Kiedy można rozebrać zabytkowa nieruchomość

W centrach naszych miast jest wiele starych, przedwojennych kamienic, duża ich część wymaga na pewno pilnych remontów. Można natrafić na ogłoszenia, że gmina, rzadziej prywatna osoba chce sprzedać taka kamienicę. Jeśli dane budynki są w złym stanie technicznym, czasami cena za taka kamienice jest prawie symboliczna – chodzi przecież o doprowadzenie obiektu do stanu używalności, przywrócenie do świetności. Kupno tego rodzaju obiektu wiąże się jednak z obowiązkiem wyremontowania go, zgodnie z wymogami konserwatora zabytków, zawiadującego danym terenem. W tej kwestii nowy właściciel kamienicy zabytkowej ma niewielki margines, związany z pracami remontowymi lub zmierzającymi do rozbudowy takiej kamienicy. Problem na pewno będzie tez w sytuacji, kiedy właściciel kamienicy zechce dokonać jej rozbiórki. Taka sytuacja będzie możliwa tylko po uzyskaniu stosownego zezwolenia na rozbiórkę od konserwatora zabytków, a jest to uwarunkowane wieloma czynnikami. Jednym z nich będzie tego rodzaju sytuacja, że budynek grozi na przykład zawaleniem, natomiast jego remont jest niemożliwy lub szalenie trudny do przeprowadzenia. W innym przypadku praktycznie nie ma szans na zgodę konserwatora zabytków na rozbiórkę budynku, więc taka nieruchomość będzie tylko problemem nowego właściciela – spędzając mu sen z powiek.