Jak poprawić termoenergetyczność budynku

Co roku obserwujemy praktycznie na całym świecie zjawisko coraz bardziej zwiększających się cen wszelkiego rodzaju nośników energii, a co za tym idzie – panuje coraz powszechniejszy trend, w tym oczywiście w naszym kraju, do stosowania tych technologii i zabiegów w budownictwie, by wybudowane obiekty potrzebowały jak najmniejszej ilości ciepła i energii dla ich sprawnego funkcjonowania. Jeśli jednak budynek już powstał, można zawsze próbować poprawić jego termoenergetyczność, czy spowodować, by maksymalna ilość energii cieplnej pozostała wewnątrz murów. Jest wiele sposobów na zwiększenie termoizolacyjności budynków, chociaż powszechnie utarło się przekonanie, że najważniejszym i czasami wystarczającym zabiegiem zmierzającym do osiągnięcia takiego celu jest ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. Okazuje się jednak, że to tylko jeden z możliwych zabiegów pozwalających osiągnąć wysoką termoenergetyczność budynku. Równie ważne jest zadbanie, by obiekt posiadał okna szczelne, o dobrym współczynniku termoizolacji, okna te powinny być osadzone jak najbliżej zewnętrznych krawędzi otworów okiennych, co zapewni większe przenikanie promieni słonecznych do wnętrza pomieszczeń, a więc z jednej strony bardziej nagrzeje te pomieszczenia, z drugiej zaś spowoduje lepsze doświetlenie wnętrz, co z kolei przełoży się na zmniejszenie rachunków za oświetlenie, a więc oszczędność prądu.