraz zajmują się bardziej sprzedażą mieszkań niż organizowaniem nowych inwestycji, zwłaszcza w sytuacji niepewności do możliwości finansowych swoich klientów i trudności z uzyskiwaniem kredytów hipotecznych.