Prawa klientów w świetle ustawy deweloperskiej

Od dnia 29 kwietnia bieżącego roku w naszym kraju obowiązują nowe regulacje prawne w kwestii stosunków pomiędzy deweloperem a klientem. Celem wprowadzenia zmian w dotychczas obowiązującej ustawie było zapewnienie klientom deweloperów lepszej ochrony prawnej, bowiem zdarzały się w naszym kraju sytuacje tego rodzaju, że klienci wpłacali pieniądze na poczet budowanych mieszkań, jednak nie doczekali się szczęśliwego finału tego procesu. Nawet sprawy sądowe często nie dawały klientom nadziei na odzyskanie wpłaconych pieniędzy, bowiem dany deweloper bankrutował, pozostawiając rozpoczętą budowę – klienci więc pozbawieni byli pieniędzy, otrzymując za to – jak się popularnie mówiło – dziurę w ziemi. Obecnie obowiązujące przepisy w kwestii ochrony praw klientów deweloperów skutecznie powinny zabezpieczać klientów przed sytuacjami tego rodzaju, bowiem umowa przedwstępna, zawierana pomiędzy klientem a deweloperem jest podpisywana w formie aktu notarialnego, co pozwoli skutecznie egzekwować przed sądem należności od nieuczciwego dewelopera. Druga najważniejsza zmiana dotyczy tego, że kwoty, które klient będzie wpłacał na konto realizowanej inwestycji budowlanej, nie otrzymuje bezpośrednio deweloper, lecz będą one znajdowały się na specjalnym rachunku powierniczym, prowadzonym przez wybrany bank.