Budując dom – na czym nie wolno oszczędzać

Na pewno inwestycja takiego rodzaju, jak budowa swojego domu, to poniesienie ogromnych kosztów, nie tylko na zakup działki, projektu czy materiałów niezbędnych do realizacji samej już budowy, ale też i płaca dla ekipy budowlanej, wznoszącej nasz dom. Jako inwestor powinniśmy spisać z wykonawcą, a więc szefem ekipy budowlanej, stosowna umowę, zawierającą szereg najważniejszych elementów dotyczących prowadzonej inwestycji – dobrze będzie, jeśli w takiej umowie znajdzie się odpowiednia klauzula informująca o materiałach, jakie zostaną zakupione do budowy domu. Jeśli nie będzie zawartej klauzuli dotyczącej konkretnych materiałów do budowy, warto jest wiedzieć, czy dokonujący zakupów pracownicy wybierają materiały o takiej jakości, która zapewni nam bezpieczeństwo w domu, jego długoletnie użytkowanie bez konieczności dokonywania kosztownych remontów, są bowiem niektóre materiały budowlane, na których po prostu nie powinniśmy w najmniejszym nawet stopniu i w żadnym przypadku oszczędzać. Do tego rodzaju artykułów budowlanych należy między innymi cement, to od jego jakości będzie zależała cała konstrukcja domu, jego wytrzymałość – cement taki powinien posiadać symbole CE, czyli być dopuszczony do sprzedaży oficjalnej na terenie krajów Unii Europejskiej lub tez symbolem B, oznaczającego dopuszczenie go do sprzedaży na terenie naszego kraju.