Jak wybudować dom na wąskiej działce

Pierwsza czynnością, zmierzającą do stania się właścicielem nowego domu, jeśli nie zamierzamy zamówić jego budowę u dewelopera. Będzie znalezienie takiej działki, która jednocześnie pod względem swojego położenia będzie nam bardzo odpowiadała, a ponadto będzie możliwe prowadzenie na niej budowy domu – powinna mieć więc odpowiedni status. Jeżeli jednak okaże się, że taka wybrana przez nas działka będzie bardzo wąska (jednak nie może mieć mniej niż 16 metrów szerokości), to nasz projekt domu musi być dostosowany właśnie do takich rozmiarów działki, mamy więc w tej kwestii narzucone pewne rozwiązania. Będziemy więc mieli do wyboru projekt domu, który po jego wybudowaniu będzie się mieścił w granicach działki w takim stopniu, by sprostać przepisom budowlanym, które mówią miedzy innymi w sprawie odległości ścian domu od krawędzi działki (czyli od sąsiada), że odległość ta, w przypadku ścian nie posiadających otworów okiennych czy drzwiowych, nie może być mniejsza niż 4 metry. Jeżeli natomiast takie otwory będą znajdowały się w danej ścianie, od strony sąsiedniej działki, odległość do granicy działki nie może wynosić mniej niż trzy metry. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, a mianowicie – jeśli warunki zabudowy, które zostały wydane konkretnie dla danej inwestycji, stanowią inaczej albo też miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania danego miejsca dopuszcza inne rozwiązania w kwestii odległości od granicy działki.