Czy na termomodernizacje budynku niezbędne jest zezwolenie

W ostatnich latach w naszym kraju z wielkim rozmachem dokonuje się termomodernizacji kolejnych budynków, nie tylko mieszkalnych, chociaż to one głównie poddawane są zabiegom, pozwalającym zmniejszyć ilość energii cieplnej, niezbędnej do ogrzania wnętrza obiektu. Najczęściej budynki takie poddawane są termomodernizacji poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, najbardziej powszechną metodą takiego docieplenia jest nałożenie na ściany zewnętrzne płyt styropianowych, grubości od 12 do 20 centymetrów, a następnie nałożenie na warstwę styropianu tynku. Inne zabiegi wykonywane w celu osiągnięcia lepszej termoizolacyjności budynku to wymiana okien, drzwi wejściowych, ocieplenie poddasza obiektu, jeśli nie zostało jeszcze wykonane oraz wymiana dachu. Na niektóre z tych robót nie jest wymagane żadne zezwolenie, jak chociażby na wymianę okien czy drzwi prowadzących do budynku. Jednak pozostałe prace, jak ocieplenie ścian czy zmiana pokrycia dachowego powinno się odbyć dopiero po pisemnym zawiadomieniu miejscowego urzędu, miasta lub gminy, o planowanych robotach budowlanych. Jeżeli od momentu zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia takich prac modernizacyjnych gmina czy miasto w ciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu, możemy rozpoczynać prace remontowe – mamy na rozpoczęcie prac okres 2 lat od tego terminu.