Uzbrojenie terenu – najważniejsze elementy

Pierwszym etapem zmierzającym do budowy własnego domu jednorodzinnego jest znalezienie odpowiedniej działki, która spełniałaby wszystkie wymogi związane z realizacją tam budowy, a jednocześnie posiada wszystkie przymioty tego rodzaju jak położenie w ładnej okolicy, przyjazne sąsiedztwo oraz oczywiście możliwość podłączenia do działki poszczególnych mediów, a wiec jej uzbrojenie, jak to się mówi w języku budowlanym. W zasadzie najważniejszym elementem uzbrojenia działki jest doprowadzenie do tego miejsca linii energetycznej – bez prądu niemożliwa jest ani budowa, ani zamieszkanie w danym miejscu. Warto jest wystąpić odpowiednio wcześnie o przyłączenie naszej działki do sieci energetycznej, bowiem zakłady energetyczne czasami zwlekają całymi miesiącami z pozytywnym rozpatrzeniem takiego wniosku i wprowadzeniem w życie dokonania połączenia do sieci energetycznej. Kolejny ważny element uzbrojenia działki to siec wodna i kanalizacyjna. Obecnie prowadzona jest przez gminy taka polityka, że w sytuacji doprowadzenia do danych miejsc linii wodociągowej, od razu jest prowadzona kanalizacja, przy wykorzystaniu często na ten cel środków unijnych. Jeżeli jednak wcześniej była do działki – albo w jej pobliże – doprowadzona woda i nie ma kanalizacji, trzeba będzie wybrać odpowiedni rodzaj szamba – bardzo dobrze sprawdzają się obecnie szamba ekologiczne, nie maja negatywnego wpływu na środowisko naturalne w danym miejscu.