Czy warto ubezpieczyć procesy budowlane

Przygotowując do realizacji inwestycje budowlaną, czy to jest budynek wielorodzinnym czy też dom jednorodzinny, warto jest zabezpieczyć się przed ewentualnością wypadku budowlanego, a zwłaszcza ponoszonej potem odpowiedzialności za wypadek. W naszym kraju, jak pokazują badania, każdego roku zdarza się kilkanaście tysięcy wypadków na budowach, w tym względzie tylko w rolnictwie zdarza się tak wielka ilość wypadków przy pracy. Nie sposób nigdy przewidzieć, co może się zdarzyć podczas budowy, bo przecież wykonywane są wtedy prace na rusztowaniach, na wysokości przy konstrukcji dachowej) czy podczas wielu innych czynności budowlanych. Dlatego też nieodzowna czynnością, już na samym początku realizacji inwestycji, jest ubezpieczenie procesów budowlanych, a więc wszystkich czynności wykonywanych na terenie budowy, zarówno na zewnątrz budynku, jak tez w jego wnętrzu i na całym placu objętym terenem budowy. Takie ubezpieczenie wprawdzie podniesie nieco koszty budowy, jednak nie jest to kwota relatywnie wysoka w stosunku do ewentualnych odszkodowań, które trzeba będzie wypłacać pracownikom w przypadku utraty przez nich w wyniku wypadku zdrowia, odniesionego kalectwa lub tez śmierci – wtedy odszkodowanie trzeba będzie wypłacić rodzinie poszkodowanego. Takie ubezpieczenie zabezpiecza również przed poniesieniem strat wynikłych w wyniku pożaru na budowie lub tez kradzieży z włamaniem.