Jak zawrzeć umowę o roboty budowlane

Planując budowę własnego domu, na pewno będziemy się starali wybrać taka ekipę budowlaną, aby wszystkie prace przebiegały sprawnie, aby poszczególni członkowie ekipy posiadali umiejętności pozwalające na bezproblemowe wykonanie wszystkich etapów prac budowlanych. Nawet jednak w sytuacji, gdy znajdziemy taka ekipę i wiemy, że są to ludzie solidni i sprawdzeni, poleceni przykładowo przez naszych znajomych, to jednak powinniśmy z szefem ekipy budowlanej zawrzeć umowę pisemna – na wykonanie prac budowlanych. Taka umowa będzie podstawą dalszej współpracy pomiędzy inwestorem a kierownikiem ekipy – pozwoli to uniknąć w przyszłości ewentualnych nieporozumień czy niedopowiedzeń, które przecież zawsze mogą się zdarzyć. Prawidłowo skonstruowana umowa powinna zawierać takie elementy jak zakres robót, które będą do wykonania przy danej inwestycji, terminy wykonania poszczególnych etapów prac, jak tez termin rozpoczęcia pierwszych prac oraz termin zakończenia całego cyklu budowlanego. W umowie na pewno warto jest zawrzeć formę zapłaty za prace oraz wysokość wynagrodzenia, należnego po wykonaniu prac – można regulować płatności w miarę postępujących robót lub po zakończeniu całej inwestycji. W sytuacji, kiedy wykonawca robót będzie chciał zatrudnić jakiegoś podwykonawcę, do wykonania pewnego odcinka prac, może to zrobić tylko i wyłącznie po uzgodnieniu z inwestorem.